Ngạo Kiếm Vô Song II với nhiều phím tắt được hỗ trợ, nó sẽ giúp đại hiệp di chuyển và tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, nhất là không làm mất nhiều thời gian quý báu của quý vị. Cách thức này nó vừa nhanh chóng lại vừa tiện lợi vô cùng.

Phím tắt tùy chọn

  • Đối với Ngạo Kiếm Vô Song II, quý đại hiệp dễ dàng tạo cho mình những tổ hợp phím nóng theo ý của mình, giúp thực hiện các thao tác, hoạt động trong game nhanh hơn là dùng chuột. Tính năng này rất hữu ích giúp đại hiệp tiết kiệm thời gian, và thỏa sức sáng tạo khi chiến đấu với kẻ địch.

Bước 1: Vào giao diện cài đặt phím tắt

  • Nhấn phím ESC để vào giao diện cài đặt phím tắt. Chọn mục cài đặt phím tắt để vào giao diện thiết lập hệ thống phím tắt theo ý mình.

Bước 2: Thiết lập phím tắt

  • Tại giao diện phím tắt của hệ thống, quý vị thỏa sức sáng tạo thiết lập các phím tắt theo ý mình.

Giải thích chi tiết phím tắt

  • Phím tắt Giao Diện thường dùng

Chức Năng

Phím tắt

(hình thức 1)

Phím tắt

(hình thức 2)

Giao diện thuộc tính nhân vật

F1

C

Giao diện hành trang

F2

B

Giao diện võ công

F3

V

Giao diện nhiệm vụ

F4

Q

Giao diện hảo hữu

F5

Alt + F

Giao diện Bang hội

F6

O

Giao diện kỹ năng sống

F7

Alt + J

Hàng đấu giá

F8

R

Cẩm nang

F12

 

Xem

F11

 

Đổi dạng hiển thị

Shift + H

 

Sư đồ

S

 
  • Phím tắt Tính Năng thường dùng

Chức Năng

Phím tắt

(hình thức 1)

Phím tắt

(Hình thức 2 )

Mở hộp thư

I

E

Lên/xuống ngựa

M

T

Tọa thiền/đứng

V

D

Giao diện Tổ Đội

P

 

Bảng đồ thế giới

Tab

Alt + M

Tự động chiến đấu

F

 

Cài đặt Tự động chiến đấu

Ctrl + F

Ctrl + Z

Đổi hình thức PK

Ctrl + H

 

Mở chiến báo

`

 

Tự động dùng dược (tùy ý chỉnh)

   

Kỳ Trân Các

Ctrl + G

 

Cường Hóa

Q

 

Đồ giám

Ctrl + T

 

Đổi hình thức PVP

Ctrl+ R

 

Phúc Lợi

J

 
  • Phím tắt khác

Chức Năng

Phím tắt

(hình thức 1)

Phím tắt

(Hình thức 2 )

Đổi hình thức giao diện

Ctrl + Tab

 

Xóa khung chat

Delete

 

Chụp màn hình

Print Screen SysRq

 

Tự động nhặt đồ

Space

 

Về đăng nhập

Alt + X

 

Thoát game

Alt + Q

 

Tiểu Điêu kính bút