Thành Trì Tranh Đoạt Chiến

Cẩm nang > Thành Trì Tranh Đoạt Chiến

Cư Đường Quan nguy nga hùng tráng, từ xưa là cứ điểm tiến công chống giặc ngoại xâm, trăm năm nay đã trải qua vô số chiến hỏa nhưng vẫn đứng vững. Không lâu trước, Thủ Tướng Cư Đường Quan bị Áo Lai Đế Quốc mua chuộc nên đã bất ngờ làm phản tiêu diệt chủ thành, cướp đoạt đại quyền.

Cho nên, triều đình đã ra chiếu chỉ, bất luận vị anh hùng hào kiệt nào dẫn binh công hạ Cư Đường Quan đều được xem là Chủ Thành Cư Đường Quan!

♦ Lợi ích

♦ Thời gian     

♦ Điều kiện & NPC

♦ Quy trình tuyên chiến

♦ Kỹ xảo

♦ Thưởng thành chiến

Lợi ích khi tham gia

 • Khi tham gia Thành trài Tranh Đoạt Chiến – Cư Đường Quan có cơ hội nhận được: Kim Phiến, Đồng Đội 5 sao, Nguyên Bảo Khóa, Huyền Thiết Thạch, Toái Phiến, Đồng Tinh Vẫn, Võ Lâm Vinh Dự Lệnh, Bôn Tiêu (Tọa Kỵ Bậc 7), Bí Tịch Giang Hồ-II tàn quyển, Nguyên Thạch, Kim Phiến,…

Thời gian

 • Sau khi mở máy chủ ngày thứ 24, mở Thành Trì Tranh Đoạt Chiến.
 • Tuyên chiến: 20h00 - 21h00 tối Chủ Nhật mỗi tuần.
 • Chinh chiến: 21h00 - 22h00 tối Chủ Nhật.
 • Nhận thưởng: 22h00 - 23h59 tối Chủ Nhật.

Điều kiện tham gia

 • Trong thời gian tuyên chiến trong ngày, Bang lọt top 7 xếp hạng Bàn Ngũ Hành (Trận đầu tiên là Top 10) mới tuyên chiến được.
 • Trong thời gian tuyên chiến, Bang Chủ đến gặp NPC Thủ Hộ Cư Đường Quan của thành thị tiến hành tuyên chiến.
 • Thành viên bang chính thức có thể tham gia, ngoại trừ thành viên kiến tập và Danh dự.

NPC liên quan

NPC Thủ Hộ Cư Đường Quan

Vị trí

 • Dương Châu: 854, 288
 • Tương Dương: 1158, 301
 • Thành Đô: 972, 367

Quy trình tuyên chiến

 • Trong thời gian tuyên chiến, Bang chủ đến gặp Thủ Hộ Cư Đường Quan của thành thị tiến hành chọn tuyên chiến hoặc phòng thủ. Bên phía Bang chủ Bang phòng thủ có thể tổ đội thêm 1 Bang chủ khác để tiến hành hỗ trợ phòng thủ.
 • Vào lúc 21h00, thành viên chính thức của Bang của 2 phe tuyên chiến và phòng thủ có thể đến gặp Thủ Hộ Cư Đường Quan chuyển vào bản đồ Thành Chiến.
 • Sau khi vào bản đồ Thành Chiến, các Bang lần lượt thi đấu.
 • Lần lượt đánh bại Ngoại Thành Môn, Nội Thành Môn, Phó Tướng Thủ Thành, Đại Tướng Thủ Thành.

Kỹ xảo

 • Ngoài tường thành bản đồ, cứ cách 5 phút sẽ làm mới Mật Đạo ở vị trí ngẫu nhiên, thông qua Mật Đạo có thể trực tiếp vào Nội Thành.
 • Trong cửa thành 2 bên của Ngoại Thành Môn sẽ có 1 cửa bị công kích, qua 1 tiếng sẽ biến đổi 1 lần, khi cửa chính bị tranh đoạt có thể tìm cửa khác để vào
 • Bang hội cuối cùng diệt Thủ Thành Đại Tướng và duy trì quyền chiếm hữu trong 10 phút sẽ nhận được quyền Chủ Thành.

Thưởng thành chiến

 • Vào lúc 22h00 - 23h59 tối thứ 6 mỗi tuần Sau Tranh Đoạt Thành Trì mỗi kỳ, thành viên chính thức của Bang tham gia thành chiến hãy đến gặp Cư Đường Quan Thủ Hộ Giả nhận thưởng.
 • Bang Chủ tiêu diệt Đại Tướng Thủ Thành cuối cùng có quyền sở hữu Cư Đường Quan, Bang chủ bang này được nhận tôn hiệu Thành Chủ.

Phần thưởng

Vật phẩm

Thành Chủ

 • Tôn hiệu Thành Chủ Cư Đường Quan (Tôn hiệu có hiệu lực 6 ngày)
 • Nhận Đồng Đội-Thủ Thành Đại Tướng 5 sao, sẽ tự động đưa vào Kho Bang

Thành viên Bang chủ thành

 • Rương Vàng Thành Chiến
 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • Tôn hiệu Dũng Sĩ Cư Đường Quan (Tôn hiệu có hiệu lực 6 ngày)

Thành viên Bang không phải chủ thành

 • Rương Thành Chiến
 • Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật
 • Mở Rương Vàng Thành ChiếnRương Thành Chiến sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm giá trị như: Nguyên Bảo Khóa, Huyền Thiết Thạch, Toái Phiến, Đồng Tinh Vẫn, Võ Lâm Vinh Dự Lệnh, Bôn Tiêu (Tọa Kỵ Bậc 7), Bí Tịch Giang Hồ-II tàn quyển, Nguyên Thạch, Kim Phiến… Tất nhiên số lượng vật rơi ra ở Rương Vàng Thành Chiến sẽ nhiều hơn.

 Tiểu Điêu kính bút