Phi Phong là một trong những trang bị đặc biệt sẽ cùng đại hiệp xông pha giang hồ. Phi phong có thể cung cấp cho nhân vật chính ngoại hình đẹp và thuộc tính thêm vào, cấp phi phong càng cao thuộc tính tăng càng nhiều.

♦ Phân loại                   ♦ Cách nhận                       ♦ Giám định

♦ Tẩy thuộc tính          ♦ Tăng trị số thuộc tính     ♦ Tăng công lực và tiến bậc  

♦ Đổi nguyên liệu              

Phân loại

 • Yêu cầu mang Phi Phong: Có yêu cầu giới tính và cấp, đủ điều kiện mới có thể mang.
 • Thuộc tính ngẫu nhiên: Phi Phong đưa vào cách chơi hoàn toàn ngẫu nhiên, số dòng thuộc tính và điểm thuộc tính đều sinh ra ngẫu nhiên trong phạm vi nhất định, Phi Phong cấp càng cao sẽ nhận thuộc tính càng nhiều.
 • Phi Phong và công lực: Phi Phong có thể tăng công lực nhân vật, Phi Phong cấp càng cao thì công lực tăng thêm càng nhiều.

Phi Phong

Nam

Nữ

Cấp độ

Số dòng thuộc tính

Công lực thấp nhất

Công lực cao nhất

Bậc 1

40

 

3

10

100

Bậc 2

40

4

20

120

Bậc 3

60

 

5

40

150

Bậc 4

 

80

6

60

180

Bậc 5

   

100

7

100

220

Bậc 6

   

--

8

150

260

 

Cách nhận Phi Phong

 • Nhận được ở sự kiện: Tham gia các sự kiện sau có thể nhận Phi Phong Nguyên Phôi

• Rút thưởng Ngũ Trúc Đàm

• Âu Vô Khuyết

• Chu Nguyên Mộ

• Lãnh Thổ Chiến

• Thành Trì Tranh Đoạt – Cư Đường Quan

 • Mua ở tiệm Tùy Thân: Dùng Cống Hiến Sư Môn mua Phi Phong Nguyên Phôi 1 - 4 ở tiệm Tùy Thân. Cống Hiến Sư Môn tham gia các sự kiện sau có thể nhận: Sự kiện trong game, nhiệm vụ Truy Nã, Đấu Phái, Thủ Vệ Phái, Lịch Luyện Giang Hồ,…

Giám định Phi Phong

 • Tiến hành nhấp phải Phi Phong để xuất hiện giao diện Giám Định Phi Phong hoặc vào giao diện nhận chọn Phi Phong -> Giám Định.

 • Đặt Phi Phong cần giám định để giám định, cần tốn Ngân Lượng để giám định.

Tẩy dòng thuộc tính phi phong

Tẩy toàn bộ dòng thuộc tính phi phong

 • Khi tẩy cần tốn Ly Vân Ti, Phi Phong bậc khác nhau cần dùng Ly Vân Ti tương ứng.
  + Ví dụ: Phi Phong Bậc 1 cần Ly Vân Ti - 1 để Tẩy.
 • Cách có được Ly Vân Ti: Mua tại Trân Bảo Các, tiến hành đổi Phi Phong Nguyên Phôi thành Ly Vân Ti tương ứng ở giao diện Đổi Phi Phong.
  + Ví dụ: Phi Phong Nguyên Phôi - 1 thì đổi được Ly Vân Ti - 1.
 • Thao tác Tẩy toàn bộ:

Bước 1: Vào giao diện Thuộc Tính Phi Phong

• Nhấn C hoặc F1, sau đó chọn giao diện Phi Phong, chọn “Thuộc Tính” sẽ xuất hiện giao diện để Tẩy thuộc tính

Bước 2: Tiến hành Tẩy toàn bộ thuộc tính

• Di chuột vào “Tẩy hết” sẽ xuất hiện thông tin số lượng Ly Vân Ty cần để Tẩy

• Nhấn chọn “Tẩy hết” sẽ xuất hiện các thuộc tính cần đổi, các thuộc tính xuất hiện sẽ ngẫu nhiên.

• Nhấn chọn “Đổi hết” sẽ tiến hành đổi tất cả dòng thuộc tính, chọn “Hủy” sẽ hủy đổi và giữ lại các dòng thuộc tính cũ

Tẩy đơn thuộc tính phi phong

 • Khi Tẩy đơn cần tốn Kim Tằm Ti, Phi Phong bậc 3 trở lên mới có thể Tẩy đơn, Phi Phong bậc khác nhau cần dùng 1 Ly Vân Ti tương ứng.

Ví dụ: Phi Phong Bậc 3 cần Kim Tằm Ti - 3 để Tẩy đơn.

