Để có thể tồn tại trong thế giới giang hồ đầy hiểm nguy này thì việc tích lũy thật nhiều kinh nghiệm sống để đề phòng bất trắc là một điều tất yếu. Chính vì vậy kỹ năng sống của nhân vật sẽ là bí kịp để đại hiệp có thể hành tẩu dễ dàng hơn.

Phân loại kỹ năng sống

  • Kỹ năng sống được phân làm Chế Vũ Khí, Chế Phòng Cụ, Chế Trang Sức, Chế Công Nghệ và Chế loại Chung.
  • Nhân vật đạt đến cấp 40, tự động nhận tất cả kỹ năng sống.

Cách chế tạo ở kỹ năng sống

  • Chuẩn bị công thức, hoạt lực và nguyên liệu.

 Công thức: Mua tại Tiệm Cống Hiến Sư Môn, thưởng đánh giá Bí Cảnh, Ngũ Trúc Đàm.

• Hoạt Lực: Đố vui hằng ngày, mua ở Trân Bảo Các, tham gia các sự kiện ingame có thể nhận được.

• Nguyên Liệu Sống: Mua tại Tiệm Truyện Ký, Trân Bảo Các, thưởng đánh giá sự kiện Bí Cảnh, Ngũ Trúc Đàm và tham gia các sự kiện ingame có thể nhận.

  • Nhấn F7 ở giao diện Kỹ năng sống chọn vật phẩm để chế tạo.

Tiểu Điêu kính bút