KHỞITẠO

10HNGÀY04/06

KHAIMỞ

10HNGÀY07/06

CODE CHUNG: BADAO01

COPY
CHI TIẾT

Mã của tôi

COPY

Nhập mã mời

ĐỒNG Ý

1

CẨMNANGTÂNTHỦ

CHINHPHỤCLÂM

2

HOẠTĐỘNGĐADẠNG

TÍNHNĂNGHẤPDẪN

3

BANGHỘISÔINỔI

TRANHĐOẠTTÀINGUYÊN

4

CHIẾNTRƯỜNGRỰCLỬA

PKĐÃTAY