Khi hàm tước thành viên Bang đạt đến cấp nhất định, thành viên này sẽ có quyền mở Bang Quần Anh Hội. Triệu tập các huynh đệ Bang hội đến trong Gia Viên mình, bày Khánh Công Tửu lấy Bảo Rương và được nhiều kinh nghiệm!

Lợi ích khi tham gia

 • Khi tham gia quý Đại hiệp có cơ hội nhận được Cống Hiến Sư Môn, Điểm Truyện Ký, Hoạt Lực Khóa, Toái Phiến, Kinh Nghiệm.

Điều kiện mở

 • Thành viên Bang có Hàm Tước đạt Kinh Hồng trở lên thì thành viên này có tư cách mở Bang Quần Anh Hội

Thời gian mở

 • Mỗi ngày từ 18h00 - 24h00, tất thành viên Bang tập hợp trong Gia Viên của thành viên nhận tư cách, do thành viên này dùng Quần Anh Lệnh mở sự kiện

Cách nhận Quần Anh Lệnh

 • Sau khi đánh giá hàm tước thành công ở Quan Đánh Giá Hàm Tước - Kỳ Phù Sinh, sẽ có thư hệ thống thông báo có thể ngận Quần Anh Lệnh

 

 • Sau đó, đến tại Quản Lý Bang - Đường Ngạo Linh chọn Bang Quần Anh Lệnh để nhận Quần Anh Lệnh tương ứng với Hàm Tước bản thân.

 

 • Mỗi cấp hàm tước có thể nhận 1 loại Quần Anh Lệnh tương ứng

 

Cách chơi và nhận thưởng

 • Tại Gia Viên của mình, click phải Quần Anh Lệnh để kích hoạt Vò Rượu, mở Quần Anh Hội.

 

 • Tất cả thành viên Bang bao gồm người mở tại Vò Rượu lấy ra Khánh Công Tửu, mỗi người có thể nhận 2 lần. Dùng Khánh Công Tửu xong, tại gần Vò Rượu có thể tiếp tục nhận nhiều Kinh Nghiệm.

 • Hiệp Khách mở sự kiện dùng Quần Anh Lệnh có cấp hàm tước càng cao, thì mọi người nhận Kinh Nghiệm càng nhiều.
 • Khánh Công Tửu mỗi lần dùng cách nhau 5 phút
 • Khi lấy Khánh Công Tửu lần đầu đồng thời còn nhận thêm 1 Bảo Rương, mở Bảo Rương có thể nhận: Cống Hiến Sư Môn, Điểm Truyện Ký, Hoạt Lực Khóa, Toái Phiến (Phẩm chất Rương càng cao, nhận thưởng càng cao)
 • Phẩm chất Bảo Rương cùng với Quần Anh Lệnh có cấp hàm tước là đồng nhất.

Ví dụ: Hiệp khách dùng Quần Anh lệnh [Ngạo Thế] mở Quần Anh Hội, thì mọi người có thể nhận Rương Ngạo Thế.

Lưu ý
 • Mỗi Bang mỗi ngày chỉ có thể mở 1 lần Bang Quần Anh Hội

Tiểu Điêu kính bút