Để nâng cao sức mạnh, độc bá quần hùng đại hiệp không nên bỏ lỡ những vũ khí vô cùng quý hiếm của Trang bị Võ Hồn. 

♦ Công dụng                      Cách nhận                     Thuộc tính
♦ Giám định Võ Hồn         ♦ Rơi Võ Hồn                    Điểm Chúc Phúc Võ Hồn

 

Công dụng

 • Tăng mạnh thuộc tính và công lực của nhân vật.
 • Dòng thuộc tính hiếm chỉ xuất hiện ở Trang bị Võ Hồn: Điểm May Mắn (Tăng tỉ lệ rơi trang bị Võ Hồn của đối phương).

Cách nhận

 •  Tiêu diệt các Thủ Lĩnh Hiếm, Cao Thủ Võ Lâm và Quái Tinh Anh có thể nhận được. Quái Tinh Anh, Thủ Lĩnh Hiếm và Cao Thủ Võ Lâm cấp càng cao thì rơi Võ Hồn bậc càng cao.

 • Dùng Điểm Sôi Nổi đổi ở Tiệm Điểm Sôi Nổi trong Tiệm Tùy Thân.

Thuộc Tính

 • Trang bị Võ Hồn có 6 Bậc
 • Mỗi trang bị Võ Hồn có 2 dòng thuộc tính cơ bản và phần thuộc tính ngẫu nhiên.

• Bậc trang bị Võ Hồn càng cao thì trị số thuộc tính cơ bản càng cao.

• Phần thuộc tính ngẫu nhiên có tối đa 3 dòng thuộc tính ngẫu nhiên: Võ Hồn bậc 1 và 2 sẽ có 1 dòng, Võ Hồn bậc 3 đến bậc 5 sẽ có 2 dòng, Võ Hồn bậc 6 sẽ có 3 dòng.

Giám định Võ Hồn

 • Khi nhặt được trang bị Võ Hồn từ Quái Tinh Anh, Thủ Lĩnh Hiếm, Cao Thủ Võ Lâm hoặc mua từ Tiệm Tùy Thân-Tiệm Điểm Sôi Nổi cần thông qua Giám Định để kích hoạt các dòng thuộc tính ngẫu nhiên của trang bị Võ Hồn đó.
 • Trong giao diện Trang bị Võ Hồn nhấn chọn “Giám định Võ Hồn”.

 • Sau đó đặt trang bị Võ Hồn cần Giám Định vào -> Nhấn “Giám Định”.

Lưu ý
 • Những trang bị đã giám định rồi không thể giám định tiếp.
 • Mỗi lần Giám Định cần tốn 1 ít Ngân Lượng, bậc Võ Hồn càng cao càng tốn nhiều Ngân Lượng.

Rơi Võ Hồn

 • Khi nhân vật tử vong, bị người chơi hoặc quái tiêu diệt, có xác suất ngẫu nhiên 10% rơi bất kỳ một Võ Hồn không khóa đã trang bị trên người hoặc đang đặt trong Túi. Chỉ có đặt trang bị Võ Hồn không khóa vào Kho mới an toàn không rơi.
 • Mua Búp Bê Thế Thân ở Trân Bảo Các có thể tránh rơi Võ Hồn mỗi lần tử vong. Nếu có Búp Bê Thế Thân trong túi, mỗi lần tử vong tốn 1 Búp Bê Thế Thân và không rơi Võ Hồn.

 • Sau khi rơi Võ Hồn, có thời gian bảo hộ 25s, trong 25s người khác không thể nhặt Võ Hồn này, quá 25s thì người khác tùy ý nhặt. Trong 25s, người chơi có thể nhanh chóng về lại nơi Võ Hồn rơi để nhặt lại Võ Hồn.
 • Điểm Ác Danh sẽ ảnh hưởng đến xác suất người chơi bị rơi Võ Hồn, cứ 1 điểm Ác Danh tăng 5% xác suất rơi.
 • Trong khi PK Đồ sát, trọng thương người chơi ở kiểu Luyện Công sẽ tăng điểm Ác Danh.

 • Điểm May Mắn ở trang bị Võ Hồn của người công cũng ảnh hưởng đến xác suất mục tiêu bị rơi trang bị Võ Hồn.
 • Điểm May Mắn ngẫu nhiên xuất hiện ở phần thuộc tính ngẫu nhiên của trang bị Võ Hồn.

