Giải Đấu Huyết Chiến Bang Hội (Tháng 4)

Diễn ra ngày 13/04/2018

Thưởng Tiền Mặt

Các Bang Hội đạt Top 1-3 ở mỗi máy chủ sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt nóng bỏng tay, cụ thể như sau:

Lưu ý:

  • Các giải thưởng tiền mặt và Ingame đều sẽ được các Bang Chủ đạt TOP 1-3 đại diện nhận.
  • Chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra sự kiện và chỉ dành cho máy chủ S1 - S6

Đối với máy chủ S1, S6

Vị trí Giải thưởng
TOP 1
TOP 2
TOP 3

Đối với máy chủ S2, S4

Vị trí Giải thưởng
TOP 1  
TOP 2  
TOP 3