Ánh tà dương thấm nhuộm màu huyết tanh, vùng đất yên bình xưa nay đâu còn nữa. Ân oán thế lực triều đình và nghĩa quân dần phát sinh thổi bùng ngọn lửa chiến tranh tiềm ẩn trong đêm tối, chiến trường Kiếm Các Thục ĐạoTử Kinh Quan, Thục TrungLưỡng Nghi Phong bắt đầu chìm trong biển lửa.

Cách thức tham gia           ♦  Thời gian          ♦  Quy trình tham gia   

♦ Cách chơi                             ♦ Phần thưởng

Cách thức tham gia

Chiến trường thường

 • Mỗi ngày ở thời gian nhất định mở chiến trường Kiếm Các Thục ĐạoTử Kinh Quan, Thục TrungLưỡng Nghi Phong.
 • Báo danh xong ngẫu nhiên vào Nghĩa Quân hoặc Triều Đình tham chiến, trong trận chiến đánh bại người chơi hoặc NPC bên địch nhận tích điểm. Căn cứ vào tích điểm của mỗi trận đánh để nhận thưởng.

Chiến trường công huân

 • Chiến trường được khai mở vào ngày thứ 4 hàng tuần, tham gia có thể nhận nhiều công huân chiến trường. 

Điều kiện tham gia

 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 40 trở lên đến Quan Chiến Trường của các thành thị để báo danh.

Quan Chiến Trường – Lý Du Sơn

Vị trí

 • Tương Dương: 1037, 367
 • Thành Đô: 957, 395
 • Dương Châu: 1008, 373

Số nhân vật đăng ký để kích hoạt chiến trường

 • Kiếm Các Thục Đạo: Có số người báo danh 2 trở lên thì có thể mở.
 • Tử Kinh Quan: Có số người báo danh 2 trở lên thì có thể mở.
 • Thục Trung: Có số người báo danh 2 trở lên thì có thể mở.
 • Lưỡng Nghi Phong: Có số người báo danh 2 trở lên thì có thể mở.

Giới hạn tham dự

 • Sau khi mở giới hạn cấp 79, số lần chiến trường mỗi ngày tối đa tích lũy 2 trận.
 • Sau khi mở giới hạn cấp 99, mỗi ngày tối đa tích lũy 1 trận.
 • Mỗi nhân vật tối đa tích lũy được 14 trận, áp dụng cho tất cả chiến trường.

Đến NPC Quan Chiến Trường để xem số lần tham gia còn lại

Thời gian

 • Chiến trường thường: Mở lúc 14h00, 16h00, 19h00 mỗi ngày, mỗi trận 20 phút.
 • Trước ngày 18 mở máy chủ.

Loại chiến trường

Thời gian mở

Kiếm Các Thục Đạo

Thứ 3, 6

Tử Kinh Quan

Thứ 2, 5 và Chủ Nhật

Thục Trung

Thứ 4, 7

 • Sau ngày 18 mở máy chủ.

Loại chiến trường

Thời gian mở

Kiếm Các Thục Đạo 

Thứ 3, 6

Tử Kinh Quan

Chủ Nhật

Thục Trung

Thứ 4, 7

Lưỡng Nghi Phong

Thứ 2, 5

 • Chiến trường Công Huân: Thứ 4 lúc 21h00 mở thêm 1 trận chiến trường Tử Kinh Quan.

Quy trình tham gia

Bước 1: Báo danh

 • Nhân vật đến đối thoại NPC Quan Chiến Trương - Lý Du Sơn ở ngũ đại thành thị để báo danh tham gia chiến trường.
 • Nhấp chọn chiến trường để tham gia chiến trường.

 • Nếu nhân vật tham gia trước khi khai chiến, hệ thống sẽ chuyển nhân vật vào một bản đồ chờ đợi.

 • Tại đây, hệ thống sẽ tính số người và công lực của mỗi nhân vật. Để sắp xếp ngẫu nhiên nhân vật về phía triều đình hay là nghĩa quân.

Bước 2: Tham chiến

 • Sau thời gian chờ đợi, hệ thống sẽ chuyển nhân vật vào bản đồ chiến trường.

