Túi Phúc Vàng mang lại nhiều may mắn, sự thịnh vượng và giàu sang. Mỗi ngày khi quý đồng đạo mở Túi Phúc Vàng có thể nhận Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng, điểm kinh nghiệm, nguyên liệu sống,...

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 20 trở lên.

Công dụng Túi Phúc Vàng

  • Mở 10 Túi Phúc Vàng đầu tiên trong ngày có thể ngẫu nhiên nhận quà Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng, điểm kinh nghiệm, nguyên liệu sống,...
  • Quá 10 túi vẫn dùng được nhưng chỉ nhận 100 Ngân Lượng.

Cách nhận

  • Ở khu vực luyện công các map dã ngoại, đánh quái tinh anh rơi Túi Phúc Vàng.

  • Tham gia sự kiện Đố Vui hằng ngày, Bí Cảnh thường, Cầu Phúc, Đấu Phái… có thể nhận được Túi Phúc Vàng.
  • Ở Tiệm Tùy Thân dùng Điểm truyện ký mua Túi Phúc Vàng.

  • Tất cả nhân vật sử dụng Anh Hùng Lệnh mỗi ngày có thể nhận 2 Túi Phúc Vàng tại giao diện Phúc Lợi (Phím J).

Tiểu Điêu kính bút