Vào lúc 00h05, 02h00, 06h00, 08h30, 12h00, 18h05 mỗi thứ 6 và thứ 7 hằng tuần Thần Khuyển sẽ xuất hiện, Đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song 2 hãy chuẩn bị hành trang đến bản đồ kích chiến săn Thần Khuyển nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian Thần Khuyển xuất hiện:  00h05, 02h00, 06h00, 08h30, 12h00, 18h05 mỗi thứ 6 và thứ 7

Điều kiện tham gia

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS2.
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

 

Phần Thưởng 

Khi Đại hiệp đánh bại Thần Khuyển sẽ nhận được 1 Rương Báu Thần Khuyển (không khóa) và vật phẩm tương ứng sau:

  • Đánh bại Thần Khuyển, tổ đội sẽ nhận được 1 Rương Báu Thần Khuyển (không khóa) + 4 Đồng Quần Hùng cho mỗi người.
  • Đánh bại Ma Hóa Thần Khuyển, tổ đội sẽ nhận được 3 Rương Báu Thần Khuyển (không khóa) + 6 Đồng Quần Hùng cho mỗi người.

Mở Rương Báu Thần Khuyển nhận được một trong số các gói quà sau đây:

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Quà Thanh Long

 

1

Không khóa

Quà Bạch Hổ

 

1

Không khóa

Quà Chu Tước

 

1

Không khóa

Quà Huyền Vũ

 

1

Không khóa

Chi tiết gói quà như sau:

Các vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc Tính

Quà Thanh Long

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

Khóa

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Quà Bạch Hổ

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

1

Khóa

Hạt Giống-II

10

Khóa

Ngọc Tì Hưu

5

Khóa

Quà Chu Tước

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

5

Khóa

Quà Huyền Vũ

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa


Phương Phàm