Chân Nguyên tương đương với 1 món trang bị, sau khi trang bị Chân Nguyên có thể tăng năng lực và công lực nhân vật, phiêu bạt Giang hồ không thể thiếu!

♦ Điều kiện và thời gian mở           ♦ Chân Nguyên Cảnh Giới         ♦ Phân loại 

♦ Tăng cấp và phẩm chất               ♦ Cách nhận                               ♦ Luyện Khí

Điều kiện và thời gian mở

 • Máy chủ: Máy chủ 33 ngày sẽ mở hệ thống Chân Nguyên.
 • Nhân vật: Đạt cấp 100 có thể trang bị Chân Nguyên.

Chân Nguyên Cảnh Giới

 • Chân Nguyên chia làm 6 Cảnh Giới, mở Cảnh Giới tùy thuộc vào thời gian mở máy chủ:

Chân Nguyên Cảnh Giới

Thời gian mở máy chủ

1

33 ngày

2

57 ngày

3

88 ngày

4

124 ngày

5

156 ngày

6

184 ngày

 

Cách mở khóa Cảnh Giới

 • Nguyên liệu dùng để mở khóa: Mỗi Cảnh Giới cần một loại Khí Bàn tương ứng để mở, các loại Khí Bàn có thể dùng Đồng Tinh Vẫn mua tại Tiệm Tùy Thân - Tiệm Đổi Đồ

Chân Nguyên Cảnh Giới

Nguyên cần mở khóa

1

Khí Bàn - Trúc Cơ

2

Khí Bàn - Thủ Tâm

3

Khí Bàn - Khí Linh Động

4

Khí Bàn - Ngũ Hành

5

Khí Bàn - Phá Pháp

6

Khí Bàn - Tụ Hồn

 • Mỗi Cảnh Giới có thể mở 3 ô để chứa trang bị Chân Nguyên, trang bị Chân Nguyên cùng thuộc tính chỉ có thể trang bị 1 cái.
 • Cảnh Giới 1, ô khóa thứ nhất có thể mở miễn phí.

Phân loại trang bị Chân Nguyên

 • Các loại trang bị Chân Nguyên chia làm 4 phẩm chất: , Trung, CaoĐỉnh. Phẩm chất càng cao thuộc tính cộn thêm càng cao.
 • Mỗi trang bị Chân Nguyên ban đầu đều có 10 cấp độ, có thể thông qua Tăng cấp Chân Nguyên để tăng cấp.

 • Có thể gia tăng giới hạn cấp cho trang bị Chân Nguyên lên 20 bằng cách: Mua Tụ Linh Đan tại Trân Bảo Các - Tăng Cấp để thao tác tăng cấp cho trang bị Chân Nguyên bạn chọn:

• Kích chuột phải vào Tụ Linh Đan, sau đó di chuyển chuột đến trang bị Chân Nguyên cần gia tăng giới hạn cấp và nhấn chuột trái.

• Sau đó, đợi một ít giây sẽ hoàn thành quá trình gia tăng giới hạn cấp cho trang bị Chân Nguyên đó.

Tăng cấp và phẩm chất trang bị Chân Nguyên

Tăng cấp

    Bước 1:

 • Mở giao diện nhân vật (C) -> chọn giao diện Chân Nguyên -> chọn Tăng Cấp và Phân Giải: Xuất hiện giao diện Tăng Cấp - Phân Giải.

    Bước 2:

 • Sau đó tiến hành chọn trang bị Chân Nguyên cần tăng cấp -> nhấn chọn Tăng Cấp để tăng.

Lưu ý
 • Mỗi lần tăng cấp cần tốn Chân Khí, phẩm chất càng cao và cấp càng cao thì tốn chân khí càng nhiều.

Tăng phẩm chất

 • Ở thành Tương Dương, tại NPC Nguyên Hóa Chân Nhân - Chân Nguyên Sứ Giả (Tọa độ: 766, 121) có thể tiến hành tăng phẩm chất trang bị Chân Nguyên.

 • Chỉ có Trang bị Chân Nguyên phẩm chất Cao đạt cấp 10 có thể tăng thành phẩm chất Đỉnh. Trong quá trình tăng cần tốn 1 ít Chân Khí, và cấp sẽ bị giảm xuống.
 • Thao tác:

Bước 1:

• Tại NPC Nguyên Hóa Chân Nhân, nhấn chọn Tăng phẩm chất Chân Nguyên.

