Thân cao vạn trượng, lực quán thiên quân, sát thương cực mạnh, chỉ 1 người đối diện thiên binh vạn mã, đây chính là Boss cao thủ võ lâm. Nhằm giúp cho quý đại hiệp hiểu rõ hơn và dễ dàng tham gia tính năng khiêu chiến cao thủTiểu Điêu sẽ gửi đến quý đồng đạo một bài hướng dẫn và hi vọng sẽ giúp ích được cho quý đồng đạo trên đường bôn tẩu của mình.

♦ Điều kiện và thời gian                   Boss 55 - 85                 Boss 105

 Boss 125                                         Boss 135

Lợi ích tham gia

 • Khi tham gia khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ, quý đại hiệp sẽ có cơ hội nhận được cấ vật phẩm không khóa như: Vũ Khí Hiếm, Toái Phiến, Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng,...

Điều kiện và thời gian

Cách khiêu chiến Cao Thủ Võ Lâm cấp 55 - 85

 • Các cao thủ võ lâm đều luyện thuật phân thân, mỗi bản đồ boss đều xuất hiện 1 Boss và các phân thân của nó, với vẻ ngoài giống y đúc. Người đánh bại Boss thật nhận được quà thưởng phong phú. May mắn cũng cần phải có thực lực.
 • Đội gây sát thương nhiều nhất đối với Cao Thủ Võ Lâm, được xem là kẻ khiêu chiến thành công mới có tư cách nhận phần thưởng.
Các bước khiêu chiến cao thủ Hình ảnh

Bước 1: Xác định điểm dịch chuyển

• Đúng thời gian trên, đại hiệp vui lòng nhấn phím Tab để mở giao diện bản đồ.

• Tại đây, đại hiệp sẽ dễ dàng nhận biết được dịch chuyển vào khiêu chiến cao thủ

Bước 2: Đối thoại NPC

• Tiến hành đối thoại với NPC để vào khu vực khiêu chiến.

• Sau khi vào bảng đồ, nhanh chóng di chuyển đến Boss cao thủ

Bước 3: Khiêu chiến cao thủ võ lâm 

• Đánh bại Boss cao thủ võ lâm và đồng bọn

• Khi đánh bại được Boss cao thủ 55 sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng: Vũ khí hiếm Bậc 3, Võ Hồn, Toái Phiến, Huyền tinh, nhiều nguyên liệu kỹ năng sống các loại...

• Khi đánh bại được Boss cao thủ 85 sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng: Vũ khí hiếm Bậc 4, Võ Hồn, Toái Phiến, Huyền tinh, nhiều nguyên liệu kỹ năng sống các loại...

Boss cao thủ võ lâm cấp 55

Cao thủ cấp 55

Ngũ hành

Bản đồ

Hình ảnh

Vu Khôn

Hệ Kim

Map vào: Phục Hy Đài

• Map Boss: Khởi Minh Vọng Nguyệt Quật

Mộ Dung Thanh

Hệ Mộc

 

