Mục tiêu ngày nhận sôi nổi

Cẩm nang > Mục tiêu ngày nhận sôi nổi

Mục tiêu mỗi ngày dẫn dắt quý đại hiệp vào các sự kiện game, mỗi ngày Độ Sôi Nổi đạt được điểm tương ứng, mở rương để nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Cách hoàn thành mục tiêu ngày

  • Cấp người chời >= 40 có thể hoàn thành mục tiêu mỗi ngày.
  • Tại Lịch Sự Kiện (F11) ở Độ Sôi Nổi xem tất cả các sự kiện có thể tham gia hiện tại, sự kiện hoàn thành có thể nhận Độ Sôi Nổi.

Thưởng mục tiêu ngày

  • Khi Độ Sôi Nổi mỗi ngày lần lượt đạt 20, 40, 60, 80, 100 thì có thể mở Rương nhận Hoạt Lực QuảĐiểm Sôi Nổi.

  • Ăn Hoạt Lực Quả chắc chắn nhận được Hoạt Lực Khóa và có thể ngẫu nhiên nhận một trong những phần thưởng sau: Nguyên Bảo Khóa, Tàng Bảo Đồ và Chúc Phúc Chi Vũ.

Hoạt Lực Quả

  • Điểm Sôi Nổi có thể vào Tiệm Tùy Thân – Tiệm Sôi Nổi để mua vật phẩm.

Tiểu Điêu kính bút