 • Nhân vật tiến hành PK người chơi, hoặc tiêu diệt quái thú cũng có thể nhận tích điểm

Cách Chơi

Tranh đoạt điểm Tài Nguyên, phối hợp chiến thuật

 • Ở Chiến trường Tử Kinh Quan thông qua tiêu diệt người chơi phe địch, NPC, tranh đoạt điểm tài nguyên, phá hủy kho lương địch, tăng sĩ khí phe mình, giành càng nhiều tích điểm chiến trường.
 • Ở Chiến trường Thục Trung thông qua công chiếm quân kỳ địch tăng sỹ khí phe mình, giành được càng nhiều tích điểm. Chú ý càng gần quân kỳ của đại doanh trại địch càng khó công chiếm, cần phối hợp và bố trí chặt chẽ với đồng đội phe mình để phá hủy quân kỳ địch.
 • Ở Chiến trường Kiếm Các Thục Đạo và Lưỡng Nghi Phong thông qua việc tiêu diệt người chơi phe địch để có tích điểm, thể hiện khả năng phối hợp và PVP đỉnh cao.

Tích điểm chiến đấu

 • Chiến trường chính thức khai mở, sĩ binh chuyển đến đại doanh bên này tiến hành chiến đấu! Nỗ lực tiêu diệt địch, liên trảm hoặc đoạt điểm tài nguyên, phá hủy kho lương, chuồng ngựa... đều có thể nhận tích điểm. Trong chiến đấu phải xem thực lực, nếu kết hợp các kỹ năng tác chiến thắng lại càng lớn. 
 • Kết thúc chiến đấu, tổng hợp tích điểm của mỗi nhân vật hai bên, bên có tích điểm cao sẽ thắng lợi. Nếu tích điểm giống nhau, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên bên giành thắng lợi.

Phần thưởng chiến trường thường

Thưởng cơ bản

 • Tham gia chiến trường chỉ cần đạt tích điểm Chiến trường thấp nhất, sau khi chiến trường kết thúc, quý nhân sĩ đến gặp NPC Quan Chiến Trường - Lý Du Sơn nhận rất nhiều điểm Kinh nghiệm và Điểm Truyện Ký. Bên thắng nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn bên thua.

Loại Chiến Trường

Tích điểm Chiến trường thấp nhất

Tử Kinh Quan

500

Ngũ Trượng Nguyên

100

Thục Trung

200

Lưỡng Nghi Phong

100

Thưởng Linh Thạch

 • Tham gia Chiến trường đạt tích điểm chiến trường tối thiểu, có thể nhận Toái Phiến Chiến Trường. Hạng Chiến Trường càng cao có cơ hội nhận càng lớn.

Loại Chiến Trường

Tích điểm Chiến trường thấp nhất

Tử Kinh Quan

800

Kiếm Các Thục Đạo 

100

Thục Trung

200

Lưỡng Nghi Phong

100

 • Ngày 16 mở máy chủ trở đi, có cơ hội nhận: Toái Phiến - Ngô Quảng, Toái Phiến - Mã Văn Soái.
 • Ngày 43 mở máy chủ trở đi, có cơ hội nhận: Toái Phiến - Ngô Quảng, Toái Phiến - Mã Văn Soái, Toái Phiến - Diệp Linh, Toái Phiến - Mộ Dung Chỉ Phong
 • Ngày 92 mở máy chủ trở đi, có cơ hội nhận: Toái Phiến - Ngô Quảng, Toái Phiến - Mã Văn Soái, Toái Phiến - Diệp Linh, Toái Phiến - Mộ Dung Chỉ Phong, Toái Phiến - Ô Qua Việt.
Vật phẩm Hình ảnh
Toái Phiến - Ngô Quảng
Toái Phiến - Mã Văn Soái
Toái Phiến - Diệp Linh
Toái Phiến - Mộ Dung Chỉ Phong
Toái Phiến - Ô Qua Việt
Lưu ý
 • Tham gia Chiến trường Công Huân cơ hội nhận Toái Phiến càng cao.

