Nhiệm vụ Bang - Bàn Ngũ Hành

Cẩm nang > Nhiệm vụ Bang - Bàn Ngũ Hành

Nhiệm vụ Bang - Bàn Ngũ Hành là cơ hội để đại hiệp có thể đem về cho mình một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn bên cạnh đó còn nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị như: Nguyên Bảo Khóa, Rương Vàng, Toái Phiến...

Lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ

 • Người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhận được nhiều kinh nghiệm và Rương Bàn Ngũ Hành, mở có thể nhận được: Nguyên Bảo Khóa, Nhiệm Vụ Quyển (Chưa G.Định), Dung Thiết Thủy.
 • Các thành viên Bang Top 10 xếp hạng Bàn Ngũ Hành trong ngày nhận được Rương Vàng Bàn Ngũ Hành mở có thể nhận được: Toái phiến cấp 2, Toái phiến cấp 3, Nguyên Bảo Khoám, Huyền Thiết Thạch.

Thời gian mở

 • Mở máy chủ ngày thứ 4 trở đi, mỗi ngày 18h00 – 20h00.

Điều kiện tham gia

 • Cấp 40 trở lên, vào Bang, mỗi người mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần.
 • Thành viên Bang chính thức có thể tham gia (thành viên kiến tập và vinh dự không thể tham gia).

Cách nhận nhiệm vụ

 • Đến Quản Lý Bang thành thị nhận nhiệm vụ

NPC Quản Lý Bang Hội - Đường Ngạo Linh

Vị trí

 • Dương Châu: 383, 434
 • Thành Đô: 370, 460
 • Tương Dương: 436, 420
 • 19h00 – 20h00 là thời gian hoàn thành nhiệm vụ được thưởng x2.

Cách thực hiện nhiệm vụ

 • Mỗi ngày Bản đồ kích chiến sẽ xuất hiện 5 trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thành viên Bang chiếm lĩnh trụ có thể thu thập ngay Mảnh Bàn Ngũ Hành, thu thập xong nhận được Mảnh Ngũ Hành tương ứng.

 • Thu thập Mảnh Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mỗi thứ 1 mảnh, nhấp chuột phải vào 1 trong các mảnh có thể ghép thành Bàn Ngũ Hành cần tốn 1 ít Hoạt Lực.

 • Đem Bàn Ngũ Hành giao cho Quản Lý Bang thành thị để đổi thưởng.

Tiểu Điêu kính bút