Hắc Mộc Nhai xinh đẹp kì thực sát cơ trùng trùng, ngụy thuật khắp nơi. Tuy trong đó có các nhiệm vụ và sự kiện mới nhưng cũng chỉ những người có võ công cao thâm mới dám vào do thám.

Điều kiện tham gia

 • Đạt cấp 90, đến NPC Hắc Mộc Nhai – Lâm Thiên Tâm ở các thành thị để vào.

NPC Hắc Mộc Nhai – Lâm Thiên Tâm

Tọa độ

 
 • Thành Đô: 1063, 357
 • Dương Châu: 1064, 332
 • Tương Dương: 1092, 335

Cơ cấu Hắc Mộc Nhai

 • Hắc Mộc Nhai có 3 tầng: 

• Tầng 1 và tầng 2 (Bắc và Đông) được nối nhau có thể vào thông qua cổng dịch chuyển.

• Tầng 3: Ở tầng 2 Hắc Mộc Nhai Bắc và Đông có các NPC dịch chuyển Nghê Tư dùng để dịch chuyển vào tầng 3. Tầng 3 có thời gian mở và cách chơi khác với tầng 1 và 2.

 • Hắc Mộc Nhai chỉ có tầng 1 mới có thể thiết lập điểm dịch chuyển Thần Hành Thạch.
 • Kiểu PK cưỡng chế:

• Sau khi vào Hắc Mộc Nhai sẽ tự động chuyển qua kiểu PK Bang Hội, Đại hiệp không có bang sẽ chuyển thành đồ sát.

Các hoạt động, nhiệm vụ ở Tầng 1 và 2

Hoạt động, nhiệm vụ Nội dung chi tiết

Nhiệm vụ Truy Nã Hắc Mộc Nhai

 • Mỗi lần thực hiện sẽ tốn 3 lần nhiệm vụ Truy Nã thường, nếu số lần không đủ sẽ không được nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành phần thưởng sẽ cao hơn phần thưởng ở nhiệm vụ Truy nã Thưởng.
 • Xem chi tiết nhiệm vụ tại đây.

Vận Tiêu cá nhân Hắc Mộc Nhai

 • Muốn Vận Tiêu ở Hắc Mộc Nhai Đại hiệp phải vào Bang.
 • Vận Tiêu cá nhân ở Hắc Mộc Nhai tốn 2 lần vận tiêu thường.
 • Khi vận tiêu có thể bị người chơi Bang khác tấn công.
 • Xem chi tiết nhiệm vụ tại đây

Âu Vô Khuyết Hắc Mộc Nhai

 • Sẽ xuất hiện ở 2 map tầng 2 Hắc Mộc Nhai-Bắc và Đông, sau khi giết Sát Thủ Tinh Nhuệ và Âu Vô Khuyết thì phần thưởng sẽ cao cấp hơn ở map Dã Ngoại.
 • Xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ Lịch Luyện Hắc Mộc Nhai

 • Cấp 90 đến tại NPC Tâm Hà ở Hắc Mộc Nhai tầng 1 để nhận nhiệm vụ
 • Vị thực hiện nhiệm vụ: Hắc Mộc Nhai Tầng 1 và 2 map Tầng 2-Hắc Mộc Nhai Đông và Đông
 • Cách chơi tương tự như nhiệm vụ Lịch Luyện Dã Ngoại
 • Nhiệm vụ lịch luyện Hắc Mộc Nhai và Dã ngoại dùng chung số lần
 • Phần thưởng: Phần thưởng nhận được tương tự lịch luyện dã ngoại nhưng sẽ cao cấp hơn

Đào Bảo Bang Hắc Mộc Nhai

 • Thành viên Bang cấp 90 có thể tham gia
 • Thứ 7, Chủ Nhật vào thời gian bất kỳ, chỉ cần thành viên Bang >= 8 người thì Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ có thể mở đào bảo.
 • Cách chơi chi tiết xem tại đây

Vận Tiêu Bang Hắc Mộc Nhai

 • Bang chủ cấp >= 90 có thể mở Vận Tiêu Bang Hắc Mộc Nhai, thành viên Bang hội cấp >= 90 đến NPC Quản Lý Bang để chuyển đến bản đồ Hắc Mộc Nhai.
 • Bản đồ vận tiêu Bang: Hắc Mộc Nhai tầng 1, Tâng 2-Hắc Mộc Nhai Bắc
 • Cách chơi và phẩn thưởng chi tiết xem tại đây

Thủ Lĩnh hiếm Hắc Mộc Nhai

Thủ lĩnh Kim Thân Lang Nhân

 • Thời gian xuất hiện:

- Ngày thứ 37 mở máy chủ từ 18h00 tối - 23h00.