Lưu ý
 • Chỉ có trong bản đồ dã ngoại, Cao Thủ Võ Lâm, Hắc Mộc Nhai mới rơi trang bị Võ Hồn. Tử vong ở các bản đồ khác sẽ không rơi Võ Hồn, cũng không tốn Búp Bê Thế Thân.

Điểm Chúc Phúc Võ Hồn

 • Điểm Chúc Phúc Võ Hồn có thể tăng hoặc giảm trong khoảng -10 đến +10, ảnh hưởng đến thuộc tính ngẫu nhiên của trang bị Võ Hồn.
 • Trang bị Võ Hồn ban đầu mặc định điểm chúc phúc là 0.

• Điểm chúc phúc càng dương sẽ cộng thêm điểm cho các thuộc tính ngẫu nhiên càng nhiều, điểm chúc phúc +10 tối đa có thể cộng thêm 100% so với chỉ số chuẩn.

• Điểm chúc phúc càng âm sẽ trừ điểm các thuộc tính ngẫu nhiên càng nhiều, điểm chúc phúc -10 thấp nhất có thể trừ đi 100% chỉ số chuẩn của dòng thuộc tính ngẫu nhiên về 0.

- Ví dụ: Như hình dòng thuộc tính ngẫu nhiên Nội công Thủy: + 108.

+ Trường hợp thấp nhất, khi điểm chúc phúc là -10, thuộc tính có thể là Nội công Thủy: + 0

+ Trường hợp cao nhất, khi điểm chúc phúc là +10, thuộc tính có thể là: Công kích hệ mộc: + 216

 • Nguyên liệu cần tăng điểm chúc phúc là Ngọc Tì Hưu. Người chơi trên cấp 60 mở Túi Phúc có tỉ lệ nhận Ngọc Tì Hưu.

• Túi Phúc có thể thông qua các hoạt động, đánh quái để có được hoặc mua trực tiếp tại Tiệm Tùy Thân - Điểm truyện ký.

Cách giảm điểm Chúc Phúc Võ Hồn

 • Trang bị Võ Hồn mỗi lần bị rơi khi nhân vật tử vong do bị người chơi hoặc quái tiêu diệt thì điểm Chúc Phúc sẽ giảm 1 điểm. Vứt ra nhặt lại sẽ không giảm điểm Chúc Phúc.

 • Điểm Chúc Phúc giảm về -10 thì không giảm nữa.

Cách tăng điểm chúc phúc Võ Hồn

 • Ở giao diện trang bị Võ Hồn, tại từng trang bị Võ Hồn nhấn chọn dấu “+”.

 • Sau đó sẽ xuất hiện giao diện Chúc Phúc Võ Hồn để tăng điểm Chúc Phúc cho trang bị Võ Hồn đã chọn.

 • Nhấn chọn “Chúc phúc” hoặc “Tự động chúc phúc” để tiến hành chúc phúc tăng điểm Chúc Phúc, tối đa tăng đến +10.

• Nhấn chọn “Chúc phúc” sẽ tiến hành dùng từng Ngọc Tì Hưu để chúc phúc, có tỉ lệ nhất định tăng đầy tiến độ khiến điểm Chúc Phúc +1.

• Nhấn chọn “Tự động chúc phúc” sẽ tiến hành dùng Ngọc Tì Hưu có trong Túi để chúc phúc đến khi tăng một điểm Chúc Phúc hoặc hết Ngọc Tì Hưu sẽ tự động dừng lại.

Điểm chúc phúc

Số lượng Ngọc Tì Hưu tối đa cần tăng 1 điểm

10

 

9

200

8

150

7

100

6

80

5

60

4

40

3

25

2

20

1

15

0

3

-1

5

-2

8

-3

15

-4

30

-5

40

-6

60

-7

80

-8

100

-9

140

-10

200

Lưu ý
 • Khi trang bị Võ Hồn bị rơi, tiến độ chúc phúc của điểm hiện tại sẽ bị mất hết về 0. Ví dụ: 1 trang bị Võ Hồn bất kỳ không khóa có điểm Chúc Phúc là 1, tiến độ chúc phúc hiện tại là 3/15 thì khi bị rơi tiến độ sẽ về 0/15

 Tiểu Điêu kính bút