Từ lâu, danh tiếng của Chủ Thương Hội đã vang danh gần xa không chỉ vì tài giao thương xuất chúng, mà còn rất được võ lâm đồng đạo tín nhiệm vì liên tục mang đến những cơ hội kiếm tiền hữu ích.

Hàng ngày, Chủ Thương Hội sẽ mang đến những nhiệm vụ làm giàu với phần thưởng là một lượng lớn Ngân Lượng và nhiều đạo cụ giá trị. Cụ thể như sau:

Ích lợi khi tham gia

 • Thực hiện nhiệm vụ Thương Hội có thể nhận được Kinh Nghiệm, Ngân Lượng, Phù Cường HóaĐá Rèn.

Chủ Thương Hội: NPC tiếp nhận nhiệm vụ

 • Vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý đại hiệp đến tại NPC Chủ Thương Hội - Nam Cung Nhạc để nhận nhiệm vụ thương hội:

NPC Cung Nam Nhạc

Vị trí

 • Tương Dương: 462, 233
 • Thành Đô: 398, 262
 • Dương Châu: 416, 220

Điều kiện

 • Yêu cầu: Nhân vật phải sử dụng Anh Hùng Lệnh.
 • Đạt cấp 60 trở lên.

Quy tắc tham gia

 • Mỗi tuần, đại hiệp nhận được 1 lượt nhiệm vụ thương hội bao gồm 40 nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ xong, để xem nhiệm vụ đại hiệp có thể thông qua Theo dõi nhiệm vụ hoặc nhấn F4 để mở giao diện nhiệm vụ.
 • Chủ Thương Hội sẽ giao cho đại hiệp 1 hộp thu thập để quý đại hiệp đặt đạo cụ và các loại lệnh bài cần thu thập vào đó.
 • Nhận thưởng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành hết 40 nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng kết thúc nhiệm vụ.

Quy trình làm nhiệm vụ

 • Bước 1: Nhận nhiệm vụ

• Nhân vật đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể đến NPC Nam Cung Nhạc để tiếp nhận nhiệm vụ thương hội.

• Ngay sau khi tiến hành nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ chuyển Hộp Thu Thập Thương Hội Lệnh vào hành trang của nhân vật.

• Nhiệm vụ sẽ được hệ thống đưa vào giao diện Theo dõi nhiệm vụ, có thể nhấn F4 để mở giao diện các nhiệm vụ đã nhận. Tại đây, quý vị sẽ thấy chi tiết nhiệm vụ của thương hội như: Vật phẩm cần tìm, tiến độ nhiệm vụ, phần thưởng...

 • Bước 2: Làm nhiệm vụ

• Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại hình chính:

Phân loại Nội dung

Gửi thư đến các NPC do Chủ Thương Hội chỉ định

 • Ngay sau khi gửi thư, nhân vật sẽ được nhận phần thưởng.

Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu

 • Sau khi thu thập vật phẩm theo yêu cầu, về gặp Chủ Thương Hội để nhận phần thưởng.
 • Trong lúc thu thập vật phẩm, quý nhân sĩ hãy tránh NPC canh giữ vật phẩm để tránh bị đánh không thể thu thập vật phẩm.

Sưu tầm vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu

 • Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Ngạo Kiếm Vô Song II như: Ngũ Trúc Đàm, Đấu Phái,…
 • Tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc bí cảnh có thể nhận được Lệnh Bài Thương Hội mà Chủ Thương Hội yêu cầu.

 •  Bước 3: Nhận thưởng

• Hoàn thành 1 nhiệm vụ thương hội đều nhận được điểm kinh nghiệm.

• Hoàn thành 10 nhiệm vụ thương hội nhận được điểm kinh nghiệm, ngoài ra còn có rất nhiều Ngân Lượng.

• Hoàn thành hết 40 nhiệm vụ thương hội có thể nhận quà Phù Cường Hóa-II, Đá Rèn Bậc 6 và rất nhiều Ngân Lượng.

Lưu ý
 • Đối với loại nhiệm vụ sưu tầm, nhân vật chỉ cần nhấp chuột phải vào vật phẩm, hệ thống sẽ tự động đưa vào Hộp Thu Thập Thương Hội Lệnh.
 • Nhiệm vụ thương hội không thể hủy bỏ.

Phần thưởng

 • Hoàn thành 1 lượt nhiệm vụ sẽ nhận được rất nhiều Ngân Lượng và vật phẩm giá trị. Thời gian mở máy chủ khác nhau sẽ nhận được thưởng khác nhau:

Thời gian mở máy chủ

 Phần thưởng

Máy chủ mở 1 ngày

 • Phù Cường Hóa II x 1
 •  20 vạn Ngân Lượng

Máy chủ mở 36 ngày

 • Phù Cường Hóa II x 2
 • Phù Cường Hóa I x 2 
 • 30 vạn Ngân Lượng

Máy chủ mở 71 ngày

 • Phù Cường Hóa II x 3
 • Đá Rèn bậc 6 x 3 
 • 40 vạn Ngân Lượng

Tiểu Điêu kính bút