 Map vào: Hoàng Sơn

 Map Boss: Thiên Diệp Già Lam Sơn

Mặc Vân Dao

Hệ Thủy

 Map vào: Tinh Túc Hải

 Map Boss: Băng Hải Vân Cốc

Ninh Như Yên

Hệ Hỏa

 Map vào: Động Đình Hồ

 Map Boss: Phần Thế Luyện Ngục

Bắc Xuyên Minh

Hệ Thổ

 Map vào: Minh Sa Sơn

 Map Boss: Ngưng Trần Hoang Mạc

 Boss cao thủ võ lâm cấp 85

Cao thủ cấp 85

Ngũ hành

Bản đồ

Hình ảnh

Huyền Bi Ma Hóa

Hệ Kim

 Map vào: Long Hải Hồ

 Map Boss: Luân Hồi Điện-Tu La

Cổ Thiên Phàm

Hệ Mộc

 Map vào: Thanh Hải Hồ

 Map Boss: Luân Hồi Điện-Sâm La

Mặc Thương Lan

Hệ Thủy

 Map vào: Thiên Sơn Tuyết Lĩnh

 Map Boss: Luân Hồi Điện-Minh Uyện

Đường Minh

Hệ Hỏa

 Map vào: Bành Bái Đảo

 Map Boss: Luân Hồi Điện-A Ti

Cố Lỗi

Hệ Thổ

 Map vào: Vũ Di Sơn

 Map Boss: Luân Hồi Điện-Địa Tàng

Cách khiêu chiến Cao Thủ Võ Lâm - 105

 • Bổ sung sau

Boss cao thủ võ lâm cấp 105

Cao thủ cấp 105

Ngũ hành

Bản đồ

Hình ảnh

Phương Nhạn

Hệ Mộc

 Map vào: Thất Tinh Nham

 Map Boss: Tầng 1 - Thất Sát Đường

Nguyên Bá

Hệ Kim

 Map vào: Tịnh Nguyệt Đàm

 Map Boss: Tầng 1 - Phá Quân Đường

Thiên Lang

Hệ Hỏa

 Map vào: Mạn Bắc Thảo Nguyên

 Map Boss: Tầng 1 - Tham Lang Đường

Cung Cận

Hệ Thủy

 Map Vào: Tầng 1 - Thất Sát Đường, Phá Quân Đường, Tham Lang Đường

 Map Boss: Tầng 2 - Phần Thiên Cung

Cổ Thao

Hệ Thổ

 Map vào: Tầng 1 - Thất Sát Đường, Phá Quân Đường, Tham Lang Đường

 Map Boss: Tầng 2 - Ma Vân Cung

Long Chiến Thiên

 

• Map vào: Tầng 2 - Ma Vân Cung

 Map Boss: Tầng 3 - Diệu Nhật Thánh Điện

Phụng Minh Hương

 

 Map Vào: Tầng 2 - Phần Thiên Cung

 Map Boss: Tầng 3 - Lãnh Nguyệt Thánh Điện

Cách khiêu chiến Cao Thủ Võ Lâm - 125 

 • Từ chỗ NPC Bổ Khoái-Thái Tử Phong ở Hắc Mộc Nhai tầng 1 chuyển đến bản đồ Thái Tử Phong (Bản đồ Cao Thủ Võ Lâm 125)

 • Thủ Lĩnh Ngũ Phách Hộ Pháp:
 • Mỗi ngày, Thái Tử Phong đồng thời làm mới 5 hộ pháp Kim Phách Hộ Pháp, Mộc Phách Hộ Pháp, Thủy Phách Hộ Pháp, Hỏa Phách Hộ Pháp, Thổ Phách Hộ Pháp diệt xong sẽ xuất hiện Ngũ Hành Linh Vương.
 • Boss Ngũ Hành Linh Vương: Kim Linh Minh Vương, Mộc Linh Minh Vương, Thủy Linh Minh Vương, Hỏa Linh Minh Vương, Thổ Linh Minh Vương mỗi ngày chỉ xuất hiện ngẫu nhiên 1 boss ở 1 trong 5 Điện trong Thái Tử Phong.

Phần Thưởng

 • Khi đánh bại được Hộ Pháp và Boss sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng: Vũ khí hiếm Bậc 6, Võ Hồn, Huyền tinh, nhiều nguyên liệu kỹ năng sống các loại...

 • Kích sát Hộ Pháp có xác suất rơi Mảnh Linh Thạch:

 • Kích sát Boss Ngũ Hành Linh Vương có xác suất rơi Mảnh Linh Thạch:

Boss cao thủ võ lâm cấp 125

Cao thủ cấp 125

Ngũ hành

Bản đồ

Hình ảnh

Kim Phách Hộ Pháp

Hệ Kim

 Map vào: Hắc Mộc Nhai  Tầng 1

Map Boss: Thái Tử Phong

Mộc Phách Hộ Pháp

Hệ Mộc

Map vào: Hắc Mộc Nhai  Tầng 1

Map Boss: Thái Tử Phong

Thủy Phách Hộ Pháp

Hệ Thủy

Map vào: Hắc Mộc Nhai  Tầng 1

Map Boss: Thái Tử Phong

Hỏa Phách Hộ Pháp

Hệ Hỏa

Map Vào: Hắc Mộc Nhai  Tầng 1

Map Boss: Thái Tử Phong

Thổ Phách Hộ Pháp

Hệ Thổ

Map vào: Hắc Mộc Nhai  Tầng 1

Map Boss: Thái Tử Phong

Kim Linh Minh Vương

Hệ Kim

Map vào: Thái Tử Phong

Map Boss: Kim Diệu Đàn

Mộc Linh Minh Vương

Hệ Mộc

Map Vào: Thái Tử Phong

Map Boss: Mộc Diệu Đàn

Thủy Linh Minh Vương

Hệ Thủy

Map Vào: Thái Tử Phong

Map Boss: Thủy Diệu Đàn

Hỏa Linh Minh Vương

Hệ Hỏa

Map Vào: Thái Tử Phong

Map Boss: Hỏa Diệu Đàn

Thổ Linh Minh Vương

Hệ Thổ

Map Vào: Thái Tử Phong

Map Boss: Thổ Diệu Đàn

Cách khiêu chiến Cao Thủ Võ Lâm - 135 

 • Thông qua NPC Chiến Thiên Lạp - Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ ở tam đại thành thị để vào khu an toàn bản đồ Tử Tô Lê Hoa (Cao Thủ Võ Lâm - 135), ở khu an toàn có thể dịch chuyển đến Khu Lưu Quang, Khu Huyễn Linh, Khu Viên Thủy, Khu Huyền Phụng và Khu Phù Châu.

