Trên bước đường bôn tẩu giang hồ, điểm Danh Vọng là thang đo để đánh giá độ nổi tiếng của một nhân vật huyền thoại. Quý Đại hiệp đã đạt đến Danh Vọng nào rồi? Hãy cùng Tiểu Điêu xem qua một số nội dung để hình thành Danh Vọng của bản thân nhé!

Lợi ích                       ♦ Cách nhận                     ♦ Phân loại

Cách xem

Lợi ích khi có điểm Danh Vọng

  • Danh Vọng đạt điểm nhất định, có thể mua Trang bị hiếm ở Tiệm Tùy Thân - Tiệm Danh Vọng.
  • Khi Danh Vọng đạt điểm nhất định có thể mua Phù Văn tăng cấp trang bị hiện có thành Bộ trang bị Danh Vọng, từ đó nhận được nhiều thuộc tính hơn và cộng thêm công lực.

Cách nhận Danh Vọng

  • Tham gia Bí Cảnh, Ngũ Trúc Đàm, Lãnh Thổ Chiến, Đấu Phái, Hoa Sơn Luận Kiếm có thể nhận được Danh Vọng.
  • Thông qua các sự kiện trong game để có được các loại Danh Vọng Lệnh đùng để tăng cấp loại Danh Vọng tương ứng.

Phân loại

Loại Danh Vọng cơ bản

  • Là các loại danh vọng có thể thông qua tính năng hoạt động trong game để có được điểm danh vọng. Trong các tiệm Danh Vọng này sẽ bán các loại Phù Văn và trang bị hiếm.
Loại Danh Vọng cơ bản Hình ảnh

Danh Vọng Bí Cảnh: Thông qua Tính năng Bí Cảnh mỗi ngày để nhận điểm Danh Vọng

Danh Vọng Ngũ Trúc Đàm: Thông qua Tính năng Ngũ Trúc Đàm mỗi ngày để nhận Danh Vọng

 

Danh Vọng Đấu Phái: Thông qua Tính năng Đấu Phái mỗi thứ 3, 7 hằng tuần để nhận điểm Danh Vọng

Danh Vọng Lãnh Thổ Chiến: Thông qua Tính năng Lãnh Thổ Chiến ở ngày 8 mở máy chủ, mỗi Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần để nhận điểm Danh Vọng.

Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm: Thông qua Tính năng Hoa Sơn Luận Kiếm ở ngày 27 mở máy chủ mỗi tháng sẽ có 1 kỳ tham gia để nhận điểm Danh Vọng.

Loại Danh Vọng cao cấp

  • Là các loại danh vọng chỉ thông qua sự kiện trong game để nhận được, trong các tiệm Danh Vọng này bán các loại Kim Thạch để nâng trang bị Hiếm Bậc 6 và 7 lên trang bị Sử Thi.
  • Các loại danh vọng bao gồm: Hiệp Khách Đảo, Hoàng Quan, Thiết Oản, Hùng Yêu, Kim Hoa, Thánh Liệm, Linh Giới, Lan Ngọc, Tử Tô.

Cách xem các loại Danh Vọng

  • Để xem điểm danh vọng, nhấn phím F1 hoặc C, mở giao diện nhân vật, nhấn "Danh Vọng" để xem điểm Danh Vọng.

  • Các loại Danh Vọng khi có tích điểm mới xuất hiện trong giao diện Danh Vọng

 Tiểu Điêu kính bút