Niềm vui riêng không bằng niềm vui chung, chọn vào Bang hội không chỉ gắn kết với những người đồng tâm, mà còn cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình. Quý đồng đạo có bạn cùng chơi game, hãy lập một Bang hội, thống lĩnh huynh đệ, tham gia sự kiện, vượt quan ải.

♦ Điều kiện                      ♦ Địa điểm                      ♦ Các bước tạo lập

♦ Kết cấu                          ♦ Thao tác                      ♦ Tranh cử Bang Chủ

Điều kiện lập Bang Hội

 • Đẳng cấp yêu cầu: 20 trở lên và vào môn phái.
 • Người chơi cấp 60 trở lên có thể miễn phí lập Bang Hội.
 • Người chơi chưa đạt cấp 60 cần nộp vốn thành lập 1500 Nguyên Bảo.

Địa điểm

 • Đến tại NPC Quản Lý Bang Hội - Đường Ngạo Linh ở tam đại thành thị hoặc nhấn F6 để lập Bang Hội

NPC Quản Lý Bang Hội - Đường Ngạo Linh

Vị trí

 • Dương Châu: 383, 434
 • Thành Đô: 370, 460
 • Tương Dương: 436, 420

Các bước tạo lập Bang Hội

Các bước lập Bang Hội

Bước 1: Đăng ký tạo lập Bang Hội

 • Người chơi tiến hành đối thoại với NPC Quản Lý Bang Hội - Đường Ngạo Linh tại tam đại thành thị hoặc nhấn F6 để tạo lập Bang Hội
 • Nhấp chọn Lập Bang Hội để tạo lập một Bang Hội

Bước 2: Chọn trận doanh cho Bang Hội

 • Khi tạo lập Bang Hội, hành trang của đội trưởng cần phải có một ít Nguyên Bảo mới có thể tạo lập
 • Chọn trận doanh: Chính phái - Tà Phái - Trung Lập

Bước 3: Đặt tên cho Bang Hội

 • Tiến hành đặt tên cho Bang Hội. Quý nhân sĩ xin lưu ý đặt tên đúng quy định
 • Sau khi tạo lập thành công Bang hội, quý nhân sĩ nhấn phím tắt F6 để vào giao diện Bang Hội.

Kết cấu Bang Hội

 • Thành viên chính thức của bang hội tối đa 40 người, thành viên danh dự tối đa 5 người, thành viên kiến tập tối đa 10 người. Thành viên danh dự và kiến tập không thuộc số thành viên chính thức của bang hội.
 • Thành viên chính thức: Thành viên mới vào bang hội gọi là tân tú của gia tộc, sau khi gia nhập được 48 tiếng, tự động chuyển thành thành viên chính thức của bang hội. Tân tú tương đương với chính thức, cũng có thể tham gia các hoạt động trong bang hội và hưởng các quyền lợi bang hội.
 • Thành viên danh dự: Bang chủ thông qua thao tác Cài đặt thành thành viên danh dự chuyển thành viên chính thức cấp >=100 thành thành viên danh dự, hủy ở ẩn thì thành viên danh dự vẫn có thể chuyển lại thành thành viên chính thức.
 • Thành viên kiến tập: Thỏa mãn những điều kiện sau, sau khi gia nhập gia tộc sẽ tự động chuyển thành thành viên kiến tập.

Giới hạn cấp mở

Cấp thành viên kiến tập

Mở giới hạn cấp 79

Thấp hơn 60

Mở giới hạn cấp 89

Thấp hơn 70

Mở giới hạn cấp 99

Thấp hơn 80

Mở giới hạn cấp 150

Thấp hơn 90

 • Thành viên kiến tập chuyển thành chính thức: Khi cấp thành viên kiến tập vượt qua cấp yêu cầu và số thành viên chính thức của gia tộc hiện tại <40, thì thành viên kiến tập tự động chuyển thành thành viên chính thức.
 • Quyền hạn thành viên kiến tập:

• Tham gia trồng cây, thí luyện gia tộc.

• Không thể tham gia: Lãnh Thổ Chiến và không thể nhận thưởng từ các hoạt động gia tộc.

 Lưu ý
 • Cấp thành viên kiến tập vượt quá cấp yêu cầu hiện tại, nếu sau 3 ngày không thể chuyển thành chính thức, thì tự động rời gia tộc.

 Các thao tác bang hội liên quan

 • Khai trừ thành viên: Trong giao diện Bang hội, nhấp phải chọn thành viên, phát yêu cầu khai trừ. Trong 1 giờ, có 2 thành viên chính thức (trừ người phát yêu cầu) đồng ý yêu cầu, thì khai trừ thành công.
 • Bang chủ nhường chức: Bang chủ có thể nhường chức bất kỳ thành viên chính thức nào, nhường chức xong quyền hạn Bang chủ mới sẽ có hiệu lực ngay. Mỗi lần Bang chủ nhường chức cách nhau 24 tiếng.
 • Thành viên Bang hội thoái ẩn:

• Chỉ có thành viên chính thức >= cấp 100 trong Bang có thể thoái ẩn.

• Bang chủ/Phó Bang chủ có thể chủ định thành viên Bang hội thoái ẩn.

• Sau khi thoái ẩn trở thành Bang chúng Danh dự thì không thể tham gia các sự kiện: Trông cây Bang Hội, Bang Hội Thí Luyện và Lãnh Thổ Chiến.

 • Rời Bang Hội:

• Nếu thành viên tân tú của Bang Hội thì lập tức rời Bang Hội.

• Nếu không phải thành viên Tân Tú thì cần đời 48 tiếng sau tự động rời Bang Hội, trong 48 tiếng có thể tùy ý thoát ngay hoặc bỏ rời Bang Hội.

• Bang chủ không thể rời Bang hội, cần nhường chức mới được rời.

 • Giả tán Bang hội: Khi thời gian offline của tất cả thành viên đều quá 14 ngày, Bang hội tự động giải tán.
 • Tính Năng khác:

• Miễn chức: Bang chủ có thể tiến hành cách chức của thành viên bất kỳ trong Bang Hội

• Sửa đổi hàm tước: Bang chủ ở giao diện bang hội chọn đổi hàm tước Bang chủ, Phó Bang chủ, phó bang chủ và trưởng lão có thể chọn đổi hàm tước của thành viên bang hội

Tranh Cử Bang Chủ

Điều kiện

 • Sau khi thời gian rời mạng của bang chủ đạt 7 ngày.

Thời gian mở tranh cử bang chủ

 • 23:58:00 sau khi thời gian rời mạng của bang chủ đạt 7 ngày.

Quy trình tranh cử

 • Nếu bang đó có Phó Bang Chủ, thì Phó Bang Chủ tự động tăng cấp thành Bang Chủ, ko có Phó Bang Chủ thì lấy người chơi có độ Sôi Nổi cá nhân cao nhất và login game nội trong 3 ngày làm bang chủ mới. Nếu giống nhau thì ngẫu nhiên chọn 1 người thành Bang Chủ mới.
 • Vì bất cứ lý do gì khiến ko thể chọn Bang Chủ mới được thì vẫn giữ lại Bang Chủ cũ.
 • Trong thời gian bầu lại Bang Chủ, Bang Chủ cũ vẫn đc dùng các quyền lợi của Bang Chủ.

Tiểu Điêu kính bút