Trong Ngạo Kiếm Vô Song 2, Ngoại trang là tính năng được nhiều quý Đại hiệp yêu thích. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, các Đại hiệp sẽ có ngay một bộ võ phục đẹp mắt, không những giúp gia tăng công lực mà còn toát lên vẻ đẹp chân quý của bộ trang phục.

Các loại trang bị Ngoại trang

Ngoại trang Tọa Kỵ

  • Ngoại trang Tọa Kỵ được bày bán trong Trân Bảo Các hoặc nhận được từ các sự kiện tổ chức hàng tháng:

  • Hiện tại Ngạo Kiếm Vô Song 2 đang bày bán các loại sau:

Tên Ngoại trang

Giá mua (Nguyên Bảo)

Tiểu Tinh Tinh (7 ngày)

688

Tiểu Tinh Tinh (30 ngày)

2688

Liệt Diệm (7 ngày)

688

Liệt Diệm (30 ngày)

2688

Tiểu Phi Tượng (7 ngày)

688

Tiểu Phi Tượng (30 ngày)

2688

Ngoại trang nhân vật

  • Ngoại trang nhân vật được bày bán trong Tiệm Tùy Thân, Ngoại trang được chia làm 3 loại : Mũ Ngòai, Ngoại Y và Mặt Nạ.

  • Mũ NgoàiNgoại Y được bán thông qua điểm Hiệp Nghĩa (Đại hiệp có thể nhận được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến)
  • Đối với ngoại trang là Mặt Nạ, Đại hiệp có thể nhận được thông qua các sự kiện hoặc khi đi tu luyện bí cảnh.

 Tiểu Điêu kính bút