Kinh mạch có khả năng phát huy được tiềm năng sức mạnh khó lường. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới. 

Không chỉ dừng lại ở  Kinh Mạch hiện tại, trong phiên bản mới Thiên Hạ Biến đã xuất hiện thêm 1 bộ Ẩn Mạch. các Ẩn Mạch mới này sẽ ngày càng khẳng định sức mạnh và khả năng của quý Đại Hiệp trên hành trình bôn tẩu giang hồ.

Giới thiệu tính năng

- Bên cạnh 8 kinh mạch lớn đã được đả thông thì trên mỗi kinh mạch đều xuất hiện dấu vết Ẩn Mạch với nhiều huyệt vị.

- Trong quá trình treo máy đánh quái hàng ngày, có thể ngẫu nhiên nhận được Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định có thể đả thông kinh mạch.

- Dùng Huyệt Vị Đồ Ẩn Mạch và tốn Bạc Khóa nhất định có thể kích hoạt huyệt vị ẩn mạch, nhận được thưởng kích hoạt huyệt vị.

- Khi tất cả huyệt vị trên 1 dòng kinh mạch đều được kích hoạt, có thể đả thông kinh mạch, nhận được thưởng thêm.

Lưu ý: Đã kích hoạt được chính mạch thì mới xuất hiện Ẩn mạch.

Hệ thống kinh mạch ẩn mạch

Kinh mạch và huyệt vị 

- Cơ thể người có kỳ kinh bát mạch ẩn mạch, lần lượt là: Ẩn mạch Xung Mạch, Ẩn mạch Đới Mạch, Ẩn mạch Âm Duy Mạch, Ẩn mạch Dương Duy Mạch, Ẩn mạch Âm Ẩn mạch Nghiêu Mạch, Ẩn mạch Dương Nghiêu Mạch, Ẩn mạch Nhậm Mạch, Ẩn mạch Đốc Mạch

- Mỗi dòng kinh mạch lần lượt có một số huyệt vị, lần lượt có:

♦ Ẩn mạch Âm Duy Mạch (18 dòng)

♦ Ẩn mạch Dương Duy Mạch (18 dòng)

♦ Ẩn mạch Âm Nghiêu Mạch (18 dòng)

♦ Ẩn mạch Xung Mạch (20 dòng)

♦ Ẩn mạch Đới Mạch (20 dòng)

♦ Ẩn mạch Nhậm Mạch (24 dòng)

♦ Ẩn mạch Đốc Mạch (24 dòng)

Trạng thái huyệt vị

  - Huyệt vị chia thành những trạng thái sau:

♦ Tắc nghẽn: Trạng thái ban đầu của huyệt vị khi chưa xung huyệt

♦ Kích hoạt: Trạng thái sau khi xung huyệt thành công, có thể nhận được thưởng kích hoạt huyệt vị

♦ Kích hoạt hoàn mỹ: Thông qua tiến hành tu luyện với huyệt vị đã kích hoạt có thể khiến huyệt vị được kích hoạt hoàn mỹ, có thể nhận được thuộc tính kích hoạt hoàn mỹ.

♦ Xung huyệt

Huyệt Vị Đồ Ẩn Mạch

- Thông qua giám định “Huyệt Đồ Ẩn mạch-Chưa giám định”, có thể nhận được 1 trong những Huyệt Vị Đồ của 1 kinh mạch ẩn mạch.

 

- Xung huyệt:

♦ Sau khi có Huyệt Vị Đồ Ẩn Mạch của kinh mạch tương ứng, có thể tốn Bạc Khóa xung kích huyệt vị này.

♦ Tỉ lệ thành công cơ bản khi kích hoạt 6 mạch đầu là 50%, 2 mạch Nhậm Đốc là 20%.

♦ Có thể dùng “Ngân Châm” tăng tỉ lệ thành công, mỗi Ngân Châm có thể tăng 10%.

♦ 6 mạch đầu cứ đả thông 1 mạch, có thể tăng tỉ lệ thành công của 2 mạch Nhậm Đốc 5%.

♦ Nếu xung huyệt thành công, nghĩa là huyệt vị vào trạng thái kích hoạt.

♦ Nếu xung huyệt thất bại, nghĩa là huyệt vị vẫn đang ở trạng thái tắc nghẽn.

Thưởng xung huyệt

- Sau khi kích hoạt huyệt vị ẩn mạch , nhận được thuộc tính kích hoạt huyệt vị ẩn mạch này, sau khi kích hoạt hoàn mỹ có thể khiến thuộc tính kích hoạt x2

- Sau khi kích hoạt tất cả huyệt vị của dòng kinh mạch ẩn mạch, nhận được thuộc tính đả thông của kinh mạch này

- Cả dòng kinh mạch được kích hoạt hoàn mỹ, có thể khiến thuộc tính đả thông hoàn mỹ của kinh mạch ẩn mạch này x2.

- Tu luyện huyệt vị

♦ Mở tu luyện huyệt vị, huyệt vị đã kích hoạt nhưng chưa đạt trạng thái hoàn mỹ có thể thông qua tu luyện đạt trạng thái hoàn mỹ, tu luyện cần tốn Chân Khí.

- Nguyên liệu cần dùng

♦ Huyệt vị Đồ Ẩn Mạch và Ngân Châm là 2 đạo cụ quan trọng cần dùng khi đại hiệp kích hoạt tính năng này.

Đạo cụ

Cách nhận

Huyệt Vị Đồ Ẩn Mạch-Chưa giám định

- Mua tại Trân Bảo Các

- Tiêu diệt Thủ Lĩnh Hiếm có thể nhận được