Vạn vật trong thiên hạ đều tồn tại 5 loại thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ gọi là ngũ hành, nhưng giữa các ngũ hành có quan hệ tương sinh tương khác: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Tuần hoàn không ngừng sinh sinh bất diệt.

Trong Ngạo Kiếm Vô Song II, các quý đồng dạo cũng dễ nhận thấy sự tương sinh, tương khắc của ngũ hành một cách rõ nét. Với hệ thống ngũ hành, các nhân vật trong Ngạo Kiếm Vô Song II ảnh hưởng đến hiệu quả tương khắc phòng ngự và công kích trong quá trình chiến đấu.

Ngũ hành môn phái

Các môn phái trong game có 5 thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa.

  • Hệ Kim: Thiếu Lâm
  • Hệ Mộc: Tiêu Dao
  • Hệ Thủy: Nga My
  • Hệ Hỏa: Đường Môn, Cái Bang
  • Hệ Thổ: Côn Luân

  • Trong Ngạo Kiếm Vô Song II, ngoài nhân vật có ngũ hành tương sinh tương khắc, thì các NPC quái vật cũng có thuộc tính ngũ hành.

Ngũ hành NPC

 Hệ Mộc

 Hệ Thủy

 Hệ Hỏa

 Hệ Kim

Hệ Thổ

Ngũ hành tương khắc

  • Nguyên lý tương khắc ngũ hành: Kim khắc Mộc, Mộc khắcThổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim
  • Tác dụng tương khắc ngũ hành: tương khắc ngũ hành chủ yếu ảnh hưởng lực công kích và sát thương chịu được.

Ví dụ tương khắc ngũ hành

  • Dựa vào nguyên lý Kim khắc Mộc, trong tất cả ngũ hành (dưới điều kiện năng lực trang bị cùng cấp), sát thương hệ Kim đối với hệ Mộc cao nhất, sát thương của hệ Mộc với hệ Kim thấp nhất. Nguyên lý ngũ hành tương khắc cũng dùng giữa NPC quái vật và nhân vật.

Với đặc điểm này, Ngạo Kiếm Vô Song II muốn tất cả các quý đại hiệp sáng tạo ra những cách PK riêng cho mình dựa trên ngũ hành tương khắc, để đại hiệp có nhiều hứng thú, cảm giác mới lạ khi chơi game.

Tiểu Điêu kính bút