Giải Đấu Huyết Chiến Bang Hội (Tháng 4)

Diễn ra ngày 13/04/2018

Nội Dung

Trên giang hồ võ lâm rộng lớn, Bang Hội là nơi các cao thủ tề tựu, là nơi gắn kết tình bằng hữu. Đây không chỉ là nơi gắn kết với những người đồng tâm, mà còn cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình. Trong thế giới binh đao loạn lạc có thêm bằng hữu để sát cánh thì còn gì vui hơn?

Đấu trường vang tiếng hô, Bang hội đều xông trận! Huyết Chiến Bang Hội đã mở!

 

Tham gia Huyết Chiến Bang Hội, trong Bang cần chọn trước nhiều đội 3 người (hoặc 2 người) tham gia thi đấu. Sau khi vào sân đấu, ngẫu nhiên xếp cặp 2 Đối Chiến Bang, mỗi trận đấu gồm 5 vòng. Bang chủ có thể tự sắp xếp thứ tự xuất chiến của đội tham đấu, mỗi vòng phái 1 đội xuất chiến, có thể PK với hình thức tiểu đội.

Điều kiện tham gia

 • Áp dụng đối với máy chủ Kim Kiếm, Mộc Kiếm, Thủy Kiếm, Thái Cực Kiếm, Thất Tinh Kiếm
 • Số người báo danh từ 10 người trở lên.
 • Đại hiệp đã vào Bang chính thức có thể tham gia (thành viên kiến tập và vinh dự không thể tham gia)

Cách thức tham gia

 • Từ 20:30 - 21:00 báo danh ở Quản Lý Bang ở 3 thành chính, thành viên Bang có thể tổ đội 2-3 người vào sân chuẩn bị, vào 21:00 trong sân chuẩn bị toàn bộ thành viên Bang sẽ được chuyển đến Đại Doanh Thi Đấu.
 • Mỗi trận đấu, trước khi mở mỗi vòng, Bang chủ và Phó Bang chủ có 60s nhấp Thương Nhân Tiếp Tế để sắp xếp thứ tự thi đấu của đội trong Bang. Nếu đã hết giờ mà chưa sắp xếp thứ tự xuất chiến, đội Bang sẽ ngẫu nhiên xuất chiến.
 • Có thể đến chỗ Thương Nhân Tiếp Tế nhận Túi Trang Bị, mỗi Bang chỉ được nhận 10 túi.
 • Túi Trang Bị không khóa, thuộc tính trang bị cấp trung, kiến nghị người chơi Bang công lực thấp sử dụng.
 • Thi đấu sẽ tiến hành 2 trận, mỗi trận 15 phút, mỗi trận kết thúc đều sẽ tìm lại đối thủ khác
 • Mỗi trận chia thành 5 vòng, mỗi vòng do tổ đội Bang gồm 2 hoặc 3 người xuất chiến, thời gian thi đấu mỗi vòng là 2 phút, nếu đội Bang không đủ 5 đội, vòng không có người ứng chiến trực tiếp phán thua.
 • Sau khi bắt đầu đấu, thành viên Bang khác có thể nhấp NPC trong sân tiến hành quan chiến, thành viên báo danh cá nhân vào không được tham chiến, chỉ được quan chiến.
 • Thi đấu xong nhận thưởng trong ngày, dựa vào biểu hiện của người tham gia sẽ nhận được Rương Đấu Bang với số lượng khác nhau. Vào tối thứ 5, dựa vào tổng điểm Huyết Chiến Bang Hội sẽ tặng thưởng tôn hiệu khác nhau, Bang chủ và Phó Bang chủ sẽ nhận thêm thưởng.
Nhắc
 • Do mở Huyết Chiến Bang Hội, nên hủy Thí Luyện Bang và Đấu Phái vào thứ 2,3,5.

     

Phần thưởng tiền mặt chỉ dành cho các máy chủ Kim Kiếm, Mộc Kiếm, Thủy Kiếm, Thái Cực Kiếm