Để đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, người dụng võ không chỉ cố công rèn luyện mà còn phải biết hòa nhập tâm tưởng với "hồn" trong võ học... Võ Hồn chính là món kỳ vật ẩn chứa "hồn" và tinh hoa của tất cả các loại tuyệt học trên thế gian.

Công dụng

  • Tăng mạnh thuộc tính và công lực của nhân vật.

Cách nhận

  • Máy chủ mở 190 ngày có thể sản sinh Võ Hồn Bậc 7
  • Khi đánh bại boss Cao Thủ Võ Lâm 125, 135 có xác suất nhận Võ Hồn bậc 7 
  • Sau khi mở boss Cao Thủ Võ Lâm 145, dung luyện đúc lại có xác suất nhận Võ Hồn bậc 7

Dung luyện võ hồn

  • Đại hiệp tiến hành nhấp phải vật phẩm để có thể đặt vào ô Dung luyện. Đại hiệp có thể đặt vào ô Dung luyện nhiều nhất là 12 trang bị Võ Hồn.
  • Mỗi ngày mỗi người tối đa Đúc 10 lần, mỗi máy chủ mỗi ngày cũng đều sẽ có có giới hạn số lần Đúc trong ngày.
  • Vào lúc 0h00 mỗi ngày, hệ thống sẽ làm mới lại số lần được Đúc của mỗi người và máy chủ.