Hệ thống tự động (Auto) trong Ngạo Kiếm Vô Song II giúp quý đại hiệp tham gia các tính năng một cách tự động, không cần phải thao tác nhiều, tự động sẽ giải quyết mọi vấn đề về đánh quái, tìm đường, tìm NPC, nhặt đồ, hồi phục, sửa thiết bị, chiến đấu...

Tự động chiến đấu

Thao tác và giải thích

 • Nhấp nút tự động chiến đấu ở khung chứa Nộ Khí hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F hoặc Ctrl+Z để mở giao diện tự động chiến đấu, chọn tùy ý Kiểu luyện cấp và Kiểu thi đấu.

   1. Hình thức luyện cấp (tự động tìm mục tiêu)

 • Hình thức luyện cấp sẽ tự động tìm mục tiêu công kích, thông thường dùng để luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ.
 • Đồng thời với việc mở tự động chiến đấu còn có thể chọn tử mở các tính năng như tự động uống rượu, tự động sửa trang bị, tự động phản kích (nếu có người ác ý công kích, hệ thống sẽ tự động thay đổi hình thức phản kích), vô cùng tiện lợi.

   2. Hình thức thi đấu (công kích mục tiêu chỉ định)

 • Hình thức thi đấu sẽ công kích mục tiêu chỉ định, thông thường dùng để PK ngoại thành, thi đấu, chiến trường… Chỉ cần chọn mục tiêu, tự động công kích.

   3. Cài đặt kỹ năng

 • Ở hai hình thức luyện cấp và thi đấu, có thể lần lượt cài đặt võ công. Khi tự động thi đấu, dựa theo thứ tự kỹ năng cài đặt (từ trái sang phải) và kỹ năng phím trái lần lượt sử dụng. Nếu kỹ năng này đang hồi, thì tiếp tục dùng kỹ năng tiếp theo.

   4. Cài đặt dược phẩm

 • Tự động chiến đấu (F) và tự động ăn dược (tùy ý điều chỉnh trong giao diện phím tắt) cần phải mở lần lượt.
 • Có thể ở trên giao diện lần lượt dựa vào thời gian giãn cách sinh lực, nội lực, uống dược để thiết lập tự động ăn dược.
Lưu ý
 • Nếu không thiết lập dược phẩm sử dụng, thì theo thứ tự mặc định sử dụng dược trong túi của nhân vật.

Tự động tìm đường

Các phương pháp tìm đường

    Cách 1: Nhấp vào menu "theo dõi nhiệm vụ" truy tìm NPC, địa điểm

 • Nhấp NPC hoặc địa điểm có gạch chân trong menu "theo dõi nhiệm vụ" hoặc "giao diện nhiệm vụ", có thể tự động di chuyển đến đích.

    Cách 2: Nhấp giao diện bản đồ, tự động di chuyển đến vị trí tùy chọn

 • Nhấn “Tab” mở giao diện bản đồ nhỏ, vị trí địa lý hiện tại và phân bố bản đồ hiện ra trước mắt.
 • Nhấp chuột trái vào vị trí tùy ý trên bản đồ, có thể tự động đi đến điểm đó.

    Cách 3: Tìm NPC trong danh sách bản đồ

 • Bên phải giao diện bản đồ mini sẽ hiển thị danh sách NPC thường gặp, nhấp đúp tên NPC đó thì có thể tự động chạy đến bên cạnh NPC đó.

 • Tự động tìm đường đến nửa đường, có một ý nghĩ mới lóe lên thì làm thế nào? Tùy ý nhấp một cái, thì có thể ngắt hành trình tìm đường hiện tại, tự động dừng.

Tiểu Điêu kính bút