Đại hiệp đăng nhập vào game muộn hơn so với những Đại hiệp khác? Ngày đêm cầu nguyện mong muốn được lên cấp giống như các bạn hữu? Trời cao chứng giám cho tấm lòng thành, ban xuống hệ thống Thiên Mệnh. Thực hiện nhiệm vụ này, Đại hiệp sẽ được tăng cấp nhanh chóng, sánh vai cùng với các anh tài trên chốn giang hồ.

Cách nhận nhiệm vụ thiên mệnh

  • Đăng nhập vào game, nhấp chọn biểu tượng Nhiệm vụ Thiên Mệnh bên phải phía trên giao diện màn hình.

  • Tùy vào điều kiện của nhân vật và thời gian mở máy chủ, hệ thống sẽ tự phân chia nhân vật đến 1 nhiệm vụ nhất định: Càn, Trí, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài.

  • Hoàn thành mỗi nhiệm vụ con trong từng giai đoạn, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng, Điểm truyện ký, Cống Hiến Sư Môn và Thiên Mệnh Chi Thư.
  • Có thể dùng Nguyên Bảo để hoàn thành nhanh các nhiệm vụ

Các giai đoạn của hệ thống thiên mệnh

Tên giai đoạn

Yêu cầu

Sau khi hoàn thành

Thiên Mệnh Chi Nhân

(Càn) cấp 50

 

• Cấp 25 - 49 có thể nhận
• Sau khi server mở ngày thứ 3 có thể nhận

Tăng cấp lên 50 và nhận phần thưởng

Sư Xuất Danh Môn

(Tín) cấp 60

• Cấp 50 - 59 có thể nhận

• Sau khi server mở 4 ngày có thể nhận ở hàng thứ 2

Tăng cấp đến 60 và nhận phần thưởng

Thanh Danh Thước Khởi

(Khảm) cấp 80

• Cấp 60 - 79 có thể nhận

• Sau khi server mở 12 ngày có thể nhận

Tăng đến cấp 80 và nhận phần thưởng

Danh Mãn Giang Hồ (Cấn) cấp 90

• Cấp 80 - 89 có thể nhận

• Sau khi server mở 20 ngày có thể nhận

Tăng đến cấp 90 và nhận phần thưởng

Chí Côn Bằng (Khôn) cấp 95

• Cấp 90 - 94 có thể nhận

• Sau khi server mở 30 ngày có thể nhận

Tăng đến cấp 95 và nhận phần thưởng

Thiên Cổ Kỳ Hiệp (Chấn) cấp 100

• Cấp 95 - 99 có thể nhận

• Sau khi server mở 42 ngày có thể nhận

Tăng đến cấp 100 và nhận phần thưởng

Phụng Vũ Cửu Thiên (Ly) 105

• Cấp 100 - 104 có thể nhận

• Sau khi server mở 58 ngày có thể nhận

Tăng đến cấp 105 và nhận phần thưởng

Long Đằng Tứ Hải (Đoài) cấp 110

• Cấp 105 - 109 có thể nhận

• Sau khi server mở 82 ngày có thể nhận

Tăng đến cấp 110 và nhận phần thưởng

Công dụng của Thiên Mệnh Chi Thư

Vật phẩm

Hình ảnh

Công dụng

Thiên Mệnh Chi Thư

Mỗi lần nhấp chọn sẽ hoàn thành 1 bước nhiệm vụ Truyện Ký

Lưu ý
  • Vật phẩm nhiệm vụ nhận được khi sử dụng Thiên Mệnh Chi Thư có thể tiêu hủy ở NPC Tiểu Cường ở 3 thành thị lớn.

Tiểu Điêu kính bút