Giang hồ Ngạo Kiếm vô cùng rộng lớn, đồng thời võ học bát đại tinh thâm, trải qua thời gian dài tu luyện hầu hết nhân vĩ võ lâm đều đã tinh thông võ học thượng thừa, thế nhưng với sự xuất hiện của Võ Kỹ trong phiên bản mới sẽ tạo nên sự đa dạng trong việc phối hợp và vận dụng chiêu thức trong những trận đấu nảy lửa. Hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm đầy kịch tính và hấp dẫn trong phiên bản "Phong Vân Thiên Hạ". Đặc biệt, trong phiên bản này, Võ Kỹ sẽ phát triển lên cấp tối đa là cấp 150.

 

Cấp

Thuộc tính

120

Tất cả kháng tính +300

140

Lực phòng +20%

150

Phòng chí mạng +30%

 

Cách sở hữu Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

 • Đánh boss Thủ Lĩnh Hiếm có xác xuất nhận được (trạng thái khóa)

 • Mua tại trân bảo các giá 400 NB, giới hạn 1 người mua 5 vật phẩm /1 ngày.
 • Tham gia sự kiện vận hành, tiêu phí,...
 • Quý nhân sỹ có thể đến gặp NPC mở khóa thể thay đổi trạng thái khóa thành không khóa 1 Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh cần 2 đá mở khóa.

Các kỹ năng trong hệ thống Võ Kỹ

Chỉ Số

Cấp tối đa

Chỉ số tăng mỗi cấp

Hình ảnh

Giới hạn Sinh lực

10

200

Thể Chất

10

10

Thân Pháp

10

10

Số điểm chính xác

10

20

Số điểm né

10

20

Số điểm Kháng né

10

20

Số điểm Chí mạng

10

20

Số điểm Né Chí mạng

10

20

Số điểm Công cơ bản

10

50

Phòng ngự chí mạng %

10

0.01

Xác suất tạo trạng thái Ngũ Hành

10

20

Thời gian tạo trạng thái Ngũ Hành

10

20

Tất cả kháng tính

10

15

Công kích Kim

10

25

Công kích Mộc

10

25

Công kích Thủy

10

25

Công kích Hỏa

10

25

Công kích Thổ

10

25

 Cách tăng Kỹ năng Võ Kỹ

 • Trong giao diện Kỹ năng (F3), giao diện Võ Kỹ .
 • Nhấp “Tăng cấp” tốn 1 Thiên Kiêu Lệnh, tăng 1000 điểm Kinh Nghiệm Võ Kỹ, hoặc nhấp phải Thiên Kiêu Lệnh, cũng có thể tốn Thiên Kiêu Lệnh tăng điểm Kinh Nghiệm, có thể sử dụng số lượng lớn.
 • Khi thanh kinh nghiệm Võ Kỹ đầy sẽ nhận được 1 điểm Võ Kỹ.

 • Người chơi có thể dùng điểm Võ Kỹ này để tăng các chỉ số theo từng hệ phái và chỉ số tùy chọn.
 • Người chơi nếu muốn thay đổi chỉ số hoặc hệ phái thì có thể dùng Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh: mua tại trân bảo các giá 3999 NB để tẩy và thay đổi.

Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh

Đặc biệt

Khi người chơi đạt cấp Võ Kỹ nhất định sẽ được tăng thêm chỉ số cực mạnh:

 • Người chơi đạt level 20 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 20% Giới Hạn Sinh Lực.
 • Người chơi đạt level 40 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 10% Lực Phòng.
 • Người chơi đạt level 60 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 5% Lực Công.
 • Người chơi đạt level 80 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 20% Phòng Chí Mạng.
 • Người chơi đạt level 100 sẽ được cộng thêm chỉ số: + 15% Sát Thương Chí Mạng.
 • Người chơi đạt level 120 sẽ được cộng thêm chỉ số: Tất cả kháng tính +300.
 • Người chơi đạt level 140 sẽ được cộng thêm chỉ số: Lực phòng +20%.
 • Người chơi đạt level 150 sẽ được cộng thêm chỉ số: Phòng chí mạng +30%.