Truy nã thường - Map dã ngoại

Cẩm nang > Truy nã thường - Map dã ngoại

Để tiêu diệt đạo tặc, Bổ Đầu Triển Bạch đã đưa ra lệnh truy nã. Đã đến lúc quý đại hiệp khẳng định bản thân, ra tay hiệp nghĩa cứu giúp dân lành. Bắt được tên đạo tặc sẽ nhận được rất nhiều thưởng hậu hĩnh.

Lợi ích tham gia

 • Khi thực hiện nhiệm vụ Truy Nã, quý đại hiệp sẽ nhận được nhiều Cống Hiến Sư Môn, dùng để mua vật phẩm trong tiệm Tùy Thân.

Thời gian và địa điểm nhận nhiệm vụ

 • Thời gian: 09h00 ngày thứ 3 tính từ lúc khai mở máy chủ. Từ ngày đó, bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý đại hiệp đều có thể nhận nhiệm vụ Truy nã.
 • Vị trí bản đồ: Các bản đồ Dã Ngoại
 • Nhận nhiệm vụ tại NPC Bổ Đầu:

NPC Bổ Đầu

Vị trí

 • Tương Dương: 312, 269
 • Thành Đô: 248, 301
 • Dương Châu: 280, 269

Yêu cầu tham gia nhiệm vụ

 • Cấp nhân vật: Đạt cấp 60 trở lên.
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái.
 • Nhiệm vụ thực hiện theo tổ đội, mỗi đội tối thiểu có 3 người, do đội trưởng nhận nhiệm vụ ở NPC Bổ Đầu Triển Bạch.
 • Mỗi ngày mỗi người có thể hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ cộng dồn qua ngày tiếp theo, tối đa tích lũy 15 lần nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ Truy nã có thể hủy, hủy xong sẽ trừ vào số lần nhiệm vụ.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Các bước làm nhiệm vụ Hình ảnh minh họa

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 • Chỉ có đội trưởng mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ tại NPC Bổ Đầu.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển vào hành trang của mỗi nhân vật trong tổ đội ngẫu nhiên 1 manh mối riêng biệt để tiến hành làm nhiệm vụ.

Bước 2: Làm mới phẩm chất nhiệm vụ

 • Có 4 phẩm chất nhiệm vụ: Trắng, Lục, Lam và Tím.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, đội trưởng có thể dùng Truy Nã Lệnh(Mua ở Trân Bảo Các) để thay đổi phầm chất nhiệm vụ

Bước 3: Thu thập manh mối

 • Thành viên nào giữ Manh Mối Truy Nã, click chuột phải sẽ xuất hiện manh mối ở hệ thống giao diện chat.

Bước 4: Đối thoại NPC bị Truy nã

 • Sau khi kết nối lại những manh mối mà mỗi thành viên trong tổ đội có, tiến hành truy tìm và thu phục đạo tặc.
 • Cần đầy đủ tất cả thành viên tổ đội mới tiến hành mở Cường Đạo được.

Bước 5: Thu phục đạo tặc đang bị truy nã

 • Tất cả các thành viên trong tổ đội tiến hành thu phục đạo tặc, mang thủ cấp của chúng về Bổ Đầu quy án.

Bước 6: Quay về gặp NPC Bổ Đầu

 • Sau khi thu phục được tên đạo tặc, ngay lập tức, trên menu Theo dõi sự kiện sẽ xuất hiện bảng thông báo quay về gặp Bổ Đầu.
 • Đại hiệp cũng có thể nhấn F4 để xem tin tức nhiệm vụ.

Bước 7: Trả nhiệm vụ - nhận thưởng

 • Tiến hành đối thoại với NPC Bổ Đầu để nhận thưởng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng bao gồm: Điểm Kinh Nghiệm, Điểm Cống Hiến Sư Môn, …
Lưu ý
 • Dựa vào cấp cao nhất của thành viên trong đội để nhận nhiệm vụ tương ứng. Ví dụ người chơi có cấp cao nhất trong đội là cấp 60 thì tổ đội sẽ nhận nhiệm vụ Truy nã ở giai đoạn cấp 60 - 79.
 • Cứ 3 phút làm mới 1 lần0:00 mỗi ngày làm mới lại đạo tặc.
 • Độ khó nhiệm vụ mỗi giai đoạn cấp có 4 loại: Trắng - lục - lam - tím. Nhận nhiệm vụ xong ngẫu nhiên nhận được 1 độ khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ màu càng đậm độ khó càng cao, nhận được điểm Cống Hiến Sư Môn tương ứng càng nhiều.
 • Nếu hủy nhiệm vụ sẽ trừ vào số lần nhiệm vụ. Có bao nhiêu số lần nhiệm vụ có thể hủy bấy nhiêu.

Phần thưởng

 • Cứ hoàn thành 1 nhiệm vụ Truy nã có thể nhận được điểm Cống Hiến Sư Môn, độ khó nhiệm vụ càng cao nhận điểm Cống Hiến Sư Môn càng nhiều.
 • Độ khó của nhiệm vụ dựa trên màu sắc nhận được khi tiến hành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng điểm Cống Hiến Sư Môn qua từng nhiệm vụ:

Đẳng cấp

Nhiệm vụ trắng

Nhiệm vụ lục

Nhiệm vụ lam

Nhiệm vụ tím

60 → 79

60 điểm

120 điểm

180 điểm

300 điểm

80 → 99

80 điểm

160 điểm

240 điểm

400 điểm

Trên 100

100 điểm

200 điểm

300 điểm

500 điểm

 • Ngoài ra, khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, độ sôi nổi, trang bị....

 Tiểu Điêu kính bút