Phái Hoa Sơn nằm trên dãy Hoa Sơn của trung thổ nổi danh với Hoa Sơn kiếm pháp lấy tốc độ làm chủ đạo.

Kiếm chiêu Hoa Sơn linh hoạt bất ngờ, chiêu thức nhanh nhẹn kết hợp với sử dụng cùng thuật trù ếm khiến đối phương khó lòng chống lại. Kiếm thức của Hoa Sơn phủ lên những tầng lớp bí ẩn khó lường đặc biệt là hai bộ Tử Hà Thần Công và Độc Cô Cửu Kiếm.

Ngũ hành: Mộc

Hướng tu luyện: Ngoại Công

Bản đồ môn phái

Bảng tổng hợp kỹ năng môn phái

Cấp yêu cầu

Tên kỹ năng

Hình ảnh

Cấp tối đa có thể tăng

Mô tả

1

Tam Tiên Kiếm

30

Dùng trọng kiếm tạo sát thương tạo sát thương với mục tiêu trước mặt. Có xác suất làm mục tiêu tàn phế

10

Thái Nhạc Tam Thanh

10

Thế kiếm nhanh như sóng, tăng uy lực cho Tam Tiên Kiếm

10

Bạch Hồng Quán Nhật

10

Quét ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ tạo sát thương theo đường thẳng

20

Hư Không Thiểm Ảnh

10

Người kiếm hợp nhất, vĩnh viễn tăng né và tốc độ di chuyển

30

Tử Hà Thần Công

10

Vận công tạo một lớp tử khí quanh mình, tăng chí mạng và sát thương chí mạng cho bản thân và đội hữu

40

Kim Cang Chí Vĩ

10

Dùng lá ngộ kiếm, tăng kháng tính Thổ và công tốc

50

Bách Xuyên Quy Hải

10

Chứa 2 tầng kiếm khí hỗ trợ nhau, tăng uy lực cho Tam Tiên Kiếm

60

Tiên Nhân Chỉ Lộ

10

Kết hợp với chiêu kiếm của thức Hư Không Thiểm Ảnh xông hướng chỉ định và tạo 1~2 lần sát thương với kẻ địch trên đường đi

65

Thần Tiêu Giáng Khuyết

10

Biến thức của Hư Không Thiểm Ảnh, nơi lướt qua để lại tàn ảnh mơ hồ, theo số lượng địch xung quanh tăng xác suất né đòn hoàn toàn của bản thân

70

Hy Dực Kiếm Pháp

10

Thi triển kiếm trận tạo ra sát thương xung quanh mình, Kiếm Trận gặp mục tiêu thì chồng điểm né đòn cho bản thân

75

Kiếm Tâm Thông Minh

10

Mở Kiếm Tâm có thể nhìn thấy mục tiêu ẩn xung quanh

80

Hỗn Nguyên Thái Nhất

10

Thức cuối cùng của Hư Không Thiểm Ảnh, khi đạt đến lô hỏa thuần thanh thì thân hình như chớp giật, cứ các một thời gian bỏ qua công kích phải chịu

85

Kiếm Đảm Cầm Tâm

10

Dùng kiếm như bộ phận cơ thể, làm giảm hiệu quả choáng, tăng công tốc

90

Kiếm Vũ Cửu Thiên

10

Thức bổ trợ cuối cùng của Tam Tiên Kiếm, nhân kiếm hợp nhất uy lực cực đại

95

Trường Hà Lạc Nhật

10

Thức bổ trợ cho Hy Dực Kiếm Pháp, tạo một luồng kiếm khí đâm vào mục tiêu
Nếu mục tiêu trong 5s chưa rời khỏi kiếm trận thì rơi vào trạng thái hỗn loạn

100

Độc Cô Cửu Kiếm

10

Tuyệt học Hoa Sơn, dùng kiếm ý ngưng tụ thành 9 đường kiếm khí tạo 9 lần sát thương hung mãnh

110

Huyền Thiết Kiếm Pháp

10

Lĩnh ngộ từ Độc Cô Cửu Kiếm, khi đánh trúng mục tiêu thì sát thương đạt cực đại, khiến mục tiêu rơi vào hỗn loạn

120

Tử Hà Bí Tịch

10

Nội công xuất ra liên miên bất tận, uy lực không thể chống đỡ
Tăng chính xác và sát thương chí mạng cho bản thân

Một số hình ảnh chiêu thức phái Hoa Sơn

Tiểu Điêu