Mở cơ quan, vượt ám đạo, tiêu diệt boss, không chỉ có niềm vui gắn bó giữa các thành viên trong Bang hội mà còn góp phần xây dựng Bang hội hùng mạnh. Mỗi tuần mỗi nhân vật có thể cùng thành viên khác tham gia hoạt động Bang hội thí luyện.

Lợi ích tham gia

 • Khi tham gia Bang hội thí luyện, quý đại hiệp sẽ nhận được Kinh nghiệm, Nguyên Bảo Khóa, Nguyên Liệu Sống, Toái Phiến - Ngũ Hành Sứ Giả.
 • Ngoài ra, Bang hội sẽ tăng Độ Kiến Thiết Bang, giúp nhanh chóng tăng cấp Bang Hội nhận được nhiều Phúc Lợi Bang.

Thời gian

 • Thời gian Báo danh: 20h50 báo danh, 21h00 diễn ra sự kiện các ngày thứ 2thứ 5 hàng tuần.
 • Từ ngày 27 sau khi mở máy chủ trở đi sẽ mở tính năng vào thứ 2 hàng tuần.

Điều kiện

 • Tất cả các thành viên đều được tham gia, trừ thành viên danh dự.
 • Số nhân vật tham gia: Tối thiểu 5 nhân vật.

Địa điểm

NPC Quản Lý Bang Hội - Đường Ngạo Linh

Vị trí

 • Dương Châu: 383, 434
 • Thành Đô: 370, 460
 • Tương Dương: 436, 420

Quy trình tham gia

Quy trình tham gia

Hình ảnh

Bước 1: Đăng ký tham gia

• Nhân vật đến đối thoại với NPC Quản Lý Bang hội - Đường Ngạo Linh

• Nhấp chọn Bang hội thí luyện để tham vượt ải cùng Bang hội

• Nhân vật sẽ được chuyển đến một bản đồ giành riêng cho Bang hội, sẽ có một khoảng thời gian chờ đợi để quý bằng hữu có thể bổ sung các dược phẩm cần thiết

(ảnh bổ sung)

Bước 2: Vượt ải

• Sau khi đến phòng thí luyện khởi động, cần chia thành 3 đội và chọn 3 con đường khác nhau để vào, thông qua điểm chuyển dịch

• Thành viên 3 đội phải lần lượt đột phá các ải Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mới có thể mở cửa 3 mật thất Nhật, Nguyệt, Tinh

(ảnh bổ sung)

• Tại Nhật, Nguyệt, Tinh thu thập nguyên tố ngũ hành, đủ số lượng có thể đến tế đàn triệu hồi Ngũ Hành Sứ Giả. Số nguyên tố ngũ hành càng hoàn mỹ, cấp Ngũ Hành Sứ Giả triệu hồi càng cao, thưởng càng cao

Bước 3: Đổi Vỏ Sò

• Khi tham gia vượt ải cùng Bang hội, nếu may mắn quý nhân sĩ sẽ nhặt được Vỏ Sò.

 

Phần thưởng

 • Khi tham gia thí luyện Bang hội, mỗi khi tiêu diệt quái và mở các cánh cổng tiếp theo quý nhân sĩ sẽ nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm. Trong mỗi chuyến đi sẽ nhận được rất nhiều Vỏ Sò, mang Vỏ Sò đến người nhận thưởng đổi rương thí luyện. Khi mở rương ngẫu nhiên nhận được rất nhiều vật phẩm quý giá.
  (phần thưởng bổ sung)
Lưu ý
 • Sau khi máy chủ mở 30 ngày, đánh bại Ngũ Hành Sứ Giả Xuất Sắc hoặc Ngũ Hành Sứ Giả Hoàn Mỹ sẽ xuất hiện Lò luyện đan.
 • Trong Lò luyện đan có ngưng tụ khí âm dương của Ngũ Hành Sứ Giả, tập trung Linh Khí Tinh Hoa, có thể khiến Ngũ Hành Sứ Giả hồi sinh. Đánh bại Ngũ Hành Sứ Giả hồi sinh có cơ hội nhận được Âm Dương Linh Thạch.
 • Mỗi người có thể tập trung tối đa 5 Linh Khí Tinh Hoa trong lò luyện đan. Tổng số linh khí càng nhiều, số Ngũ Hành Sứ Giả hồi sinh càng nhiều. Tối đa hồi sinh 10 Ngũ Hành Sứ Giả.
 • Số Linh Khí Tinh Hoa dùng càng nhiều thì có thể nhận Tàng Bảo Đồ Bang càng nhiều. Tàng Bảo Đồ Bang dùng trong Đào Bảo Bang.

Tiểu Điêu kính bút