Phi Phong là trang bị có những thuộc tính ma pháp nghịch thiên, sở hữu bề ngoài lấp lánh, bộc lộ sự uy nghiêm, oai dũng của người mặc.  Là trang bị có thuộc tính phi phàm, vì thế Phi Phong được xem như vũ khí bí mật tung hoành trong giang hồ. Hôm nay, Phi Phong bậc 8 sẽ ra mắt quý anh hùng tại phiên bản "Phong Vân Thiên Hạ", thử xem nó có uy lực như thế nào nhé!

Cách nhận phi phong

Nhận được từ các tính năng 

  • Sản Sinh tại Cao Thủ Võ Lâm 135 - Âu Vô Khuyết Hắc Mộc Nhai -Sv mở 268 ngày 
  • Sản Sinh tại Cao Thủ Võ Lâm 135
  • Âu Vô Khuyết Hắc Mộc Nhai

Sở hữu phi phong 8

 

 

 

Cách sở hữu

Nguyên liệu cần

Bậc 7->8

600 Ly Vân Ti -8

Bậc 8

Phi Phong Nguyên Phôi 8

Đổi nguyên liệu

  • Tại giao diện Đổi có thể tiến hành đổi:
  • Tiến hành đổi Phi Phong đã giám định thành Nhập Vi Kính được số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào Công Lực của Phi Phong.

Công Lực

Nhập Vi Kính nhận được

10

2

20

8

30

15

40

24

50

33

60

42

70

52

80

62

90

72

100

83

110

95

120

107

130

120

140

134

150

148

160

163

170

189

180

233

190

282

200

336

210

395

220

460

230

532

240

611

250

698

260

794


• Tiến hành đổi Phi Phong Nguyên Phôi thành Ly Vân Ti tương ứng được.

Phi Phong Nguyên Phôi

Vật phẩm nhận được

Số lượng

Bậc 1

Ly Vân Ti - 1

4

Bậc 2

Ly Vân Ti - 2

16

Bậc 3

Ly Vân Ti - 3

48

Bậc 4

Ly Vân Ti - 4

84

Bậc 5

Ly Vân Ti - 5

166

Bậc 6

Ly Vân Ti - 6

296

Bậc 7

Ly Vân Ti - 7

 600

Bậc 8

Ly Vân Ti - 8

 600