Linh Phách Thạch Mới

Các loại linh thạch bậc 6 tiến bậc từ Nguyên Thạch nay có thể đột phá tiến bậc thành Linh Phách Thạch và sở hữu các chỉ số thuộc tính cực kỳ hấp dẫn, cùng theo Tiểu Điêu để xem các Loại Linh Thạch nào sẽ được phát triển mới nào

Tên Linh Thạch

Loại thuộc tính

Linh Thạch III-Tuyệt Thế Yêu Cơ

Tăng giới hạn sinh lực
Phòng chí mạng

Linh Thạch III-Ngụy Dũng

Phòng chí mạng      
Giảm thời gian trạng thái Ngũ Hành

Linh Thạch III-Mộ Dung Cương

Tăng kháng tính hệ Hỏa
Tăng né

Linh Thạch III-Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Tăng kháng tính hệ Mộc
Tăng né

Linh Thạch III-Tinh Vẫn Kiếm Khách

Tăng kháng tính hệ Thủy
Tăng né

Linh Thạch III-Trương Dực Dung

Tăng kháng tính hệ Kim
Tăng né

Linh Thạch III-Yến Phúc

Tăng kháng tính hệ thổ
Tăng né

Linh Thạch III-Thù Hoàng [Dương]

Sức Mạnh
Thân Pháp

Linh Thạch III-Thù Hoàng [Âm]

Nguyên Khí
Thân Pháp

Linh Thạch III-Vu Triển Bằng

Giảm xác suất trạng thái xấu
Số điểm công cơ bản

Linh Thạch III-Kiếm Thần

Tăng kháng tính tất cả các hệ
Tăng giới hạn sinh lực

Linh Thạch III-Âu Thiên Dương

Tăng điểm kháng né
Sức Mạnh

Linh Thạch III-Âu Thiên Âm

Tăng điểm kháng né
Nguyên Khí

Linh Thạch III-Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Giảm xác suất bị định thân
Tăng chính xác

Linh Thạch III-Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Giảm xác suất bị tàn phế
Tăng chính xác

Linh Thạch III-Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Giảm xác suất bị trì hoãn
Tăng chính xác

Linh Thạch III-Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Giảm xác suất bị tê liệt
Tăng chính xác

Linh Thạch III-Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Giảm xác suất bị choáng
Tăng chính xác

Linh Thạch III-Kẻ Thần Phạt

Né chí mạng
Tăng giới hạn sinh mệnh

Linh Thạch III-Nguyên Tố [Nghĩa]

Nguyên Khí
Hiệu suất hồi sinh lực

Linh Thạch III-Nguyên Tố [Triều]

Sức Mạnh
Hiệu suất hồi sinh lực

Linh Thạch III-A Tu La Pháp Vương

Tất cả kháng tính
SX bị trạng thái ngũ hành

Linh Thạch III-Kiếm Vũ Hiên

Tăng sát thương chí mạng
Tăng điểm chí mạng

Linh Thạch III-Viên Triển Lượng

Kháng tính hệ Hỏa
Điểm giới hạn sinh lực

Linh Thạch III-Thiển Âm

Kháng tính hệ Mộc
Điểm giới hạn sinh lực

Linh Thạch III-Thượng Quốc Lan

Kháng tính hệ Thủy
Điểm giới hạn sinh lực

Linh Thạch III-Cao Phong

Kháng tính hệ Kim
Điểm giới hạn sinh lực

Linh Thạch III-Tăng Kim Phú

Kháng tính hệ Thổ
Điểm giới hạn sinh lực

Linh Thạch III-Độc Cô Lạc Vân

Giảm thời gian bị trạng thái xấu
Né chí mạng

Linh Thạch III-Khang Ninh Hoàng Hậu

Mọi kháng tính
% giới hạn sinh lực

 

Nguyên liệu tiến bậc

Tinh Kim

  • Có thể mua ở Trân Bảo Các-Tăng Cấp. Thời gian mở bán lúc18h ngày thứ 29 sau khi mở máy chủ.
  • Dùng để tiến bậc các Linh Thạch trên đạt cấp 6 thành Linh Phách Thạch.
  • Mỗi loại Linh Thạch cấp 6 trên cần 1 Tinh Kim để tiến bậc thành Linh Phách Thạch.
Công thức
  • 1 Linh Thạch cấp 6 + 1 Tinh Kim = 1 Linh Phách Thạch level 1 (Cùng loại với Linh Thạch Cấp 6)

Ví dụ: 1 Linh Thạch III - Hoa Ngữ Tình + 1 Kim Tinh = 1 Linh Phách Thạch - Hoa Ngữ Tình - level 1.

Tinh thần sa

  • Có thể mua ở Trân Bảo Các - Tăng Cấp. Thời gian mở bán lúc 18h ngày thứ 29 sau khi mở máy chủ.
  • Giúp Linh Phách Thạch tăng cấp độ.
  • Linh Phách Thạch cấp cao nhất có thể tăng đến cấp 10, bắt đầu từ cấp 2 cứ tăng 1 cấp cần có 1 Tinh Thần Sa.
Công thức
  • 1 Linh Phách Thạch level 1 + 9 Linh Thạch cấp 1 (cùng loại) = 1 Linh Phách Thạch level 2
  • 1 Linh Phách Thạch level 2 + 9 Linh Thạch cấp 1(cùng loại) + 1 Tinh Thần Sa = 1 Linh Phách Thạch level 3

Tương tự như vậy có thể hợp thành level 4 đến level 10

Ví dụ:

- 1 Linh Phách Thạch-Tuyệt Thế Yêu Cơ-level 1 + 9 Linh Thach-Tuyệt Thế Yêu Cơ cấp 1= 1 Linh Phách Thạch- Tuyệt Thế Yêu Cơ -level 2

- 1 Linh Phách Thạch-Tuyệt Thế Yêu Cơ-level 2 + 9 Linh Thach-Tuyệt Thế Yêu Cơ cấp 1= 1 Linh Phách Thạch- Tuyệt Thế Yêu Cơ -level 3

Cách thức Tiến Bậc

Tiến bậc Linh Thạch cấp 6 thành Linh Phách Thạch

Bước 1: Chuẩn bị loại Linh Thạch cấp 6 muốn tiến bậc và Tinh Kim ở trong Túi

Bước 2: Tiến hành nhấp phải vào Tinh Kim sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Thạch cấp 6 được chọn sẽ tiến hành tiến bậc thành Linh Phạch Thạch level 1.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 1 lên level 2

- Bước 1Vào giao diện Trưởng thành trang bị (Phím Q) -> chọn Khảm Linh Thạch -> chọn Tiến Bậc, sẽ xuất hiện giao diện Tiến Bậc.

Bước 2Đặt Linh Phách Thạch level 1 cần tăng cấp vào, kèm 9 linh thạch cấp 1 cùng loại -> chọn “Tiến bậc”, tốn 250000 Hoạt Lực mỗi lần tiến bậc.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 2 trở đi

Bước 1: Chuẩn bị Linh Phách Thạch level 2 và Tinh Thần Sa ở trong Túi, tiến hành nhấp phải vào Tinh Thần Sa sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Phách Thạch level 2.

Sau khi thao tác xong, ở thông tin Linh Phách Thạch level 2 sẽ có thông tin có thể nâng lên level 3

Bước 2: thao tác lại như mục “Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 1 lên level 2”. Tương tự như vậy cho các cấp độ 10.