Nhiệm vụ truyện ký sẽ đồng hành cùng quý đại hiệp trên bước đường trưởng thành, giúp quý vị nhanh chóng nắm rõ nội dung, bối cảnh của Ngạo Kiếm Vô Song II. Quan trọng hơn là có thể nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm, phần quà phong phú: Tiền tệ, đạo cụ, trang bị... là sự lựa chọn mang hiệu quả cao nhất ở giai đoạn đầu.

Nhận và giao nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ

  • Quý đồng đạo đến NPC có dấu “!” màu vàng ở trên đầu để tiếp nhận nhiệm vụ.

  • Tiến hành đối thoại với NPC để nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ được nhận sẽ được hiện ở bảng theo dõi, quý đại hiệp cũng có thể nhấn phím tắt F4 để xem tiến trình, phần thưởng... của nhiệm vụ.

  • Hoàn thành nhiệm vụ để nhận những phần thưởng giá trị từ các nhiệm vụ mang lại. Nhiệm vụ trong Ngạo Kiếm Vô Song II rất đa dạng và đặc sắc, bao gồm: đưa thư, truyền tin, hộ tống, thu nhặt vật phẩm...

Giao nhiệm vụ

  • Sau khi hoàn thành các yêu cầu của nhiệm vụ, quý đại hiệp tiến hành trả nhiệm vụ. Nhấp chuột trái để di chuyển đến NPC trả nhiệm vụ (Có dấu “?” trên đầu).

  • Hoặc nhấn phím TAB để hiển thị bản đồ, tìm NPC có “?” để trả nhiệm vụ.

  • Phần thưởng nhận được có thể là điểm kinh nghiệm, Ngân Lượng, trang bị…. Tùy vào độ khó của mỗi nhiệm vụ mà phần thưởng cũng hấp dẫn hơn, lớn hơn theo từng độ khó.

Tiểu Điêu kính bút