Bắc Tôn Thiếu Lâm, Nam Sùng Võ Đang

Võ Đang phái do Chưởng Môn Trương Tam Phong sáng lập, trải qua mấy trăm năm trường tồn, phát triển đã trở thành một trong những Bắc Đẩu Võ Lâm sánh vai cùng Thiếu Lâm, Nga Mi

Võ công của Võ Đang nổi tiếng lấy nhu khắc cương, thi triển như gió chảy mây trôi nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ với hàng loạt môn võ công nổi tiếng như Thái Cực Kiếm, Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng

Ngũ Hành: Thổ

Hướng Tu Luyện: Nội Công

Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là yếu nhất trong tất cả những thuộc tính, sinh mạng tăng lên ít hơn so với những thuộc tính khác.

Bản đồ môn phái

Tổng hợp chiêu thức

Đẳng cấp yêu cầu

Tên Kỹ Năng

Hình ảnh

Cấp tối đa có thể nâng

Mô tả

1

Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

 

30

• Tạo xác thương tầm xa và có XS gây choáng đến đối thủ

10

Huyền Âm Kiếm Khí

 

10

• Bổ trợ uy lực cho Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

10

Thiên Địa Vô Cực

 

10

• Tạo ra 2 lần sát thương với mục tiêu trong phạm vi nhỏ tại điểm chỉ định , có xs tạo choáng

20

Chân Võ Thất Tiệt

 

10

• Gia tăng nội công cho nhân vật và đội hữu

30

Tiên Phong Đạo Cốt

 

10

• Khi bị công kích thì có tác dụng tăng các loại kháng tính cho nhân vật và có hiệu ứng cộng dồn

40

Huyền Thiên Tâm Pháp

 

10

• Gia tăng công tốc và kháng thủy cho nhân vật

40

Nhất Khí Tam Thanh

 

10

• Gia tăng tốc độ di chuyển, ngoài ra khi sử dụng Thiên Địa Vô Cực sẽ mang theo hiệu ứng làm mất hiệu ững hồi phục võ công mục tiêu

50

Chích Dương Kiếm Khí

 

10

• Gia tăng uy lực cho Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

65

Nhân Kiếm Hợp Nhất

 

10

• Có xác suât hồi sinh lực khi sinh lực giảm còn 25% kèm theo đó là phóng ra 5 đạo kiếm khí công kích mục tiêu

70

Kiếm Khí Tung Hoành

 

10

• Địch càng nhiều ta càng mạnh, càng nhiều kẻ địch thì nội công càng tăng

75

Kíếm Phi Kinh Thiên

 

10

• Trong phạm vi nhất định công kích mục tiêu gần nhất, tối đa công kích 5 lần

80

Thái Thanh Kiếm Khí

 

10

• Gia tăng uy lực cho Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

85

Thái Nhất Chân Khí

 

10

• Giảm hiệu ứng bị trì hoãn cùng với đó là tăng công tốc

90

Thái Cực Kiếm ý

 

10

• Gia tăng uy lực cho Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

95

Thái Cực

 

10

• Mỗi 30s tạo ra một hộ thuẫn và gia tăng uy lực của Kiếm Phi Kinh Thiên

100

Vạn Kiếm Quy Tông

 

10

• Tạo ra 3 lần sát thương với mục tiêu trong phạm vi nhất định

110

Kiếm Khí Lăng Vân

 

10

• Tạo ra kiếm trận vô hình, khi kẻ địch vô tình mắc phải chịu sát thương lớn

120

Thái Hư Kiếm Pháp

 

10

• Phá hiệu quả đóng băng của kẻ địch đồng thời tạo sát thương lớn

Cách gia nhập Võ Đang

Đối với Đại hiệp mới:

Sau khi tạo nhân vật vào game thành công, tiến hành thực hiện nhiệm vụ đến cấp độ 10 gặp NPC Sa Vũ Phi sẽ có thể chọn môn phái Võ Đang để gia nhập.

Đối với Đại hiệp đã có nhân vật gia nhập vào phái khác:

  • Đại hiệp có thể thông qua tính năng Song Tu Môn Phái, để chuyển Phụ Tu Môn Phái sang môn phái Võ Đang.

  • Nếu đã hết số lần đổi Phụ Tu Môn Phái, vào Trân Bảo Các - Đạo cụ hiếm mua vật phẩm Phụ Tu Lệnh để tăng thêm 1 lần Phụ Tu Môn Phái.

Chúc quý Đại hiệp có những giây phút vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu kính bút