Các thao tác cơ bản, thường dùng giúp quý đại hiệp có thể di chuyển được nhân vật như mình mong muốn, đối thoại được với các NPC có trong trò chơi, trang bị và sử dụng các vật phẩm trò chơi.

Các thao tác

Hình ảnh

1. Dùng trỏ chuột

• Nhấp chuột trái xuống mặt đất để di chuyển nhân vật đến địa điểm cần đến

2. Dùng bàn phím

• Dùng bàn phím (Chưa kích hoạt ô chat) sử dụng các phím: "↓←→”, có thể khiến nhân vật di chuyển 1 đoạn

3. Chọn mục tiếu

• Nhấp chuột trái di chuyển đến gần bên NPC, người chơi, thì chọn mục tiêu này. Đồng thời với việc nhấp mục tiêu chọn thì sẽ sử dụng kỹ năng tương ứng đối với mục tiêu đó.

4. Công kích đơn

• Nhấp chuột trái vào nhân vật đối diện, NPC,.. có thể công kích ngay lập tức, nhưng chỉ hiệu dụng đối với công kích đơn.

5. Công kích tại chỗ

• Để tránh khi nhấp vào quái không cẩn thận công kích đến bầy quái, có thể kéo kỹ năng võ công đến trong ô phím tắt, nhấn phím số tương ứng, thi triển kỹ năng tại chỗ.

6. Nhặt vật phẩm

• Nhấp chuột trái vào vật phẩm thì có thể nhặt; hoặc đến gần vật phẩm, dùng phím tắt space trực tiếp nhặt.

7. Menu chuột phải

• Nhấn tổ hợp phím Ctrl+chuột phải nhấp vào người chơi khác, trong menu chuột phải có thể tiến hành thao tác giao dịch với người đó.

• Ví dụ như thêm hảo hữu, chat riêng, tổ đội, giao dịch, tỷ thí…

Tiểu Điêu kính bút