Truy nã cao cấp - Hắc Mộc Nhai

Cẩm nang > Truy nã cao cấp - Hắc Mộc Nhai

Nhiệm vụ truy nã cao cấp - Hắc Mộc Nhai là một trong những nhiệm vụ vô cùng thú vị trong Ngạo Kiếm Vô Song II. Mỗi lần nhận nhiệm vụ Truy nã cao cấp cần tiêu tốn 3 lần nhiệm vụ Truy nã thường. Và tất nhiên, sức hấp dẫn lớn nhất của nhiệm vụ này là phần thưởng nhận được. Quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều điểm Cống Hiến Sư Môn, Điểm Kinh Nghiệm, Độ Sôi Nổi,...

Lợi ích tham gia

 • Khi thực hiện nhiệm vụ Truy Nã, quý đại hiệp sẽ nhận được nhiều Cống Hiến Sư Môn, dùng để mua vật phẩm trong tiệm Tùy Thân.

Thời gian và địa điểm nhận nhiệm vụ

 • Thời gian: Bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý đại hiệp đều có thể nhận nhiệm vụ Truy nã.
 • Vị trí bản đồ: Bản đồ Hắc Mộc Nhai BắcHắc Mộc Nhai Đông.
 • Nhận nhiệm vụ tại NPC Bổ Đầu:

NPC Bổ Đầu

Vị trí

 • Tương Dương: 312, 269
 • Thành Đô: 248, 301
 • Dương Châu: 280, 269
 • Hắc Mộc Nhai: 181, 396

Yêu cầu tham gia nhiệm vụ

 • Cấp nhân vật: Đạt cấp 90 trở lên.
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái.
 • Nhiệm vụ thực hiện theo tổ đội, mỗi đội tối thiểu có 3 người, do đội trưởng nhận nhiệm vụ ở NPC Bổ Đầu Triển Bạch.
 • Mỗi lần nhận nhiệm vụ Truy nã cao cấp quý vụ sẽ tiêu hao 3 lần nhiệm vụ Truy nã thường. Nếu số lần nhiệm vụ Truy nã thường tích lũy không đủ 3 lần sẽ không được nhận nhiệm vụ Truy nã cao cấp.
 • Nhiệm vụ Truy nã có thể hủy, hủy xong trừ số lần nhiệm vụ.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Các bước làm nhiệm vụ Hình ảnh minh họa

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 • Chỉ có đội trưởng mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ tại NPC Bổ Đầu.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển vào hành trang của mỗi nhân vật trong tổ đội ngẫu nhiên 1 manh mối riêng biệt để tiến hành làm nhiệm vụ.

Bước 2: Thu thập manh mối

 • Thành viên nào giữ Manh Mối Truy Nã, click chuột phải sẽ xuất hiện manh mối ở hệ thống giao diện chat.

Bước 3: Đối thoại NPC bị Truy nã

 • Sau khi kết nối lại những manh mối mà mỗi thành viên trong tổ đội có, tiến hành truy tìm và thu phục đạo tặc.
 • Cần đầy đủ tất cả thành viên tổ đội mới tiến hành mở Cường Đạo được.

Bước 4: Thu phục đạo tặc đang bị truy nã

 • Tất cả các thành viên trong tổ đội tiến hành thu phục đạo tặc, mang thủ cấp của chúng về Bổ Đầu quy án.

Bước 5: Quay về gặp NPC Bổ Đầu

 • Sau khi thu phục được tên đạo tặc, ngay lập tức, trên menu Theo dõi sự kiện sẽ xuất hiện bảng thông báo quay về gặp Bổ Đầu.
 • Đại hiệp cũng có thể nhấn F4 để xem tin tức nhiệm vụ.

Bước 6: Trả nhiệm vụ - nhận thưởng

 • Tiến hành đối thoại với NPC Bổ Đầu để nhận thưởng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng bao gồm: Điểm Kinh Nghiệm, Điểm Cống Hiến Sư Môn, …

Phần thưởng

 • Cứ hoàn thành 1 nhiệm vụ Truy nã có thể nhận được điểm Cống Hiến Sư Môn, độ khó nhiệm vụ càng cao nhận điểm Cống Hiến Sư Môn càng nhiều.
 • Ngoài ra, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được rất nhiều Điểm Kinh Nghiệm, Độ Sôi Nổi, Độ Thân Mật, Túi Phúc...

Tiểu Điêu kính bút