Đánh quái Tinh Anh có thể tập hợp Linh Khuyển tinh nghịch đáng yêu, diệt nó có thể nhận Ngọc Như Ý của Bí Cảnh Kỳ Ngộ. Trong bí cảnh có thể xuất hiện nhiều dị thú quý hiếm, điểm kinh nghiệm phong phú. Trong thời gian nhất định tiêu diệt tất cả quái vật cũng có thể nhận nhiều quà phong phú từ rương báu.

Lợi ích tham gia

  • Khi tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh, quý đại hiệp có thể ngẫu nhiên nhận được Ngân Lượng, Linh Thạch hoặc Nguyên Bảo Khóa.

Thời gian

  • Thời gian bất kỳ trong ngày, quý nhân sĩ và đồng đội cũng có thể tham gia.
  • Mỗi bí cảnh thì khi mở đến kết thúc là: 30 phút.

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: 20 trở lên, theo sự tăng cấp của nhân vật lần lượt trải nghiệm Kỳ Ngộ Bí Cảnh cấp I, II, III.

Kỳ Ngộ Bí Cảnh cấp I: Hiệp Khách cấp 60 - 79.

Kỳ Ngộ Bí Cảnh cấp II: Hiệp Khách cấp 80 - 99.

Kỳ Ngộ Bí Cảnh cấp III: sau 141 ngày mở máy chủ, hiệp khác cấp 100 trở lên.

  • Tổ đội ít nhất 3 thành viên.
  • Trong hành trang của đội trưởng có tối thiểu 1 Ngọc Như Ý.
  • Số lần tham gia: 2 lần/ 1 ngày, không tích lũy.

Quy trình tham gia

Quy trình tham gia

Bước 1: Khai mở bí cảnh

  • Nhấp chuột phải vào Ngọc Như Ý để tiến hành mở bí cảnh
  • Địa điểm mở: Bản đồ dã ngoại

Bước 2: Tiến vào bí cảnh

  • Ngay sau khi mở, một điểm dịch bí mật của bí cảnh sẽ được mở ra. Nhân vật nhanh chân tiến vào bí cảnh cùng chinh phục bí cảnh Kỳ Ngộ

Bước 3: Vượt ải

  • Nhân vật và thành viên trong tổ đội tiến hành vượt qua 10 ải mới được xem là hoàn thành
  • Càng về sau độ khó càng tăng cao, nhưng bên cạnh đó hệ thống có hỗ trợ thời lượng kỹ năng nộ khí cho nhân vật

Phần thưởng

  • Sau khi tiến hành vượt qua 10 ải, đánh bại Thủ Hộ Bí Cảnh sẽ xuât hiện 1 bảo rương: Rương tiền hoặc Rương Linh Thạch hoặc Rương Nguyên Bảo Khóa. Mỗi thành viên đội đều có thể nhận 1 phần thưởng trong rương.
  • Kỳ Ngộ Bí Cảnh cấp II trở lên, sẽ có NPC cần bạn giải cứu, giải cứu thành công 3 NPC trở lên thì có thể dụ ra BOSS cuối - Thủ Quan Nhân.
  • Thủ Quan Nhân sẽ rơi rớt Toái Phiến - Thủ Quan Nhân

Toái Phiến - Thủ Quan Nhân

  • Ở Kỳ Ngộ Bí Cảnh cấp III ải 10 có thể khiêu chiến Ngũ Hành Kiếm Tông (Ngũ hành ngẫu nhiên), đánh bại hắn có cơ hội nhận được Nguyên Thạch:

Phần thưởng

Hình ảnh

Nguyên Thạch I - Hạng Đạt

Nguyên Thạch I - Lạc Lan Nhu

Nguyên Thạch I - Hoa Vô Thác

Nguyên Thạch I - Đường Bạch Vũ

Nguyên Thạch I - Tiêu Như Thị

  • 2 Nguyên Thạch Kỳ Ngộ Bí Cảnh và 1 Linh Thạch tương ứng có thể hợp thành Linh Thạch - Ngũ Hành Kiếm Tông:

Tiểu Điêu kính bút