Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.

Đối với người trong giang hồ, kinh mạch con người ngoài khả năng quyết định sinh tử, điều trị bách bệnh còn có khả năng phát huy được tiềm năng sức mạnh khó lường. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới. 

Có lẽ, giang hồ Đại hiệp ai cũng nghĩ việc đả thông kinh mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi Ngạo Kiếm Vô Song 2 cùng hệ thống Kinh Mạch xuất hiện...

 

Giới thiệu về hệ thống kinh mạch

 • Cơ thể người có kỳ kinh bát mạch, lần lượt là: Xung Mạch, Đới Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Nghiêu Mạch, Dương Nghiêu Mạch, Nhậm Mạch, Đốc Mạch.
 • Mỗi dòng kinh mạch lần lượt có một số huyệt vị, lần lượt có:

- Âm Duy Mạch (18 dòng)

- Dương Duy Mạch (18 dòng)

- Âm Nghiêu Mạch (18 dòng

- Dương Nghiêu Mạch (18 dòng)

- Xung Mạch (20 dòng)

- Đới Mạch (20 dòng)

- Nhậm Mạch (24 dòng)

- Đốc Mạch (24 dòng)

 • Sau khi tiến hành kích hoạt và tu luyện hệ thống này thì đại hiệp thăng tiến tu vi, tăng mạnh công lực.

Trạng thái huyệt vị

Huyệt vị chia thành những trạng thái sau: 

 • Tắc nghẽn: Trạng thái ban đầu của huyệt vị khi chưa xung huyệt.
 • Kích hoạt: Trạng thái sau khi xung huyệt thành công, có thể nhận được thưởng kích hoạt huyệt vị.
 • Kích hoạt hoàn mỹ: Thông qua tiến hành tu luyện với huyệt vị đã kích hoạt có thể khiến huyệt vị được kích hoạt hoàn mỹ, có thể nhận được thuộc tính kích hoạt hoàn mỹ.

Xung huyệt

 • Thông qua giám định “Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định”, có thể nhận được 1 trong những Huyệt Vị Đồ huyệt vị của 1 kinh mạch.
 • Sau khi có Huyệt Vị Đồ của kinh mạch tương ứng, có thể tốn Ngân Lượng xung kích huyệt vị này.
 • Nếu xung huyệt thành công, nghĩa là huyệt vị vào trạng thái kích hoạt. Tất cả người chơi trong phạm vi cùng màn hình nhận được phần thưởng kinh nghiệm nhất định.
 • Nếu xung huyệt thất bại, nghĩa là huyệt vị vẫn đang ở trạng thái tắc nghẽn. Tất cả người chơi trong phạm vi cùng màn hình sẽ bị giảm 1/3 Sinh lực tối đa.
 • 6 kinh mạch đầu cứ đả thông toàn bộ 1 mạch, có thể tăng tỉ lệ thành công mỗi lân xung huyệt của 2 kinh mạch Nhậm Mạch và Đốc Mạch thêm 5%. Nhậm Mạch và Đốc Mạch nếu kinh mạch nào được đả thông toàn bộ trước thì sẽ tăng tỉ lệ thành công mỗi lần xung huyệt của kinh mạch còn lại lên 5%.

Lưu ý
 • Dùng Ngân Châm có thể tăng tỉ lệ xung huyệt thành công.
 • Mỗi " Ngân Châm" có thể tăng tỉ lệ xung huyệt thành công 10%.
 • Mỗi lần xung huyệt có thể dùng tối đa 5 " Ngân Châm".
 • Ngân Châm sản sinh duy nhất ở Trân Bảo Các.

Thưởng xung huyệt

 • Sau khi xung huyệt kích hoạt một huyệt vị, nhận được một loại thuộc tính kích hoạt của huyệt vị đó.
 • Sau khi xung huyệt kích hoạt toàn bộ huyệt vị của một kinh mạch, nhận được thuộc tính đả thông tất cả của kinh mạch đó.

Tu luyện huyệt vị

 • Chức năng tu luyện sẽ xuất hiện từ ngày 33 của máy chủ.
 • Huyệt vị đã kích hoạt nhưng chưa đạt trạng thái hoàn mỹ có thể thông qua tu luyện đạt trạng thái hoàn mỹ, tu luyện cần tốn Chân Khí.

Thưởng Tu Luyện Huyệt Vị

 • Sau khi tu luyện 1 huyệt vị đạt trạng thái hoàn mỹ, thuộc tính kích hoạt nhận được khi kích hoạt sẽ được x2.

Ví dụ: Kích hoạt Huyệt Phủ Xá nhận XS tạo trạng thái NH: +100 và Công lực: tăng 5 điểm. Tiếp tục tu luyện Huyệt Phủ Xá đạt trạng thái hoàn mỹ sẽ tiếp tục cộng thêm XS tạo trạng thái NH: +100 và Công lực: tăng 5 điểm.

 • Sau khi tu luyện tất cả huyệt vị trong 1 kinh mạch đạt trạng thái hoàn mỹ, thuộc tính đả thông tất cả nhận được khi kích hoạt toàn bộ kinh mạch sẽ được x2.

Ví dụ: Sau khi các huyệt vị trong kinh mạch Âm Duy Mạch được kích hoạt toàn bộ sẽ nhận được Công kích Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: +100. Sau khi tu luyện các huyệt vị trong kinh mạch Âm Duy Mạch đạt trạng thái hoàn mỹ sẽ tiếp tục công thêm Công kích Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: +100.

Cách sở hữu Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định

 • Diệt Thủ Lĩnh Hiếm sẽ có xác suất nhận được. Huyệt Vị Đồ - Chưa giám định nhận được sau khi diệt Thủ Lĩnh Hiếm thì ở trạng thái không khóa.

 • Mua ở Trân Bảo Các: Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định sau khi mua ở Trân Bảo Các thì ở trạng thái không khóa.

Lưu ý
 • Huyệt Vị Đồ giám định xong là khóa, có thể lưu thông sau khi mở khóa ở chỗ Quản Lý Mở Khóa.