Thưởng Huyền Thiết Thạch và Long Văn Điểu Kim

 • Sau khi kết thúc chiến trường, dựa vào BXH chiến trường cao thấp có thể nhận được số lượng Huyền Thiết Thạch khác nhau.
 • Sau khi máy chủ mở 43 ngày, khi kết thúc chiến trường, dựa vào BXH chiến trường cao thấp có thể nhận được số lượng Long Văn Điểu Kim khác nhau.

Thưởng Công Huân Chiến Trường

 • Khi tham gia chiến trường, xếp hạng tích điểm chiến trường càng cao thì nhận Công Huân Chiến Trường càng nhiều. Mỗi tuần chỉ nhận 5 trận có điểm Công Huân Chiến Trường cao nhất sẽ được tính vào Bảng Xếp Hạng. Tham gia loại Chiến trường Công Huân sẽ nhận được nhiều Công Huân hơn loại Chiến trường Thường.
 • Công Huân Chiến Trường đạt đến điểm nhất định, sẽ tự động nhận được Quan Hàm Chiến Trường. Còn có thể ở Tiệm Tùy Thân mua Ấn Chiến Trường tương ứng.

 • Mỗi tuần khi cập nhật BXH Chiến Trường, công huân giảm 20%.

Phần thưởng chiến trường liên sever

 • Tham gia chiến trường liên sever chỉ cần đạt tích điểm Chiến trường thấp nhất, sau khi chiến trường liên sever kết thúc, phần thưởng sẽ được gửi tự động về thư các nhân .

Loại Chiến Trường

Tích điểm Chiến trường thấp nhất

Tử Kinh Quan Liên Sever

500

Kiếm Các Thục Đạo Liên Sever

100

Thục Trung Liên sever

200

Thưởng chi tiết: tất cả người chơi ở các sever khác nhau khi tham gia chiến trường liên sever sẽ được tính chung 1 bảng BXH, dựa vào kết qủa BXH sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với trục sever người chơi.

 • Thưởng chiến trường liên sever đối với trục máy chủ giới hạn cấp 59 trở lên:

Sau khi kết thúc chiến trường liên sever , dựa vào BXH chiến trường liên sever cao thấp có thể nhận được số điểm Công Huân, số lượng Huyền Thiết Thạch và Vàng Khóa khác nhau.

 

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Top 1

Công Huân Lệnh

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

5

Vàng Khóa 5000

1

120 Phút Kinh Nghiệm chuẩn

1

Top 2

Công Huân Lệnh

1

Huyền Thiết Thạch

5

Vàng Khóa 4000

1

115 Phút Kinh Nghiệm chuẩn

1

Top 3

Công Huân Lệnh

1

Huyền Thiết Thạch

5

Vàng Khóa 3000

1

115 Phút Kinh Nghiệm chuẩn

1

Người chơi đạt top khác có thể nhận

Công Huân

1

Huyền Thiết Thạch

1->4

Vàng Khóa

500->3000

Kinh Nghiệm chuẩn

80->110 phút

 

 • Thưởng chiến trường liên sever đối với trục máy chủ mở giới hạn 128 ngày trở lên:

Sau khi kết thúc chiến trường liên sever , dựa vào BXH chiến trường liên sever cao thấp có thể nhận được số điểm Công Huân, số lượng Huyền Thiết Thạch và Vàng Khóa khác nhau

 

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Top 1

Công Huân

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

5

Chân Khí 5000

1

120 Phút Kinh Nghiệm chuẩn

1

Top 2

Công Huân

1

Huyền Thiết Thạch

5

Chân Khí 4000

1

115 Phút Kinh Nghiệm chuẩn

1

Top 3

Công Huân

1

Huyền Thiết Thạch

5

Chân Khí 3000

1

115 Phút Kinh Nghiệm chuẩn

1

Người chơi đạt top khác có thể nhận

Công Huân

1

Huyền Thiết Thạch

1->4

Chân Khí

500->3000

Kinh Nghiệm chuẩn

80->110 phút

Tiểu Điêu