Vào lúc 21h30 - 21h45; thứ 2, 5 hàng tuần các anh hùng hảo hán ở khắp bốn phương sẽ tề tựu tại Hiệp Khách Đảo để tổ chức những cuộc chiến giao lưu tỉ thí võ nghệ, phân tài cao thấp. Và Nguyên Bảo Khóa, Ngân lượng, Hoạt lực sẽ là phần thưởng mà người chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được.

Lợi ích khi tham gia

 •  Nhận được nhiều kinh nghiệm, ngẫu nhiên nhận: Nguyên Bảo Khóa; Ngân Lượng, Hoạt Lực Khóa; tẩy điểm tiềm năng miễn phí

Thời gian mở

 • Sau khi máy chủ mở giới hạn cấp tương ứng sẽ mở Hiệp Khách Đảo cấp tương ứng.

 • Thứ 2, 5 hằng tuần lúc 21h30 - 21h45 mở sự kiện Hiệp Khách Đảo.

Nơi báo danh

NPC Đại Sứ Sự Kiện – Phương Phàm

Vị trí

 • Tương Dương: 842, 436
 • Thành Đô: 789, 476
 • Dương Châu: 818, 442

Cách chơi

 • Tỉ thí võ nghệ:

• Trên Hiệp Khách Đảo có thể cùng người chơi khác tự do PK, dù là khiêu chiến đơn, đấu đội hay là quàn chiến đều có thể thử ở đây.

• PK trên đảo không bị trừng phạt, vào đảo xong tự động đổi thành kiểu Bang hội, nếu không có Bang hội đổi thành Đồ Sát

 • Sân thí luyện NPC

• Trên Hiệp Khách Đảo còn có thể trải nhiệm hiệu quả võ công ở các NPC Cọc Gỗ, Tâm Ma.

 • Tẩy điểm miễn phí:

• Nếu không vừa ý với cộng điểm tiềm năng hiện tại, có thể ở chỗ Tề Đại Sư tẩy điểm miễn phí mọi lúc, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Phần Thưởng

 • Tất cả hiệp khách trên Hiệp Khách Đảo đều có thể nhận liên tục nhiều kinh nghiệm.
 • Cứ vài phút nhận Rương Phúc Duyên, mở ngẫu nhiên nhận các vật phẩm như Nguyên Bảo Khóa, Hoạt Lực Khóa, Ngân Lương.

 • Tẩy điểm tiềm năng miễn phí.

Tiểu Điêu kính bút