- Ngày thứ 38 mở máy chủ trở đi từ 11h30 - 23h00

- Cứ 3 tiếng lại xuất hiện 3 Thủ lĩnh (Từ 11h30 - 12h00, 14h30 - 15h00, 16h30 - 17h00, 19h30 - 20h00, 22h30 - 23h00)

 • Bản đồ: Hắc Mộc Nhai Tầng 1
 • Số lượng: 3
 • Phần thưởng khi tiêu diệt: Toái Phiến-Kim Thân Lang Nhân, Bộ kiện trang sức Hiếm, Nguyên Bảo khóa…
 • Chi tiết tất cả Thủ lĩnh hiếm xem tại đây

Hoạt động ở Hắc Mộc Nhai Tầng 3

Lợi ích khi tham gia

 • Được nhiều Kinh nghiệm, Nguyên Bảo Khóa, Long Văn Điểu Kim, Đồng Thiên Tâm, Đá Rèn,…

Cách vào

 • Từ Tầng 2 - Hắc Mộc Nhai Đông hoặc Bắc ở chỗ NPC Nghê Tư bất kỳ sẽ chuyển đến Hắc Mộc Nhai Tầng 3

Thời gian

 • Thời gian mở: Ngày 71 mở máy chủ
 • Mở hằng ngày lúc 12h00 – 2h00 sáng hôm sau
 • Mỗi người chỉ được vào bản đồ Hắc Mộc Nhai tầng 3 trong vòng 60 phút/ngày
 • Thời gian tham gia tối thiểu được tính là 5 phút, trong trường hợp Đại hiệp vào bản đồ dưới 5 phút vẫn được tính đã mất 5 phút. Vì vậy, để tránh lãng phí thời gian không cần thiết, Đại hiệp đừng ra vào nhiều lần!

Kết cấu bản đồ

 • Hắc Mộc Nhai tầng 3 chia làm 3 khu vực: Khu Mê Trận, Khu Phòng Vệ và Thiên Tâm Đại Điện, Đại hiệp thông qua điểm dịch chuyển để vào.

Kiểu cưỡng chế PK

 • Tại Hắc Mộc Nhai tầng 3 sẽ tự động chuyển thành PK Bang Hội, nếu không có Bang thì chuyển thành dạng PK Đồ Sát.
 • Nếu bị trọng thương xong, sẽ về khu an toàn Khu Mê Trận tầng 3.

Cách chơi

Cách chơi Nội dung chi tiết

Nhiệm vụ Thiên Tâm Họa Quyển

 • Có thể đến chỗ Kim Thủy Tỷ Hắc Mộc Nhai Tầng 3 nhận nhiệm vụ thu thập [Thiên Tâm Họa Quyển] [Ảo Ma Chú] [Tàn Khuyết Giáp], hoàn thành xong có thể nhận thưởng Nguyên Bảo Khóa, Long Văn Điểu Kim, Đồng Thiên Tâm...
 • Mỗi người có thể nhận 1 lần nhiệm vụ.

Quái tặng bảo vật, tặng Kinh Nghiệm

 • Trong Khu Mê Trận Hắc Mộc Nhai, Khu Phòng Vệ sẽ làm mới nhiều quái vật, tiêu diệt chúng có thể nhận các bảo vật Long Văn Điểu Kim, Nguyên Bảo Khóa, Thiên Tâm Họa Quyển.
 • Độ mạnh của quái trong Khu Phòng Vệ sẽ nhiều hơn, đương nhiên bảo vật rơi cũng tốt hơn nếu đội Đại hiệp cảm thấy có thực lực.

Tranh đoạt BOSS tầng 3

 • Trong Khu Mê Trận và Khu Phòng Vệ còn làm mới ra 2 loại boss Kim Thân Ma Sư, Kim Thân Cơ Nhân, diệt chúng có thể nhận bảo vật như Đá Rèn không khóa, Nguyên Bảo Khóa, Long Văn Điểu Kim, Đĩnh Nguyên Bảo...
 • Diệt tiểu quái tầng 3, thì sẽ có xác suất làm mới ra Kim Thân Ma Sư, các vị hảo hán nỗ lực quét quái nào!
 • Ngoài ra cứ 1 giờ ngẫu nhiên sẽ làm mới Kim Thân Cơ Nhân, mỗi lần xuất hiện 2 con, lúc đó sẽ có thông báo.

Tiểu Điêu kính bút!