Táng Long Cốc - Chiến trường PK6

Cẩm nang > Táng Long Cốc - Chiến trường PK6

Sau khi Thạch Trung Kiếm của Ly Ưu Đảo bị rút ra có thể nhận được sức mạnh thần bí. Giang hồ đồn rằng Táng Long Cốc được ví như một "Chiến trường PK6 - Khô máu cùng anh em", bởi lẽ trong Táng Long Cốc có một long mạch thần khí khiến các anh hùng, hảo hán đều muốn tranh đoạt. Tương truyền, ai nắm được long mạch thần khí thì có thể nắm trọn thiên hạ, độc bá võ lâm.

Khi khiêu chiến trong Táng Long Cốc tất cả Đại hiệp sẽ biến thành nhân vật có cấp độ và mặc các bộ trang bị giống nhau. Đại hiệp có thể trải nghiệm cách đấu không khác biệt đủ kỹ năng, đủ trang bị.

Thời gian diễn ra

 • Ngày thứ 1 mở máy chủ sẽ mở Táng Long Cốc.
 • 17h30 - 18h30 mỗi thứ 3, 5, 7.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật có đẳng cấp 40 - 150.
 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái.
 • Số lần tham gia: 2 lần/ngày, không tích lũy.

Địa điểm

NPC Hướng dẫn Táng Long Cốc-Âu Dương Tuấn

Vị trí
 • Dương Châu: 787, 319

Quy trình tham gia

Báo danh

 • Nhân vật có đẳng cấp từ 40 - 150 đến NPC Hướng Dẫn Táng Long Cốc-Âu Dương Tuấn hoặc tại biểu tượng Táng Long Cốc để báo danh tham gia sự kiện.

 • Nhấp chọn Báo danh để bước vào chiến trường.

Chuẩn bị

 • Sau khi báo danh tham gia, nếu đủ 12 nhân vật. Hệ thống sẽ gửi thông báo vào chiến trường Táng Long Cốc để chuyển vào chiến trường.

 • Chiến trường có tối đa 12 nhân vật tham gia. Nếu có hơn 12 nhân vật đăng ký, 30 giây sau hệ thống sẽ tự động mở chiến trường tương tự.
 • Nhấp chọn Đến để tham gia chiến trường.

Giao chiến

 • Sau khi vào chiến trường sẽ được ngẫu nhiên vào 1 bên Nghĩa Quân hoặc Triều Đình, Đại hiệp 2 phe tổ đội đánh nhau tiến hành đấu PK thuần túy. Tiêu diệt càng nhiều người thì tích điểm chiến trường càng cao, phần thưởng càng phong phú.

 • Nhẫn phím "~" để xem BXH Táng Long Cốc.

Lưu ý  
 • Tiến hành Pk trọng thương hồi sinh vô hạn.
 • Tất cả trang bị và vật phẩm bản thân sẽ tạm mất đi, nhận được bộ trang bị hiếm hệ thống phát. Sử dụng môn phái của bản thân, số điểm kỹ năng của Đại hiệp sẽ như nhau.

Phần thưởng

 • Dựa vào xếp hạng chiến tích sẽ lần lượt nhận thưởng Kinh NghiệmQuà Táng Long Cốc khác nhau. Khi mở các gói Quà Táng Long Cốc tùy vào thời gian mở máy chủ phần thưởng sẽ khác nhau:

Xếp hạng

Gói quà

Mở máy chủ 1 ngày

Mở máy chủ 8 ngày

Mở máy chủ 27 ngày

1

Quà Táng Long Cốc (Cam)

- Nguyên Bảo Khóa 5000

- Ngân Lượng 20000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 10000

- Ngân Lượng 50000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 15000

- Ngân Lượng 80000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Đá Rèn-5 x3

2 - 3

Quà Táng Long Cốc (Hồng

- Nguyên Bảo Khóa 4000

- Ngân Lượng 18000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 8000

- Ngân Lượng 40000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 13000

- Ngân Lượng 80000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Đá Rèn-5 x2

4 - 6

Quà Táng Long Cốc (Tím)

- Nguyên Bảo Khóa 3000

- Ngân Lượng 15000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 6000

- Ngân Lượng 40000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 12000

- Ngân Lượng 60000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Đá Rèn-5 x1

7 - 12

Quà Táng Long Cốc (Lam)

- Nguyên Bảo Khóa 3000

- Ngân Lượng 10000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 5000

- Ngân Lượng 30000

- Tẩy Luyện Thạch x5

- Nguyên Bảo Khóa 10000

- Ngân Lượng 50000

- Tẩy Luyện Thạch x5

Tiểu Điêu kính bút