Trang bị thần thoại là một tính năng hấp dẫn trong phiên bản mới Thiên Hạ Biến!

Giới thiệu

- Hoạt động sự kiện sản sinh đồ phổ (áo, nón, mũ, đai … ).

- Đồ phổ có 2 loại, chưa giám định và cố định.

- Hoạt động sự kiện sản sinh mảnh hòa thị bích.

- Hòa thị bích kết hợp đồ phổ và Trang Bị Truyền Thuyết- Chân ( Bậc 8) để nâng cấp lên trang bị thần thoại.

- Mảnh hòa thị bích sản sinh ở các hoạt động thường ngày, sự kiện, 100 mảnh hòa thị bích = 1 hòa thị bích.

- Có xác suất khi nâng cấp trang bị từ truyền thuyết lên thần thoại, khi thất bại sẽ mất nguyên liệu đồ phổ và hòa thị bích, vũ khí truyền thuyết còn nguyên không mất đi.

Loại

Loại trang bị

Đồ Phổ

Sản sinh đồ phổ

Hòa thị bích cần

Thần Thoại

Đồ phổ nón

Sự kiện

50

Y Phục

Thần Thoại

Đồ phổ áo

Sự kiện

50

Đai

Thần Thoại

Đồ phổ đai

Sự kiện

50

Hộ Oản

Thần Thoại

Đồ phổ oản

Sự kiện

100

Giày

Thần Thoại

Đồ phổ giày

Sự kiện

75

Vũ Khí

Thần Thoại

Đồ phổ vũ khí

Sự kiện

500

Liên

Thần Thoại

Đồ phổ liên

Sự kiện

150

Nhẫn

Thần Thoại

Đồ phổ nhẫn

Sự kiện

150

Ngọc Bội

Thần Thoại

Đồ phổ bội

Sự kiện

150

Hộ Phù

Thần Thoại

Đồ phổ phù

Sự kiện

150

- Số lỗ khảm trang bị thần thoại: 4.

- Trang Bị Thần Thoại có khả năng Tẩy Luyện Trang Bị và thay đổi thuộc tính tẩy luyện.