Bước 2:

• Đặt trang bị Chân Nguyên phẩm chất Cao và đạt cấp 10 cần tăng phẩm chất vào và Xác Nhận.

Cách nhận trang bị Chân Nguyên và Chân Khí

Cách nhận trang bị Chân Nguyên

 • Thông qua Luyện Khí Cao Cấp hoặc Thường có tỉ lệ nhận được trang bị Chân Nguyên.

 • Ở thành Tương Dương, tại NPC Nguyên Hóa Chân Nhân - Chân Nguyên Sứ Giả (Tọa độ: 766, 121), có thể dùng Chân Khí ngưng kết thành trang bị Chân Nguyên.

• Khi mở Chân Nguyên Cảnh Giới 2 sẽ mở ngưng kết Chân Nguyên Cảnh Giới 1.

• Khi mở Chân Nguyên Cảnh Giới 3 sẽ mở ngưng kết Chân Nguyên Cảnh Giới 2.

Cách nhận Chân Khí

 • Thông qua Luyện Khí Cao Cấp hoặc Thường.
 • Tiến hành Phân giải trang bị Chân Nguyên.

 • Ở thành Tương Dương, tại NPC Nguyên Hóa Chân Nhân - Chân Nguyên Sứ Giả (Tọa độ: 766, 121) có thể nhận 5 vạn Chân Khí.

Luyện Khí

Phân loại

 • Luyện Khí có 2 cách: Luyện Cao Cấp và Luyện Thường.

• Luyện Cao Cấp dùng Trúc Khí Đan để luyện, mua tại Trân Bảo Các - Hàng Mới

• Luyện Thường dùng Nguyên Bảo Khóa để luyện.

Trạng thái Tâm Cảnh

 • Khi Luyện Khí sẽ xuất hiện 5 trạng thái Tâm Cảnh từ thấp đến cao: Tâm Phù Khí Táo -> Tâm Bình Khí Hòa -> Tâm Tĩnh Như Thủy -> Tâm Vô Bàng Vụ -> Vật Ngã Lưỡng Vong. Trạng thái Tâm Cảnh càng cao thì nhận được Chân Khí càng nhiều, xác suất được trang bị Chân Nguyên càng lớn.
 • Sau khi dùng Nguyên Bảo Khóa luyện khí, trạng thái Tâm Cảnh có xác suất tăng lên nhất định, thất bại thì trả về trạng thái Tâm Cảnh 1 – Tâm Phù Khí Táo.

 • Dùng Trúc Khí Đan để luyện khí, có thể giúp duy trì đúng Tâm Cảnh cao nhất Vật Ngã Lưỡng Vong.
 • Vì vậy, trong số lần giới hạn mỗi ngày nên dùng Trúc Khí Đan để luyện khí có thể nhận Chân Khí tối đa và có xác suất nhận trang bị Chân Nguyên cao hơn.

Luyện khí tiêu hao

 • Mỗi người mỗi ngày có thể Luyện Khí 10 lần.
 • Luyện Khí Thường, mỗi trạng thái Tâm Cảnh tiêu hao Nguyên Bảo Khóa khác nhau. Nguyên Bảo Khóa tốn khi Luyện Khí mỗi Tâm Cảnh sẽ tăng lên theo số lần luyện khí. Hết 10 lần Luyện Khí, Nguyên Bảo tốn sẽ tính lại.
Lưu ý
 • Khi mở hệ thống Chân Nguyên, 3 ngày tiếp theo số lần Luyện Khí mỗi ngày của nhân vật đạt đến 110 lần. Sau 3 ngày đó, sẽ khôi phục trạng thái luyện khí ổn định, mỗi ngày 10 lần.
 • 10 lần luyện khí đầu tiên trong 3 ngày đó, Nguyên Bảo Khóa tốn khi Luyện Khí của mỗi Tâm Cảnh sẽ tăng lên theo sỗ lần Luyện Khí, sau 10 lần đó sẽ không tăng thêm nữa

Tiểu Điêu kính bút