Trong Ngạo Kiếm Vô Song II có nhiều thứ mạnh yếu khác nhau, người có Bộ trang bị cường hóa +6, người có Phi Phong bậc 4, người có Huân Chương 10 Dòng, ... ai mạnh hơn ai? Để trả lời câu hỏi này chỉ suy xét duy nhất một vấn đề đó là Công lực. Công lực là cách đánh giá đơn giản nhất, là thước đo chỉ rõ độ mạnh yếu giữa các nhân vật với nhau. Nó ảnh hưởng rất lớn đến nhân vật ở nhiều phương diện khác nhau.

Nhận Công lực

 • Nhân vật có đẳng cấp 11 trở lên mới có Công lực, hiển thị ở giao diện nhân vật F1. Dù đánh quái phụ bản hay PK người chơi, hệ thống Công lực đều mang lại những trải nghiệm khác nhau.

Công lực ảnh hưởng cái gì?

Ảnh hưởng PK

 • Công lực trực tiếp ảnh hưởng sát thương lúc PK nhận được. 
 • Tăng thêm sát thương lên người chơi có Công lực nhỏ hơn mình, đồng thời sát thương bản thân nhận được sẽ bị giảm đi.

Ví dụ: 

 • Hai hiệp khách đều có cấp, trang bị, tài phú.. thực lực xấp xỉ nhau tiến hành PK, rõ ràng bên Công lực cao sẽ có ưu thế PK hơn. 

Ảnh hưởng đánh quái

 • Công lực cũng có ảnh hưởng tăng công hiệu đánh quái tăng lên đáng kể. Tham gia sự kiện bí cảnh Ngũ Trúc Đàm, bí cảnh Kỳ Ngộ, bí cảnh thường, chiến trường... bạn sẽ cảm nhận được sự ảnh hưởng của Công lực với đánh quái, Công lực nhân vật càng cao đánh quài càng dễ, thời gian vượt ải càng nhanh.

Công lực và Hàm tước

 • Trong giang hồ vô vàn hiểm nguy, một hàm tước không chỉ là biệt danh đơn giản mà còn chứng minh thực lực bản thân. Công lực quyết định Hàm tước nhân vật, Công lực đạt mức nhất định có thể nhận được Hàm tước tương ứng.

Cấp

Hàm tước

Công lực cần

1

Kinh Hồng

600

2

Lăng Vân

1000

3

Tiềm Long

1500

4

Ngạo Thế

2100

5

Ỷ Thiên

3000

6

Chí Tôn

4000

7

Võ Thánh

5000

8

Vô Song

6000

9

Truyền Thuyết

8000

10

Thần Thoại

10000

Tăng Công lực ra sao?

Nhân tố nào ảnh hưởng đến Công lực?

 • Cấp, thành tựu, trang bị, cường hóa, khảm nạm, tọa kỵ, quan ấn, vinh dự tài phú, gia viên, phi phong, túi của nhân vật… đều sẽ liệt vào tổng Công lực bạn.

Tăng Công lực ra sao?

 • Tăng phẩm chất cấp trang bị, cường hóa, khảm nạm, cấp quan ấn, phi phong, hành trang...
 • Tăng tọa kỵ và xếp hạng tọa kỵ
 • Tăng đẳng cấp, thành tựu, vinh dự tài phú cho nhân vật
 • Tăng độ thoải mái gia viên của bạn.

Tiểu Điêu kính bút