Võ công Nộ khí đặc sắc tại Ngạo Kiếm Vô Song II mang lại những trải nghiệm chiến đấu ngạc nhiên và nhiều thú vị. Khi ở khu vực luyện công đánh quái, điểm Nộ khí nhân vật không ngừng tăng lên, khi thanh trữ Nộ khí trữ đầy có thể phóng nộ khí, sẽ tạo sát thương chí mạng với quái xung quanh, thậm chí tiêu diệt quái toàn màn hình!

Nộ khí Ngũ Hành

 • Mỗi môn phái mang một đặc trưng riêng biệt, song kỹ năng Nộ khí lại được tính theo hệ Ngũ Hành, gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. 5 loại kỹ năng ứng với Ngũ Hành của Ngạo Kiếm Vô Song II, căn cứ vào môn phái của nhân vật, nhân vật thuộc về Ngũ Hành nào thì khi phóng Nộ khí của Ngũ Hành đó

Ngũ Hành

Kỹ năng

Hình ảnh

Hệ Kim

Khởi Minh Chi Nộ

Hệ Mộc

Câu Mang Hoán Xuân

Hệ Thủy

Nộ Hải Thao Thao

Hệ Hỏa

Phần Thiên Hỏa Tế

Hệ Thổ

Đại Địa Mạch Động

Nộ khí dự trữ

 • Cho dù là nhân vật đánh quái ở khu vực luyện công, hay là ở bản đồ phụ bản, cũng có thể dự trữ điểm Nộ khí, khi thanh Nộ khí đầy sẽ tự động phóng Nộ khí.

Phóng Nộ khí

 • Dưới kiểu luyện công Nộ khí có thể phóng vô hạn trong 30 giây, mỗi lần phát ra đều nhận được công kích diện rộng toàn màn hình. 
 • Đại Địa Mạch Động - Hệ Thổ

 • Câu Mang Hoán Xuân – Hệ Mộc

 • Nộ Hải Thao Thao – Hệ Thủy

 • Khởi Minh Chi Nộ - Hệ Kim

 • Phạn Thiên Hỏa Tế - Hệ Hỏa

Lưu ý
 • Điểm Nộ khí được tăng lên nhờ vào lượng sát thương của quái thú tác động lên nhân vật.
 • Đánh quái ở bản đồ luyện công cùng cấp hoặc bản đồ luyện công có cấp cao hơn sẽ tăng nhanh điểm Nộ khí.
 • Kỹ năng Nộ khí tự bộc phát.

Tiểu Điêu kính bút