Giới thiệu

 •  Linh Thạch Ngoại Trang chỉ khảm cho Mũ Ngoài.

 •  Mũ Ngoài là một loại trang bị thời trang mới được update trong BIG UPDATE PB tháng 10 này , có thể trang bị ở giao diện nhân vật, có sở hữu các chỉ số nhân vật.

 • Vậy cách để sở hữu Mũ Ngoài và Linh Thạch, cũng như cách nâng cấp như thế nào?

 

Mũ Ngoài

 • Mũ Ngoài tất cả gồm 32 loại bao gồm cả Nam và Nữ, mỗi loại có thuộc tính khác nhau.
 • Mỗi loại có thể nâng cấp từ Bậc 1 lên đến Bậc 6. Mỗi Bậc sẽ ứng với số  và bậc lỗ khảm Linh Thạch nhất định.

Cách nâng Bậc Mũ Ngoài

 

Số Bậc

Vật liệu hợp thành 1

Số lượng 1

Vật liệu hợp thành 2

Số lượng 2

Vật liệu hợp thành 3

Số lượng

Hoạt Lực tốn

Mũ Ngoài Bậc 1

 

 

 

 

 

 

 

Mũ Ngoài Bậc 2

Mũ Ngoài Bậc 1

1

Lược Gỗ

100

Mũ Ngoài Hợp Quyển 2

1

5000

Mũ Ngoài Bậc 3

Mũ Ngoài Bậc 2

1

Lược Bạc

30

Mũ Ngoài Hợp Quyển 3

1

10000

Mũ Ngoài Bậc 4

Mũ Ngoài Bậc 3

1

Lược Bạc

80

Mũ Ngoài Hợp Quyển 4

1

20000

Mũ Ngoài Bậc 5

Mũ Ngoài Bậc 4

1

Lược Bạc

150

Mũ Ngoài Hợp Quyển 5

1

30000

Mũ Ngoài Bậc 6

Mũ Ngoài Bậc 5

1

Lược Vàng

50

Mũ Ngoài Hợp Quyển 6

1

50000

 • Dùng các loại Mũ Ngoài Hợp Quyển để kích hoạt giao diện tiến bậc 

   

  Nơi sản sinh các nguyên liệu

 • Các loại Mũ Ngoài:

    -   Trân Bảo Các: bán một số loại từ ngày 18/10/2019 – 24/10/2019

          -  Tiệm Tiền Trang: ở Tiệm bán thường niên một số loại 

          -  Sự kiện: một số loại sẽ được sản sinh trong các sự kiện vận hành thường niên.

 •  Các loại nguyên liệu khác:

         -  Lược Gỗ: được bán ở Tiệm Tiền Trang – Tiệm Quần Hùng, giá bán 4 đồng quần Hùng 1 lược gỗ.

         -  Lược Bạc: dùng 30 Lược Gỗ để ghép thành 1 Lược Bạc ở giao diện Kỹ Năng Sống-Chung

         -  Lược Vàng:  dùng 50 Lược Bạc để ghép thành 1 Lược Vàng ở giao diện Kỹ Năng Sống-Chung

         -  Mũ Ngoài Hợp Quyển: mua ở Trân Bảo Các

Linh Thạch Mũ Ngoại

 • Có 25 loại Linh Thạch Mũ Ngoài
 • Mỗi loại có thể nâng từ Bậc 1 lên Bậc 6. Cần 3 Linh Thạch cùng Bậc để nâng lên Bậc cao hơn.
 • Có thể khảm Linh Thạch vào Mũ Ngoài ở Giao Diện Linh Thạch(Phím tắt Q)

     Cách nâng bậc Linh Thạch

 • Click vào Linh Thạch cần nâng bậc để xuất hiện giao diện Hợp thành Linh Thạch. Tốn Linh Thạch Hợp Quyển phù hợp hoặc tốn Hoạt Lực nhất định để hợp.

   Nơi sản sinh các nguyên liệu

 •  Linh Thạch:

         -   Có thể ở chỗ NPC Chủ Thương Hội dùng Âm Dương Khí để đổi

         -   Tiệm Tiền Trang: trong tiệm Đồng Chí Tôn có bán các loại Linh Thạch Mũ Ngoài

 •  Âm Dương Khí: Tham gia hoạt động hằng ngày có cơ hội nhận được