Để tuyên dương các đại hiệp xuất chúng trong giang hồ, trong võ lâm lưu truyền một số Huân Chương Tinh Xảo, sở hữu nó có thể tăng mạnh thực lực tự thân, đứng đầu thiên hạ, thống lĩnh giang hồ.

Không chỉ dừng lại ở 10 dòng thuộc tính, trong phiên bản mới Loạn Thế Phân Tranh huân chương tinh xảo đã có thể đột phá lên đến 15 dòng thuộc tính, và tất nhiên để sở hữu chắc chắn là không dễ dàng.

Các dòng thuộc tính

 • Huân Chương Tinh Xảo cao nhất nhận được trong phiên bản mới Loạn thế phân tranh sẽ là 15 dòng thuộc tính, mỗi dòng có thể tăng lên cấp 50.
 • Các dòng thuộc tính trong Huân Chương Tinh Xảo được chia làm Thuộc Tính Công và Phòng Thủ.

 • Huân Chương Tinh Xảo có thể tự do mở khóa và tự do giao dịch với người chơi hoặc bán Đấu Giá. Khi mở khóa cần tốn Nguyên Bảo.

Hợp thành Huân chương

 • Với Huân Chương từ 10 dòng trở xuống khi ghép sẽ áp dụng theo cơ chế cũ, Từ 11 dòng trở đi sẽ áp dụng cơ chế ghép mới
 • Dùng 2 Huân Chương Tinh Xảo đã giám định có thể hợp thành 1 Huân Chương Tinh Xảo mới, có tốn Ngân Lượng khi tiến hành hợp.
 • Sau khi hợp thành thuộc tính của Huân Chương mới sẽ giữ lại tất cả thuộc tính giống nhau của 2 Huân Chương ban đầu, thuộc tính khác biệt sẽ có tỉ lệ xuất hiện ở Chương Chương Mới. Thuộc tính được giữ lại cũng lưu lại cấp. Xác suất giữ lại thuộc tính chênh lệch của dòng đầu tiên là 50%, nếu dòng đầu tiên giữ lại rồi, vậy xác suất giữ lại của thuộc tính chệnh lệch dòng thứ 2 là 30%, dòng 3 là 25%  tiếp theo các dòng sau là 20%,…
 • Ví dụ:
  - Huân Chương 1: có thuộc tính A, B, C, D, E
  - Huân Chương 2: có thuộc tính A, B, F, D, K
  - Sau khi hợp xong, có thể xuất hiện Huân Chương mới 1 trong các loại sau:
  + Loại 1: có thuộc tính A, B,D
  + Loại 2: có thuộc tính A, B, D, E
  + Loại 3: có thuộc tính A, B, D, E, F
  + Loại 4: có thuộc tính A, B, D, E, F, K
  - Khi hợp xong, tối thiểu không thấp hơn 3 dòng thuộc tính, tối đa không quá 15 dòng thuộc tính.
  - Trường hợp xấu nhất 2 Huân chương 14 dòng khi dung hợp sẽ bị giảm thành Huân Chương 3 dòng
  - Nếu may mắn người chơi ghép 2 Huân Chương 7 dòng và 8 dòng sẽ nhận được Huân Chương 15 dòng.

 

Thao tác hợp

 • Ở giao diện Tăng thuộc tính Huân Chương, chọn “Hợp Thành Huân Chương” xuất hiện Hợp Thành Huân Chương.
 • Tiến hành đặt thêm 1 Huân Chương nữa nhấn chọn Hợp Thành để hợp thành Huân Chương mới.

Mở khóa Huân chương

- Huân Chương có dòng càng nhiều khi tiến hành mở khóa thì tốn Nguyên Bảo càng nhiều. 

Số dòng huân chương

mở khóa tốn(nguyên bảo)

3

3000

4

4000

5

5000

6

6000

7

7000

8

8000

9

9000

10

10000

11

15000

12

25000

13

40000

14

60000

15

90000

- Sau khi mở khóa sẽ nhận được Huân Chương Tinh Xảo không khóa.

- Thao tác mở khóa:

 • Ở giao diện Huân chương, chọn Mở Khóa.

 • Đặt Huân Chương muốn mở khóa vào để tiến hành mở khóa.