Đại hiệp Giang Nam - Nam Cung Đảo lừa bịp người khác lấy tiêu xa lương bổng rất cao trộn lẫn với tiêu xa bán dạo thường, điều này có liên quan đến cuộc quyết chiến với đế quốc Áo Lai. Quý bằng hữu là đệ tử thập đại môn thân mang trọng trách, vận mệnh võ lâm trung nguyên nằm trong tay các quý bằng hữu.

Nhiệm vụ vận tiêu là con đường quan trọng để kiếm được nhiều tiền trong Ngạo Kiếm Vô Song II, hành trình vận tiêu ngắn giúp bạn nhận được quà, điểm kinh nghiệm,... đồng thời trải nghiệm những trận chiến bảo vệ tài sản vô cùng đặc sắc và mới lạ.

Ích lợi khi Vận Tiêu

 • Khi tham vận tiêu, quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều Kinh nghiệm và Ngân Lượng.

Thời gian và địa điểm

 • Bất kỳ thời gian nào trong ngày, quý đại hiệp cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ vận tiêu.
 • Địa điểm nhận nhiệm vụ vận tiêu: NPC Thẩm Chấn Uy.

NPC Thẩm Chấn Uy

Vị trí

 • Tương Dương: 440, 250
 • Thành Đô: 383, 280
 • Dương Châu: 415, 247

Điều kiện

 • Có 2 loại vận tiêu: vận tiêu thường và vận tiêu cao cấp, 1 lần vận tiêu cao cấp bằng 2 lần vận tiêu thường
 • Yêu cầu:

• Vận tiêu thường: Nhân vật có đẳng cấp 30 trở lên vận tiêu ở các map Dã Ngoại.

• Vận Tiêu cao cấp: nhân vật có đẳng cấp 90 trở lên vận tiêu tại Hắc Mộc Nhai, phải vào Bang.

 • Mỗi ngày mỗi bằng hữu tối đa hoàn thành 2 lần vận tiêu thường

Nội dung

 • Quý Đại hiệp có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thẩm Chấn Uy, hộ tống Tiêu Xa đến nhân vật chỉ định. Khi hộ tống Tiêu Xa phải quan sát kĩ càng, hơn nữa cần đề phòng và tiêu diệt kẻ cướp tiêu xuất hiện giữa đường.
 • Vận tiêu đại diện cho sự báo đáp cao và nhiều nguy hiểm, hộ tống Tiêu Xa có màu khác nhau (trắng, lục, lam, tím) nhận được phần thưởng khác nhau. Tiêu Xa có màu sắc càng cao thì độ nguy hiểm khi hộ tống càng lớn, những phần thưởng tương ứng sẽ càng cao.
Lịch trình vận tiêu
 Bước 1: Nhận nhiệm vụ
 • Tiền Tiến hành đối thoại với NPC Thẩm Chấn Uy để nhận nhiệm vụ vận tiêu.
 • Chọn kiểu vận tiêu cá nhân hoặc tổ đội.
 • Sau đó xuất hiện giao diện hiển thị phẩm chất tiêu xa, di chuyển đến map vận tiêu hoặc hủy bỏ vận tiêu
 Bước 2: Chuyển bản đồ - nhận Tiêu Xa
 • Hệ thống sẽ chuyển nhân vật đến bản đồ vận tiêu.
 • Bản đồ vận tiêu được chuyển đến là những bản đồ có cùng đẳng cấp với nhân vật.
 • Tiến hành nhận Tiêu Xa để hộ tống đến trạm thứ 2.
 • Đại hiệp tiến hành hộ tống Tiêu Xa để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Trên đường hộ tống Tiêu Xa, sẽ có nguy cơ gặp những phường cướp phá Tiêu Xa. Quý vị hãy nhanh chóng tiêu diệt kẻ cướp bảo vệ Tiêu Xa để hoàn thành nhiệm vụ.
 Bước 3: Nhận Tiêu Xa ở trạm thứ 2
 • Đối thoại NPC ở trạm thứ 2 để nhận Tiêu Xa. Tiếp tục hộ tống Tiêu Xa đi đến trạm thứ 3.
 Bước 4: Nhận Tiêu Xa ở trạm thứ 3
 • Đối thoại NPC trạm thứ 3 để tiến hành hộ tống tiêu xa đến điểm vận tiêu cuối cùng, hoàn tất nhiệm vụ
 Bước 5: Hoàn thành - nhận thưởng
 • Sau khi đã hộ tống Tiêu Xa đến địa điểm cuối cùng. Quay trở về gặp NPC Thẩm Chấn Uy nhận phần thưởng

Phần thưởng

 • Hoàn thành quá trình vận tiêu, nhân vật sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm và Ngân Lượng.
 • Phần thưởng sẽ phụ thuộc vào màu sắc của Tiêu Xa.
 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm sẽ được thưởng qua từng trạm. Đối với bạc khóa sẽ được thưởng khi hộ tống Tiêu Xa đến địa điểm cuối cùng.

Những câu hỏi thường gặp trong quá trình vận tiêu

1. Vận tiêu có loại nào, quà hộ tống Tiêu Xa màu gì là cao nhất?

 • Tiêu xa thường gồm có 4 loại: Trắng, Lục, Lam và Tím. Tiêu xa cao cấp gồm có 3 loại: Lam, Tím và Hồng. Màu tiêu càng đậm khi hộ tống thì độ nguy hiểm càng cao nhưng quà nhận được lại lớn. 

2. Khi nào có thể nhận phần thưởng vận tiêu?

 • Phần thưởng vận tiêu được thưởng cho nhân vật khi đi qua các trạm trong lưu trình vận tiêu. Riêng đối với Ngân Lượng phải hoàn thành đầy đủ mới có thể nhận.

3. Khi vận tiêu gián đoạn hoặc rớt mạng phải làm sao?

 • Trong khi vận tiêu, nếu nhân vật bị rớt mạng hoặc thoát game, Tiêu Xa sẽ ngưng tại chỗ 10 phút.
 • Nếu trong thời gian này, nhân vật quay về bên cạnh Tiêu Xa, thì có thể tiếp tục quá trình vận tiêu.
 • Nếu vượt quá thời gian trên, nhiệm vụ vận tiêu được cho là thất bại.
Lưu ý
 • Nhiệm vụ vận tiêu có 2 loại: Vận tiêu cá nhân và vận tiêu tổ đổi. Tuy nhiên quá trình vận tiêu không có sự thay đổi gì.
 • Mỗi tối 19h-20h, phần thưởng vận tiêu được nhân 2
 • Bản đồ hộ tống Tiêu Xa phụ thuộc vào đẳng cấp của đội trưởng.
 • Màu sắc của Tiêu Xa do đội trưởng quyết định.
 • Phần thưởng của Tiêu Xa tổ đội lớn hơn, đồng nghĩa với nguy hiểm cũng lớn hơn.

Tiểu Điêu kính bút