Khi tham gia trải nghiệm Ngạo Kiếm Vô Song II, quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều kì trân dị bảo trong giang hồ. Đặc biệt là các đạo cụ tốt, trang bị khủng, vô số các vật phẩm quý và hiếm…Quý đại hiệp có thể đem những vật phẩm ít dùng cất vào Rương trữ đồ, giao cho NPC Rương Trữ Đồ bảo quản, vừa tiện lợi, lại đỡ mang vật nặng khi đi luyện công cũng như là lúc đi PK.

Giới thiệu Rương trữ đồ

  • Nhân vật khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song II, hệ thống sẽ tặng miễn phí cho đại hiệp một Rương trữ đồ với dung lượng là 40 ô. Rương trữ đồ có tất cả 7 trang, mỗi trang 40 ô, tổng cộng 280 ô.
  • Quý đại hiệp đến ngũ đại thành thị, tân thủ thôn, các bản đồ môn phái tìm NPC Rương Trữ Đồ.

Các thao tác liên quan đến Rương trữ đồ

  • Mở Rương trữ đồ: Đại hiệp đến ngũ đại thành thị, tìm gặp NPC quản lý Rương trữ đồ, tiến hành đối thoại để mở được Rương trữ đồ của mình.

  • Cất vật phẩm: Nhấp chuột phải vật phẩm trong túi đồ có thể cất vào Rương trữ đồ, tương tự nhấp chuột phải vật phẩm trong Rương trữ đồ có thể lấy ra bỏ vào trong túi đồ.
  • Xếp hết: Nhấp nút xếp hết ở phía dưới giao diện Rương trữ đồ, hệ thống sẽ tự động giúp bạn sắp xếp các đạo cụ trong Rương.
  • Các trang của Rương trữ đồ: Tùy theo sự tăng cấp của nhân vật, đại hiệp có thể mở trang con của Rương trữ đồ. Mỗi trang tổng cộng có 40 ô. Khi mở trang thứ 3 - 6, mỗi trang đều sẽ nhận 1 món gia cụ. Trang thứ 7 cần dùng “Mở trang 7 Rương Trữ Đồ” để mở.

Phân trang

Yêu cầu cấp

Nguyên Bảo Khóa/Nguyên Bảo

Vật phẩm cần

Trang 2

Cấp 50

10000

 

Trang 3

Cấp 60

20000

 

Trang 4

Cấp 80

30000

 

Trang 5

Cấp 100

40000

 

Trang 6

Cấp 120

50000

 

Trang 7

Cấp 120

0

Mở trang 7 Rương Trữ Đồ

Cài đặt địa điểm hồi sinh

  • Tiến hành đối thoại với NPC Rương Trữ Đồ, quý đại hiệp có thể cài đặt điểm hồi sinh của nhân vật khi bị trọng thương trong lúc PK hoặc bị quái vật đả trọng thương.

Tiểu Điêu kính bút