 • Cách có được Kim Tằm Ti: Mua tại Trân Bảo Các.
 • Thao tác Tẩy đơn Phi Phong:

Bước 1: Vào giao diện Thuộc Tính Phi Phong

• Thực hiện như ở Tẩy toàn bộ

Bước 2: Tiến hành Tẩy đơn thuộc tính

• Hình Xúc xắc sẽ xuất hiện thuộc tính cần đổi, thuộc tính xuất hiện sẽ ngẫu nhiên.

Xúc xắc

• Chọn “Đổi” sẽ tiến hành đổi thuộc tính, chọn “Hủy” sẽ hủy đổi và giữ lại dòng thuộc tính cũ.

Tăng trị số các dòng thuộc tính Phi Phong

 • Tiến hành Tăng trị số các dòng thuộc tính Phi Phong cần tốn Ly Vân Ti, Phi Phong bậc khác nhau cần dùng Ly Vân Ti tương ứng.

• Ví dụ: Phi Phong Bậc 1 cần dùng Ly Vân Ti - 1 để Tăng.

 • Thao tác Tăng:

Bước 1: 

• Vào giao diện Thuộc Tính Phi Phong

• Thực hiện như ở Tẩy thuộc tính

Bước 2: 

• Chọn dòng thuộc tính muốn Tăng trị số

Bước 3

• Nhấn chọn “Tăng” xuất hiện giao diện hiển thị trị số Tăng (màu lục) hoặc Giảm (màu đỏ) của các dòng thuộc tính đã chọn.

Bước 4: 

• Nhấn chọn “Đổi” ở các dòng thuộc tính có trị số tăng để dòng thuộc tính đó tăng lên.

Tăng công lực và tiến bậc Phi Phong

Tăng công lực Phi Phong

 • Phi Phong giám định xong có thể ở tại giao diện Tăng Cấp để nâng Công Lực cho Phi Phong.
 • Khi Tăng Cấp cần tốn Nhập Vi Kính. Phi Phong đã giám định bất kỳ có thể tại giao điện Đổi để đổi Nhập Vi Kính.

Nhập Vi Kính

 • Phi Phong khác nhau thì giới hạn công lực cao nhất khác nhau.

Phi Phong

Công lực thấp nhất

Công lực cao nhất

Bậc 1

10

100

Bậc 2

20

120

Bậc 3

40

150

Bậc 4

60

180

Bậc 5

100

220

Bậc 6

150

260

 

Tiến bậc Phi Phong

 • Khi Tiến bậc cần đạt đủ các điều kiện: Thời gian mở máy chủ, công lực của Phi Phong và Nguyên Liệu cần Tiến Bậc.

Tiến Bậc Phi Phong

Công lực cần

Ngày mở máy chủ

Nguyên liệu cần

Bậc 1 -> 2

20

1

Ly Vân Ti - 2

Bậc 2 -> 3

40

1

Ly Vân Ti - 3

Bậc 3 -> 4

60

8

Ly Vân Ti - 4

Bậc 4 -> 5

100

52

Ly Vân Ti - 5

Bậc 5 -> 6

150

113

Ly Vân Ti - 6

Ví dụ:

 • Muốn tiến bậc Phi Phong Bậc 1 lên Phi Phong Bậc 2 thì công lực của Phi Phong Bậc 1 ít nhất phải 20, dùng một số Ly Vân Ty - 2 vào ngày mở máy chủ thứ 1 có thể Tiến Bậc thành Phi Phong Bậc 2.

 • Khi Tiến Bậc thì Công Lực của Phi Phong được giữ nguyên sau khi Tiến Bậc hoàn tất.

Đổi nguyên liệu

 • Tại giao diện Đổi có thể tiến hành đổi:

• Tiến hành đổi Phi Phong đã giám định thành Nhập Vi Kính được số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào Công Lực của Phi Phong.

Công Lực

Nhập Vi Kính nhận được

10

2

20

8

30

15

40

24

50

33

60

42

70

52

80

62

90

72

100

83

110

95

120

107

130

120

140

134

150

148

160

163

170

189

180

233

190

282

200

336

210

395

220

460

230

532

240

611

250

698

260

794

 

• Tiến hành đổi Phi Phong Nguyên Phôi thành Ly Vân Ti tương ứng được.

Phi Phong Nguyên Phôi

Vật phẩm nhận được

Số lượng

Bậc 1

Ly Vân Ti - 1

4

Bậc 2

Ly Vân Ti - 2

16

Bậc 3

Ly Vân Ti - 3

48

Bậc 4

Ly Vân Ti - 4

84

Bậc 5

Ly Vân Ti - 5

166

Bậc 6

Ly Vân Ti - 6

296

 

Tiểu Điêu kính bút