NPC Chiến Thiên Lạp - Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ

Vị trí

 • Dương Châu: 1065, 447
 • Tương Dương: 1045, 436
 • Thành Đô: 998, 477

 

Map Tử Tô Lê Hoa

Ngũ Hành Thủ Vệ

 • 5 Khu trong bản đồ Tử Tô Lê Hoa sẽ xuất hiện Ngũ Hành Thủ Vệ - Lưu Quang Thủ Vệ, Huyễn Linh Thủ Vệ, Viêm Thủy Thủ Vệ, Huyền Phụng Thủ Vệ, Phù Châu Thủ Vệ đánh bại chúng sẽ xuất hiện Đồ Đằng của khu vực này. Sau khi chiếm Đồ Đằng Trụ, có thể thông qua điểm dịch chuyển để dịch chuyển đến chỗ boss Tử Tô Minh Vương.

 • Nếu cứ điểm bị bang khác chiếm sẽ không thể dịch chuyển vào khu vực Boss từ cứ điểm đó nữa mà phải bắt đầu chiếm đoạt lại cứ điểm.

Tử Tô Minh Vương

 • Mỗi tối lúc 22h05 Tử Tô Minh Vương hiện thân ở khu vực Trung Tâm của bản đồ Tử Tô Lê Hoa, tất cả thành viên Bang hội chiếm cứ thế lực Đồ Đằng đều có thể vào khu Tử Tô Minh Vương tiến hành tranh đoạt.

Xếp hạng tích điểm

Tích điểm cá nhân

 • Khi diệt địch, nhân sĩ và đồng đội đều sẽ được tích điểm, liên trảm 3 nhân vật  trở lên đều nhận được tích điểm cá nhân
 • Diệt boss Thủ vệ hoặc boss lớn trung tâm đều nhận được tích điểm.
 • Mỗi lần chiếm lĩnh cứ điểm sẽ nhận được tích điểm cá nhân nhất định, bảo vệ cứ điểm đã bị Bang hội chiếm thì mỗi một khoảng thời gian đều sẽ nhận được tích điểm.

 

Tích điểm Bang hội

 • Tích điểm Bang hội = Tổng tích điểm cá nhân của thành viên tham chiến + tích điểm diệt Boss.
 • Khi diệt boss thủ vệ và boss Tử Tô Minh Vương sẽ gia tăng tổng điểm bang hội.

Phần Thưởng

 • Đánh bại Võ Lâm Cao Thủ cấp 135, Top 5 Bang có độ kích sát lớn nhất hãy đến NPC Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ để nhận Rương Cao Thủ Võ Lâm 135. Ngoài bang chủ, các thành viên từ trưởng lão đến Phó bang chủ được giao quyền thì đều có thể nhận thưởng. .
 • Khi đánh bại được Hộ Pháp và Boss sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng: Vũ khí hiếm Bậc 6, Võ Hồn, Huyền tinh, nhiều nguyên liệu kỹ năng sống các loại...

 • Kích sát Thủ Vệ có xác suất rơi Mảnh Linh Thạch:

 • Kích sát Boss Tử Tô Minh Vương có xác suất rơi Mảnh Linh Thạch:

Boss cao thủ võ lâm cấp 135

Cao thủ cấp 135

Ngũ hành

Bản đồ

Hình ảnh

Lưu Quang Thủ Vệ

Hệ Kim

Map Boss: Tử Tô Lê Hoa - Khu Lưu Quan

Huyễn Linh Thủ Vệ

Hệ Mộc

Map Boss: Tử Tô Lê Hoa - Khu Huyễn Linh

Viêm Thủy Thủ Vệ

Hệ Thủy

Map Boss: Tử Tô Lê Hoa - Khu Viên Thủy

Huyền Phụng Thủ Vệ

Hệ Hỏa

Map Boss: Tử Tô Lê Hoa - Khu Huyền Phụng

Phù Châu Thủ Vệ

Hệ Thổ

Map Boss: Tử Tô Lê Hoa - Khu Phù Châu

Tử Tô Minh Vương

Ngẫu Nhiên

Map Boss: Tử Tô Lê Hoa - Khu Minh Vương

Lưu ý:
 • Sau khi mở Cao Thủ Võ Lâm cấp 85, kích bại Cao Thủ Võ Lâm cấp 55, chỉ có người chơi dùng Anh Hùng Lệnh mới có thể nhận vật phẩm Không khóa.
 • Sau khi mở Cao Thủ Võ Lâm cấp 105, kích bại Cao Thủ Võ Lâm cấp 55 và 85, chỉ có người chơi dùng Anh Hùng Lệnh mới có thể nhận vật phẩm Không khóa.

Tiểu Điêu kính bút