Trong Trân Bảo Các sẽ bán nhiều đạo cụ phụ trợ, có thể dùng Nguyên Bảo hoặc Nguyên Bảo Khóa để mua.

Giao diện Trân Bảo Các

  • Trong game bạn có thể nhấp vào biểu tượng phía dưới bản đồ mini.

  • Cũng có thể dùng phím tắt Ctrl + G mở giao diện Trân Bảo Các.

Phân khu

  • Trân Bảo Các phân làm 2 khu: Khu thường và khu VIP.

Khu thường bao gồm: Hàng mới, Thường dùng, Đạo cụ hiếm, Tăng cấp, Nguyên liệu, Ngoại trang. Các vật phẩm ở khu này có thể mua tùy ý.

Khu VIP gồm có: Tiệm VIP (người chơi VIP 1 trở lên có thể mua) và Hàng VIP Tôn Quý (người chơi VIP 7 - 8 có thể mua). Các vật phẩm ở đây bán có giới hạn mỗi ngày và đều ở trạng thái khóa.

Tiểu Điêu kính bút