Giftcode là các mã chữ cái hoặc số dùng để đổi các gói quà trong game, giúp nhân vật nhận được rất nhiều vật phẩm phong phú và đa dạng. Các Giftcode thường được trao cho quý đại hiệp khi tham gia vào các sự kiện trên Diễn đàn, Fanpage hoặc các sự kiện chính thức được thông báo từ nhà phát hành, các buổi offline.

Để đổi Giftcode, quý đại hiệp cần thao tác thông qua các bước sau:

Bước 1

  • Sao chép mã code một cách chính xác (không thừa khoảng trống) và đăng nhập vào trong game (phải có nhân vật).

Bước 2

  • Di chuyển tới NPC Lễ Quan Hồng Quảng Nguyên ở tại một trong 3 thành thị: Dương Châu, Tương Dương, Thành Đô.

 

Bước 2

  • Nhấp vào NPC chọn Nhận Thưởng Thẻ Đặc Quyền.

Bước 3

  • Cuối cùng Đại hiệp hãy dán đoạn mã mà bạn đã copy ở bước 1 vào ô trống, sau đó click Xác Nhận.

 

Lưu ý
  • Giftcode chỉ được sử dụng một loại cho một nhân vật (tức là nhân vật đã nhận code đó rồi thì không nhận được thêm nữa).
  • Code đã nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 Tiểu Điêu kính bút