Chướng ngại vật lớn nhất trong con đường hành hiệp giang hồ chính là những đại quái nhân, hay còn gọi là Thủ lĩnh. Tiêu diệt Thủ lĩnh sẽ nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm, bên cạnh đó còn nhặt được rất nhiều trang bị, vật phẩm, kỹ năng sống… quý hiếm.

Thời gian và địa điểm

Nhận dạng Thủ lĩnh

Hệ thống Thủ lĩnh

Phần thưởng

Lợi ích tham gia

 • Khi tiến hành tham gia săn Thủ Lĩnh Hiếm thành công, quý đại hiệp có cơ hội nhận được Trang Sức Hiếm, Võ Hồn, Huyền Tinh, Kỹ năng sống, Toái phiến, tín vật thủ lĩnh,...
 • Đặc biệt có thể sở hữu vật phẩm không khóa nếu đại hiệp sử dụng Anh Hùng Lệnh.

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian diễn ra: Cứ 3 tiếng, lại xuất hiện 3 Thủ lĩnh

STT

Thời gian xuất hiện

1

Từ 11h30 đến 12h00

2

Từ 14h30 đến 15h00

3

Từ 16h30 đến 17h00

4

Từ 19h30 đến 20h00

5

Từ 22h30 đến 23h00

 • Thủ lĩnh xuất hiện ngẫu nhiên tại bản đồ luyện công có đẳng cấp 40 trở lên.

Nhận dạng Thủ lĩnh

 • Thể hình Thủ lĩnh cường tráng hơn quái thường, chân có vầng sáng đẹp, có tên màu tím rất dễ tìm.

 • Khi Thủ lĩnh xuất hiện, quý đại hiệp hãy gọi vài huynh đệ bao vây công phá có thể cùng tiêu diệt chúng, tránh các hiệp khách khác đoạt mất.
 • Khi phát hiện thủ lĩnh. Nhấp vào thủ lĩnh mới có thể kích hoạt trạng thái chiến đấu của nó.

Hệ thống Thủ lĩnh

Thủ lĩnh đẳng cấp 50

 • Ngày thứ 1 mở máy chủ trở đi 11h30 – 23h00.
 • Ngày thứ 2 mở máy chủ trở đi 10h00 sáng – 1h00 sáng hôm sau.

Tên thủ lĩnh

Bản đồ xuất hiện

Hình ảnh

 • Tông Ngao Vương
 • Ngũ hành: Hệ Mộc

Hoàng Sơn

 • Hỏa Lang Vương
 • Ngũ hành: Hệ Hỏa

Động Đình Hồ

 • Kim Sí Điêu Vương
 • Ngũ hành: Hệ Kim

Phục Hy Đài

 • Tử Tinh Lộc Vương
 • Ngũ hành: Hệ Thổ

Minh Sa Sơn

 • Bạch My Hầu Vương
 • Ngũ hành: Hệ Thủy

Tinh Túc Hải

Thủ lĩnh đẳng cấp 70

 • Ngày thứ 4 mở máy chủ 18h00 tối - 23h00.
 • Ngày thứ 5 mở máy chủ trở đi 11h30 - 23h00.

Tên thủ lĩnh

Bản đồ

Hình ảnh

 • Vân Thanh Mộc Hồ Vương
 • Ngũ hành: Hệ Mộc

Trường Bạch Sơn

 • Song Thủ Dị Thú 
 • Ngũ hành: Hệ Thủy

Song Long Động

 • Giác Mao Ngưu Vương
 • Ngũ hành: Hệ Thổ

Thanh Loa Đảo

 • Tử Bối Ngạc Vương 
 • Ngũ hành: Hệ Hỏa

Điểm Thương Sơn

 • Điếu Tình Bạch Hổ Vương
 • Ngũ hành: Hệ Kim

Kỳ Liên Sơn

Thủ Lĩnh đẳng cấp 90

 • Ngày thứ 15 mở máy chủ 18h00 tối - 23h00.
 • Ngày thứ 16 mở máy chủ trở đi 11h30 - 23h00.

Tên thủ lĩnh

Bản đồ xuất hiện

Hình ảnh

 • Băng Huyền Nhạc Tích
 • Ngũ hành: Hệ Thủy

Thiên Sơn Tuyết Lĩnh

 • Kim Tông Hùng Vương
 • Ngũ hành: Hệ Kim

Long Hải Hồ

 • Kim Cang
 • Ngũ hành: Hệ Thổ

Vũ Di Sơn

 • Tử Văn Vương Xà
 • Ngũ hành: Hệ Hỏa

Bành Bái Đảo

 • Hắc Báo Vương
 • Ngũ hành: Hệ Mộc

Thanh Hải Hồ

 Thủ Lĩnh đẳng cấp 110/THủ lĩnh Hắc Mộc Nhai

 • Ngày thứ 37 mở máy chủ 18h00 tối - 23h00.
 • Ngày thứ 38 mở máy chủ trở đi 11h30 - 23h00.

Tên thủ lĩnh

Bản đồ xuất hiện

Hình ảnh

 • Thương Xà Sứ - Tố Linh
 • Ngũ hành: Hệ Kim

Tịnh Nguyệt Đàm

 • Xích Hạt Sứ - Lam Tâm Lộ
 • Ngũ hành: Hệ Hỏa

Mạn Bắc Thảo Nguyên

 • Bích Thiềm Sứ - Tát Lợi Tư
 • Ngũ hành: Hệ Thủy

Điếu Hà Đảo

 • Giáng Thù Sứ - Quý Tử Châu
 • Ngũ hành: Hệ Mộc

Thất Tinh Nham

 • Mặc Ngô Sứ - Cung Khả Đô
 • Ngũ hành: Hệ Thổ

Trường Gian Nguyên Đầu

 • Kim Thân Lang Nhân

Hắc Mộc Nhai tầng 1

Thủ lĩnh phản công

 • Mỗi tối lúc 22h00 - 1h00, ngẫu nhiên có 1 bản đồ dã ngoại xuất hiện Thủ Lĩnh phản công, trong bản đồ này sẽ xuất hiện loạt Thủ Lĩnh.

Phần thưởng

 • Khi tiêu diệt boss thủ lĩnh, quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Ngoài ra, sẽ nhận được các vật phẩm như: Huyền Tinh, kỹ năng sống, toái phiến, tín vật thủ lĩnh, vật phẩm hiếm và Võ Hồn.

 • Nếu quý đại hiệp là người đầu tiên tiêu diệt boss thủ lĩnh đầu tiên trong ngày sẽ có cơ hội nhận được rương thủ lĩnh. Khi mở ra sẽ nhận được rương thủy tinh, nhưng có xác xuất nhận được các trang bị hiếm và toái phiến.

 • Sau khi mở Thủ lĩnh cấp 70, do đại hiệp dùng Anh Hùng Lệnh đánh bại Thủ lĩnh cấp 50 mới nhận được vật phẩm không khóa.
 • Sau khi mở Thủ lĩnh cấp 90, do đại hiệp dùng Anh Hùng Lệnh đánh bại Thủ lĩnh cấp 70 mới nhận được vật phẩm không khóa, Vật phẩm Thủ lĩnh cấp 50 rơi đều là cố định với nhân vật.
 • Sau khi mở Thủ lĩnh cấp 110, do đại hiệp dùng Anh Hùng Lệnh đánh bại Thủ lĩnh cấp 90 mới nhận được vật phẩm không khóa, Vật phẩm Thủ lĩnh cấp 50, cấp 70 rơi đều là cố định với nhân vật.

Tiểu Điêu kính bút